Zapjevajte i zaplešite uz Glazbeni krug 5 | Profil Klett

Naslovnice tiskanoga i digitalnog dijela udžbenika

05. rujan 2018.

Zapjevajte i zaplešite uz Glazbeni krug 5

Autor: Ružica Ambruš-Kiš

Već dugo priželjkujete novi, drugačiji udžbenik glazbene kulture? Niste posve sigurni kako bi on trebao izgledati?

Prelistajte zajedno s nama Glazbeni krug 5 i shvatit ćete da ste upravo upoznali takav udžbenik.

No, da mi ne bismo podlegli subjektivnim procjenama, citirat ćemo izvod iz mišljenja stručnog prosudbenog povjerenstva MZO koje je davalo suglasnost za uporabu udžbenika u eksperimentalnoj provedbi Škole za život.

“Udžbenik glazbene kulture za peti razred osnovne škole Glazbeni krug 5 pisan je na jasan i lako razumljiv način, a sadrži korisne ideje za rad u razredu te potiče suradnički odnos između učitelja i učenika. Podijeljen je u sljedeće dijelove: Pjevaj, sviraj, pleši; U potrazi za glazbom; Od ideje do skladbe; Glasovi i glazbala; Kako zvuči Hrvatska.

Uvodne stranice poglavlja sadrže motivirajući uvod i ishode za učenike
Nove pjesme i skladbe

Pjesme koje su autori udžbenika uključili u popis i koje će se izvoditi u razredu mogu se podijeliti u: autorske pjesme (domaće i inozemne), hrvatske folklorne i pjesme iz različitih krajeva svijeta. Predloženo je pregršt novih pjesama koje do sada nisu bile u knjizi ovoga izdavača, kao i novih, suvremenijih glazbenih izričaja u kontekstu slušnih primjera. Određeni broj pjesama donosi na drugim jezicima, u originalima, pretežito na engleskome i uz prepjev na hrvatskom jeziku.

Pjesme hrvatskih i stranih autora

Pjesme su većinom jednoglasne, iako ima i pjesama pisanih u dvoglasju, što će učenicima pružiti novu kvalitetu razrednog muziciranja. Određene su pjesme jednostavne za izvedbu te mogu poslužiti i za sviranje na nekom melodijskome glazbalu. 

Uz notni prilog pjesama udžbenik sadrži i brojna djela za slušanje i analizu te vrlo zanimljive načine dolaženja do informacija, proširujući time zadani sadržaj na dodatne. Tekstualni i grafički prilozi čine udžbenik vrlo zanimljivim za uporabu, a time i motivirajućim za učenje i istraživanje.

Grafički oblikovane partiture i glazba u kontekstu
Novi način rada

Način rada koji autori predlažu bit će blizak učiteljima čiji je stil rada proaktivan, uz poseban osvrt na aktiviranje učenika, ali i za one koji vole slijediti gotove glazbene obrasce i aranžmane. Materijala ima dovoljno za predviđeni broj godišnjih sati, ali ima i poticaja za projekte koji će se izvoditi u slobodno vrijeme i izvan nastave.

Autori su obratili pozornost i na didaktičke principe kod svladavanja novoga gradiva: uvođenje novosti tako što se kreće od poznatog i djeci bliskog sadržaja k nepoznatom. Razvoj glazbene vještine sviranja kreće od osnovnih i lako izvedivih zadataka, koristeći boje, jednostavne ritamske i druge oznake kao i osnove notnoga pisma.”

Primjeri za slušanje svih vrsta glazbe, stilova i žanrova
Usmjerenost na ishode

Učenje usmjereno na ishode vrlo je jasno naznačeno u strukturi udžbenika gdje se na sadržajno oblikovane ishode sukladno domenama (izražavanje glazbom i uz glazbu, slušanje i upoznavanje glazbe i glazba u kontekstu) prirodno nadovezuju aktivnosti učenika (izražavanje, analiza, stvaranje, istraživanje, vrednovanje, primjena) i novi sadržaji predmeta (pjesme, skladbe i učenički stvaralački radovi).

Sadržaji su strukturirani u nastavne teme koje se mogu lako uklopiti u svaki individualno koncipiran školski i predmetni kurikulum. U nastavnoj građi udžbenika ravnopravno su zastupljeni svi žanrovi i vrste glazbe što čini daljnji iskorak u udžbeničkoj literaturi nastave glazbene kulture.

U tiskanome, kao i u digitalnom dijelu udžbenika nalaze se svježe ideje za realizaciju odgojno-obrazovnih ishoda: povezanosti glazbe i sporta, do obrade zvuka, kantautorstva, pratećih vokala, različitih načina sviranja i pjevanja. U potpunosti drugačiji pristup obradi izvođača i izvođačkih sastava: temelji se na sviranju učenika na udaraljkama, klavijaturama, kao i na pjevanju.

Udžbenik promiče

Integrirano učenje omogućeno je zahvaljujući komplementarnoj strukturi tiskanoga izdanja i digitalne inačice udžbenika.

Interaktivno učenje omogućuju prilagođeni IZZI digitalni obrazovni sadržaji – zadatci, kvizovi, prezentacije, audio i video primjeri. Jednostavno i intuitivno sučelje omogućuje stalno praćenje napretka od strane samih učenika (vrednovanje kao učenje) i upućuje na primjenu IKT-a u nastavi glazbe, ali i u svakodnevnom životu.

