Individualni pristup poučavanju u nastavi glazbene kulture | Profil Klett

22. rujan 2021.

Individualni pristup poučavanju u nastavi glazbene kulture

avatar
Autor: Jana Bosanac

Radne materijale za nastavu glazbene kulture u 8. razredu za Vas koji ste izabrali GLAZBENI KRUG 8 Profil Klett-a i Vaše učenike s poteškoćama u učenju pripremile su 

Jana Bosanac, učiteljica mentorica glazbene kulture OŠ Brezovica

Jelena Petrović, magistra edukacijske rehabilitacije OŠ Brezovica

S obzirom na sve veći broj učenika koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu te prema programu djelomične integracije, odlučili smo učiteljima glazbene kulture ponuditi radne materijale i inkluzivne sadržaje u IZZI digitalnom udžbeniku PROFIL KLETTA Glazbeni krug 8.

Radni su materijali za sada namijenjeni učenicima osmih razreda s ciljem proširenja na sve niže razrede osnovne škole. Za sada, materijali obuhvaćaju građu glazbeno-stilskih razdoblja.

Budući da učenici s teškoćama u učenju koji se školuju prema programu djelomične integracije nemaju nastavu opće povijesti i teško shvaćaju koncept protoka vremena, sadržaj je predstavljen jako sažeto te pojednostavljenim rječnikom.

Na početku se učenicima predstavlja koncept prošlosti, kao i glazbene prošlosti, na njima prilagođen način - krenuvši od njih samih.

Vremenski su okviri razdoblja povezani s važnim događajima ili s prethodnim razdobljem kako bi se izbjeglo navođenje godina i stoljeća koje su im apstraktne i nerazumljive.

Unutar svakog razdoblja postoje zadaci za slušanje čiji je cilj aktivno sudjelovanje na satu kroz prilagođene zadatke. Slušni su primjeri izbor iz tiskanoga udžbenika Glazbeni krug 8 i nalaze se u videoteci i fonoteci.

Na kraju se svakog glazbeno-stilskog razdoblja nalaze zadatci za ponavljanje koji se mogu rabiti u svrhu formativnog i sumativnog vrednovanja.

 

Kao pomoć prilikom korištenja IZZI digitalnog udžbenika, izradili smo inkluzivne sadržaje do kojih se dolazi odabirom gumba pokraj sadržaja za učenike redovitog programa. Na taj način učenici s teškoćama u učenju ulaze u istu jedinicu kao i ostali učenici, ali odabiru prilagođeni prikaz i prilagođene zadatke.

IZZI digitalni prilagođeni sadržaji nešto su složeniji od onih u radnim materijalima čime smo napravili potrebnu gradaciju i obuhvatili učenike s lakšim teškoćama, prvenstveno one koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, ali i one koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirani pristup. IZZI platforma ima više alata za prilagodbu u izborniku (veličine slova, font, boja) koji olakšavaju inkluziju i omogućavaju učenicima s teškoćama u učenju da sudjeluju u redovitom nastavnom procesu.

Inkluzivni je sadržaj izrađen i za pojedine jedinice u modulu Glazbene sastavnice. To su: tempo, dinamika, pjevački glasovi i izvođački sastavi.

 

Uz sve navedene materijale i inkluzivne sadržaje u IZZI digitalnom udžbeniku, predlažemo izradu pomagala za usvajanje ishoda vezanih uz glazbeno-stilska razdoblja – lente vremena.

Ovakvo vizualno-taktilno pomagalo izuzetno je korisno za učenike čije shvaćanje apstraktnog pojma vremena i prošlosti nije dovoljno razvijeno.

Preporučamo izradu lente zajedno s učenicima, a detaljan opis lente i predloženi sadržaj opisan je u dokumentu na sljedećoj poveznici:

https://www.profil-klett.hr/repozitorij-materijali/lenta-vremena-1

Prilagođeni materijali za učenike s teškoćama u učenju iskorak su prema prihvaćanju i boljem uključivanju svih učenika u nastavu Glazbene kulture. Uz glazbovanje, koje na najbolji mogući način pomaže u inkluziji, materijali omogućavaju da se i glazbeno-teoretski dio gradiva približi i prilagodi učenicima s teškoćama u učenju.

Učitelj će, poznavajući svakog učenika i njegove posebnosti, odabrati razinu prilagodbe sadržaja koja mu je potrebna: od nešto složenijih IZZI digitalnih sadržaja do jednostavnih radnih materijala za ispis.

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Jelena Sikirica, Snježana Stojaković
udzbenik
Ana Janković, Željkica Mamić, Ružica Ambruš Kiš