Individualni pristup poučavanju u nastavi glazbene kulture | Profil Klett

22. rujan 2021.

Individualni pristup poučavanju u nastavi glazbene kulture

avatar
Autor: Jana Bosanac

Radne materijale za nastavu glazbene kulture u 8. razredu za Vas koji ste izabrali GLAZBENI KRUG 8 Profil Klett-a i Vaše učenike s poteškoćama u učenju pripremile su 

Jana Bosanac, učiteljica mentorica glazbene kulture OŠ Brezovica

Jelena Petrović, magistra edukacijske rehabilitacije OŠ Brezovica

S obzirom na sve veći broj učenika koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu te prema programu djelomične integracije, odlučili smo učiteljima glazbene kulture ponuditi radne materijale i inkluzivne sadržaje u IZZI digitalnom udžbeniku PROFIL KLETTA Glazbeni krug 8.

Radni su materijali za sada namijenjeni učenicima osmih razreda s ciljem proširenja na sve niže razrede osnovne škole. Za sada, materijali obuhvaćaju građu glazbeno-stilskih razdoblja.

Budući da učenici s teškoćama u učenju koji se školuju prema programu djelomične integracije nemaju nastavu opće povijesti i teško shvaćaju koncept protoka vremena, sadržaj je predstavljen jako sažeto te pojednostavljenim rječnikom.

Na početku se učenicima predstavlja koncept prošlosti, kao i glazbene prošlosti, na njima prilagođen način - krenuvši od njih samih.

Vremenski su okviri razdoblja povezani s važnim događajima ili s prethodnim razdobljem kako bi se izbjeglo navođenje godina i stoljeća koje su im apstraktne i nerazumljive.

Unutar svakog razdoblja postoje zadaci za slušanje čiji je cilj aktivno sudjelovanje na satu kroz prilagođene zadatke. Slušni su primjeri izbor iz tiskanoga udžbenika Glazbeni krug 8 i nalaze se u videoteci i fonoteci.

Na kraju se svakog glazbeno-stilskog razdoblja nalaze zadatci za ponavljanje koji se mogu rabiti u svrhu formativnog i sumativnog vrednovanja.

 

Kao pomoć prilikom korištenja IZZI digitalnog udžbenika, izradili smo inkluzivne sadržaje do kojih se dolazi odabirom gumba pokraj sadržaja za učenike redovitog programa. Na taj način učenici s teškoćama u učenju ulaze u istu jedinicu kao i ostali učenici, ali odabiru prilagođeni prikaz i prilagođene zadatke.

IZZI digitalni prilagođeni sadržaji nešto su složeniji od onih u radnim materijalima čime smo napravili potrebnu gradaciju i obuhvatili učenike s lakšim teškoćama, prvenstveno one koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, ali i one koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirani pristup. IZZI platforma ima više alata za prilagodbu u izborniku (veličine slova, font, boja) koji olakšavaju inkluziju i omogućavaju učenicima s teškoćama u učenju da sudjeluju u redovitom nastavnom procesu.

Inkluzivni je sadržaj izrađen i za pojedine jedinice u modulu Glazbene sastavnice. To su: tempo, dinamika, pjevački glasovi i izvođački sastavi.

 

Uz sve navedene materijale i inkluzivne sadržaje u IZZI digitalnom udžbeniku, predlažemo izradu pomagala za usvajanje ishoda vezanih uz glazbeno-stilska razdoblja – lente vremena.

Ovakvo vizualno-taktilno pomagalo izuzetno je korisno za učenike čije shvaćanje apstraktnog pojma vremena i prošlosti nije dovoljno razvijeno.

Preporučamo izradu lente zajedno s učenicima, a detaljan opis lente i predloženi sadržaj opisan je u dokumentu na sljedećoj poveznici:

https://www.profil-klett.hr/repozitorij-materijali/lenta-vremena-1

Prilagođeni materijali za učenike s teškoćama u učenju iskorak su prema prihvaćanju i boljem uključivanju svih učenika u nastavu Glazbene kulture. Uz glazbovanje, koje na najbolji mogući način pomaže u inkluziji, materijali omogućavaju da se i glazbeno-teoretski dio gradiva približi i prilagodi učenicima s teškoćama u učenju.

Učitelj će, poznavajući svakog učenika i njegove posebnosti, odabrati razinu prilagodbe sadržaja koja mu je potrebna: od nešto složenijih IZZI digitalnih sadržaja do jednostavnih radnih materijala za ispis.

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Izazovi nastave glazbe na daljinu

učenje u kućnom okružju

U tako izazovnoj situaciji reagiramo različito: neki se ljute, neki se boje, neki rade pretjerano, dok su se drugi zablokirali i gotovo uopće ne rade… I sve su te reakcije prirodne, jer osim kognitivnog postoji još jedan aspekt ozračja u kojem smo se zatekli, a to je psihološki, koji se uvriježeno u našem društvu najviše zanemaruje. Stoga je vrijeme za promjenu, ne samo načina poučavanja već i za skrb o sebi i svom kako fizičkom, tako i psihičkom zdravlju.

Hrvatski jezik u Koreji

Sveučilište Hankuk, Yong-in, Južna Koreja

U mjesecu posvećenome hrvatskome jeziku zanimljivo je znati gdje se sve u svijetu uči hrvatski jezik. Prema dostupnim podatcima u svijetu djeluje više od trideset lektorata hrvatskoga jezika uz potporu Ministarstva znanosti i sporta RH, dok šezdesetak lektorata nije pod njegovom direktnom ingerencijom. Hrvatski se uči i u Južnoj Koreji na jednom od najprestižnijih korejskih sveučilišta, Sveučilištu za strane studije Hankuk u Seulu. 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Ana Janković, Željkica Mamić, Ružica Ambruš Kiš
udzbenik
Ana Janković, Željkica Mamić, Ružica Ambruš Kiš