Sinkretičko učenje putem svih osjetila (slika, zvuk, dodir, pokret) omogućuje doživljaj i iskustvo učenika koje trajno (p)ostaje njegova osobna životna vrijednost, oblikuju mu životne stavove i kriterije te ga pripremaju za izazove 21. stoljeća.

Doživljajno učenje pomoću multimedijskih sadržaja prilagođeno je individualnim potrebama i sposobnostima učenika. Povezuje se s prethodnim iskustvom i svakodnevnim životnim okružjem.

Istraživačko učenje povezivanjem glazbe i umjetnosti s različitim kontekstima života, nadovezujući se na prethodno iskustvo učenika čini proces učenja zabavnim i učinkovitim.

Poticanje znatiželje ide u vertikalnome smjeru, poniranjem u prošlost i razumijevanjem razvoja zakonitosti glazbene umjetnosti, kao i horizontalno - kritičkim promatranjem širokog radijusa fenomena zvuka sadašnjosti (paralelnim istraživanjem tradicijske glazbe Hrvatske i svijeta).

Individualno učenje omogućuje svakom učeniku individualni napredak u području u kojem se može kvalitetno izraziti: pjevanjem, slušanjem (osvještavanje emocija prilikom slušanja, stavljanje publike, autora/skladatelja i glazbenog djela u suodnos), stvaranjem ili sviranjem (izbor ritamskih ili melodijskih udaraljki, boomwhackersa). Time se potiče učenika na izražavanje vlastitog stava, promišljanje o vlastitim glazbenim preferencijama, te usporedbu i vrednovanje različitih izvedbi.

Poticanje kreativnog i kritičkog mišljenja uz pomoć motivirajućih uvoda u službi propitivanja i izgradnje stavova i vrijednosti.

Poticanjem samovrednovanja i suradničkoga vrednovanja (vrednovanje kao učenje) učenici tijekom raznovrsnih aktivnosti u digitalnom i socijalnom okružju procjenjuju vlastiti napredak, potiču i promatraju razvoj drugih učenika u razredu/skupini, potiču interakciju i suradničke odnose. Ravnopravno ih se potiče na vrednovanje same glazbe (pomno odabrani primjeri, zadatci za usporedbu).

Udžbenik predstavlja glazbu kao intenzivan i učinkovit medij samoostvarenja i socijalizacije djeteta. Cijelo uvodno poglavlje prati potrebe osobnoga i socijalnog razvoja učenika. Jednaka pozornost posvećena je i ostvarenju ishoda drugih međupredmetnih tema: učiti kako učiti, građanski odgoj i ljudska prava, poduzetnosti, zdravlja i te vrijednosti koje promovira kurikulum: identitet, odgovornost, poštivanje integritet i poduzetnost.

Autori Vam poručuju:

Uz Glazbeni krug 5 nećete niti dana raditi: samo ćete se zabavljati s učenicima i zajednički kreativno oblikovati sadržaje nastave. Pogledajte kako u webinaru koji smo organizirali za vas.

Ružica Ambruš – Kiš, autorica i urednica glazbeno-edukacijskih izdanja za Profil Klett

 

Glazbeni krug 5 atraktivan je i suvremen udžbenik, usmjeren potrebama učenika 21. stoljeća. Učiteljima dopušta slobodu i potiče ih na kreativnost pri obradi sadržaja svih vrsta i žanrova glazbe te odabiru raznovrsnih aktivnosti koje nudi sinergija tiskanoga i digitalnog izdanja.

Nikolina Matoš, profesor metodike glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

 

Glazbeni krug 5 satkan je od malih krugova različitih glazbenih iskustava učenika, objedinjenih u jedinstven doživljaj glazbe s ciljem njegovog cjelokupnog - emocionalnog, duhovnog, spoznajnog i psihomotornog razvoja.

Tomislav Seletković, profesor savjetnik glazbene kulture u OŠ kralja Tomislava u Zagrebu i Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

 

Glazbeni krug 5, udžbenik je koji sadrži pregršt glazbe onako kako je čuju djeca. Udžbenik je to koji će biti suvremen i u budućnosti. Omogućuje učiteljima individualni prostor kreiranja nastavnoga sata izborom brojnih glazbenih primjera i metodički osmišljenih aktivnosti.

Snježana Stojaković, učiteljica savjetnica glazbene kulture u OŠ Zapruđe u Zagrebu

 

Glazbeni krug 5 osmišljen je kao putokaz, ali istodobno i oslonac učiteljima i učenicima na novim i neistraženim putovima otkrivanja glazbe. Inovativnoga je i svježeg pristupa upoznavanju glazbe od njenih početaka do današnjih dana. Sadrži sve značajke potrebne za potpuni doživljaj glazbe u razredu.

dr. sc. Zrinka Šimunović, profesorica savjetnica teoretskih predmeta u GŠ Josipa Runjanina u Vinkovcima

 

autori

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Izazovi nastave glazbe na daljinu

učenje u kućnom okružju

U tako izazovnoj situaciji reagiramo različito: neki se ljute, neki se boje, neki rade pretjerano, dok su se drugi zablokirali i gotovo uopće ne rade… I sve su te reakcije prirodne, jer osim kognitivnog postoji još jedan aspekt ozračja u kojem smo se zatekli, a to je psihološki, koji se uvriježeno u našem društvu najviše zanemaruje. Stoga je vrijeme za promjenu, ne samo načina poučavanja već i za skrb o sebi i svom kako fizičkom, tako i psihičkom zdravlju.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Saša Marić, Jelena Sikirica, Snježana Stojaković, Ljiljana Ščedrov
udzbenik
Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš