12. 9. 2020. Svjetski dan prve pomoći | Profil Klett

11. rujan 2020.

12. 9. 2020. Svjetski dan prve pomoći

Autor: Uredništvo STEM područja

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu. Svakomu od nas može se dogoditi da mu je potrebna prva pomoć, stoga bi svatko od nas trebao naučiti pružiti prvu pomoć.

 

Rad u kemijskom laboratoriju može biti vrlo opasan ako se ne radi prema danim uputama i na pravilan način. Stoga je važno poznavati mjere opreza pri radu. Kako se mogućnost nezgode ne može potpuno izbjeći, treba poznavati načine pružanja prve pomoći u određenim situacijama.

 

U svakom laboratoriju nalazi se ormarić za prvu pomoć u kojem su sanitetski materijal i kemikalije za pružanje prve pomoći.

 

Ovisno o vrsti povrede, neposredno nakon nezgode pruža se pomoć prema navedenim postupcima. U slučaju ozbiljne nesreće obvezno se treba javiti liječniku!

 

Mnoge su tvari koje se nalaze u laboratorijima vrlo opasne, većina ih je toksična, zapaljiva, eksplozivna, nagrizajuća i dr. Upravo zato svi djelatnici laboratorija moraju proći odgovarajuće edukacije, a kemikalije je potrebno propisno obilježiti pripadnim piktogramima opasnosti. Postoje i tvari koje su sklone samozapaljenju ako se nepravilno uskladište.

Kako se ponašati u slučaju nezgode?

 

U slučaju nezgode može doći do panike, a upravo panika u velikoj mjeri umanjuje racionalno postupanje i napuštanje ugroženoga mjesta. Stoga je bitno pridržavati se osnovnih pravila prilikom nezgode: 

 1. što prije napustiti ugroženi prostor
 2. evakuirati ozlijeđene i pružiti im prvu pomoć
 3. pozvati hitnu medicinsku službu, vatrogasce, policiju
 4. ostati uz ozlijeđene dok ne dođe hitna služba. 

 

Kako se pozivaju službe u nezgodi?

 

Hitne službe mogu se pozvati na jedinstveni broj 112. Pri pozivanju hitnih službi treba postupati u skladu sa sljedećim redoslijedom:

 1. predstaviti se, reći tko zove
 2. objasniti gdje se nezgoda dogodila
 3. opisati što se dogodilo 
 4. navesti broj ozlijeđenih
 5. čekati dok hitna služba ne dođe
Koje su najčešće opasnosti u kemijskome laboratoriju?

 

1. posjekotine, ozljede oštećenim staklom 

Oštećeno se staklo ne smije upotrebljavati i treba paziti pri pranju stakla. 

2. opekline 

Posebno treba paziti pri radu s plamenikom, vrućim staklom, lončićima za žarenje. Opeklinu treba hladiti tekućom vodom. 

3. nagrizanje 

Treba paziti pri radu s koncentriranim kiselinama i lužinama. Moraju se nositi zaštitne rukavice. 

4. napajanje plinom 

Prije paljenja plamenika treba provjeriti osjeća li se miris plina. 

5. ozljede pri radu s centrifugom 

Treba pročitati upute, a centrifugu otvoriti kad se okretanje potpuno zaustavi.

6. rad s hlapljivim tvarima 

Opasan je rad s hlapljivim tvarima. Obvezno treba raditi u digestoru te ih skladištiti u posebnim ormarima s ventilacijom.

Kako postupiti u slučaju požara u laboratoriju?

 

 1. Odmah treba pozvati vatrogasce i po potrebi hitnu pomoć. 
 2. Potrebno je isključiti električnu struju i zatvoriti dovod plina. 
 3. Plinske boce treba iznijeti iz prostorije. 
 4. Prozori se ne smiju otvarati jer je potrebno spriječiti dotok kisika potrebnoga za gorenje.
Koje su mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa?

 

Nezgoda se može dogoditi i na nastavi kemije prilikom izvođenja pokusa, stoga za kraj ponovimo još neke mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa.

 1. Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su sljedeća: kuta, zaštitne naočale i rukavice, a duga kosa mora biti skupljena. 
 2. Boce s kemikalijama, osim uputa o svojstvima kemikalija na naljepnicama, imaju označene piktograme opasnosti te upute za rukovanje. 
 3. U kemijskome laboratoriju učenici ne smiju raditi bez nadzora učitelja. 
 4. U laboratoriju uvijek mora biti dostupan i na vidljivo mjesto postavljen ormarić za prvu pomoć i sredstva za gašenje požara. Ormarić za prvu pomoć sadrži zavoje, gazu, flastere, škare, mast za opekline i dr.

 

Više o pravilima kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja pokusa, možete pročitati u IZZI digitalnim sadržajima:
DOS KEMIJA 7: Pravila ponašanja u kemijskom laboratoriju
 

Članak priredila:
Iva Juršić Uravić, učiteljica biologije i kemije

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja