12. lipanj 2019.

Čestični crtež u nastavi kemije

Autor: Uredništvo STEM područja
Čestični crtež – vrijedan alat

 

Živimo u makroskopskom svijetu, svijetu kojeg možemo opaziti. Sve makroskopske pojavnosti rezultat su promjena i procesa na, osjetilima nedostupnoj, čestičnoj razini. Vizualizaciju čestične razine omogućavaju različiti modeli koji su pojednostavljena i zamišljena „slika“ prirodne pojave.

Čestični crtež je vrsta modela, grafički prikaz iz kojeg je moguće utvrditi broj, vrste i odnose čestica. Koristi se kako bi se unaprijedilo poučavanje i razumijevanje strukture tvari te fizikalnih i kemijskih promjena.

Čestični crtež se primjenjuje u poučavanju nastavnih sadržaja, provjeri znanja i prepoznavanju pogrešnih shvaćanja. Metodički oblikovan i znanstveno utemeljen čestični crtež je vrijedan alat koji se može koristiti na svim obrazovnim razinama i u svim područjima kemije.

Prijelazi među agregacijskim stanjima tvari

Prilagođavanje čestičnog crteža razvojnoj dobi učenika nije jedini preduvjet za njegovo korištenje. Učenike je potrebno ne samo poučiti tumačenju i crtanju čestičnih crteža, već ih i upoznati s njegovim ograničenjima.

 

Jednadžba kemijske reakcije

 

Jednadžba kemijske reakcije je temeljan i složen kemijski koncept u čijem usvajanju često izostaje razumijevanje odnosa prirode kemijskog procesa i njegovog simboličkog prikaza. Ovim smo materijalom željeli pružiti novi, sveobuhvatniji pogled na poučavanje ovog apstraktnog koncepta. U prijedlogu obrade pokušali smo objediniti makroskopsku, čestičnu i simboličku razinu kako bi omogućili konceptualno razumijevanje jednadžbe kemijske reakcije i naglasili razliku između zbivanja u reakcijskom sustavu i simboličkog prikaza kemijskog procesa.

Reakcijski sustav prikazan čestičnim crtežom predstavlja vrstu i brojevni odnos čestica u stvarnom sustavu.

Otvorite i preuzmite PDF dokument  i proučite kako je nastavna tema Jednadžba kemijske reakcije priređena u udžbeniku kemije za sedmi razred izdavačke kuće Profil Klett, Kemija 7, autorica; Tamare Banović, Karmen Holende, Sandre Lacić, Elvire Kovač-Andrić i Nikoline Štiglić.

Otvorite i pogledajte prijedlog pisane pripreme za nastavnu temu Jednadžba kemijske reakcije!

 

Priredila: dr. sc. Sanda Šimičić, prof., učitelj

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

12. 9. 2020. Svjetski dan prve pomoći

 

Rad u kemijskom laboratoriju može biti vrlo opasan ako se ne radi prema danim uputama i na pravilan način. Stoga je važno poznavati mjere opreza pri radu. Kako se mogućnost nezgode ne može potpuno izbjeći, treba poznavati načine pružanja prve pomoći u određenim situacijama.

 

U svakom laboratoriju nalazi se ormarić za prvu pomoć u kojem su sanitetski materijal i kemikalije za pružanje prve pomoći.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja