26. 4. 2021. – Svjetski dan obnovljivih izvora energije | Profil Klett

25. travanj 2021.

26. 4. 2021. – Svjetski dan obnovljivih izvora energije

Autor: Uredništvo STEM područja

„Narod koji predvodi u obnovljivoj energiji bit će narod koji će voditi svijet.“ – kanadski redatelj James Cameron

Kao spomen na katastrofu u nuklearnoj elektrani u Černobilu 26. travnja 1986. na ovaj se datum obilježava Svjetski dan obnovljivih izvora energije da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije.

Uputite učenike da pogledaju videozapis Černobil i saznaju više informacija o nuklearnoj nesreći koja se dogodila 1986. godine (jedinica: Izotopi; digitalni obrazovni sadržaji udžbenika Kemija 1).

Naša svakodnevica ovisi o korištenju energijom.

Energija nam je potrebna da bi naše funkcioniranje u suvremenim okvirima bilo moguće. Koristimo se njom za život u svojim kućanstvima što obuhvaća sve, od rasvjete, pripreme hrane, hlađenja i grijanja prostora do mogućnosti korištenja brojnim, više ili manje složenim uređajima kao što su perilica ili računalo. Energija nam je potrebna za putovanja, gradnju infrastrukture. Dakle, naš je život bez opskrbe energijom teško moguće zamisliti.

 

Uputite učenike da prouče digitalne obrazovne sadržaje udžbenika Kemija 7 Kemija 2 ( jedinice: Energija u kemijskim reakcijama i Energija) i saznaju više informacija o izvorima energije te njezinoj primjeni u svakodnevnom životu.

 

Prijedlog pitanja za argumentiranu raspravu učenika

  1. Objasnite zašto svi izvori energije nemaju jednake učinke na okoliš.
  2. Zašto je velika potrošnja nafte i plina jedan od izazova opskrbe energijom u Hrvatskoj?
  3. Navedite obnovljive izvore energije. Iz koje vrste obnovljivih izvora Hrvatska dobiva najviše energije?
  4. Što mislite, zašto su česti prosvjedi protiv izgradnje termoelektrana ili hidroelektrana?

„Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Naša veličanstvenost nije tolika u tome da popravimo svijet kolika je u našoj sposobnosti da promijenimo sebe.” – Mahatma Gandh

Obnovljivi izvori energije su izvori koji se spontano ili određenim postupcima obnavljaju, stoga se tako mogu iskorištavati bez iscrpljivanja. To su Sunčeva energija, energija vjetra, energija vode, energija biomase, geotermalna energija i biodizel. Prednost je njihova korištenja mnogo manji štetni utjecaj na okoliš u odnosu na fosilna goriva. Njihovom se uporabom u okoliš ne ispuštaju opasni i štetni plinovi. Zbog spoznaje da će se zalihe neobnovljivih izvora energije iscrpiti, sve se više razvijaju tehnologije dobivanja energije od obnovljivih izvora. Korištenjem obnovljivim izvorima čuva se okoliš jer su to izvori čiste energije koja ga ne zagađuje!

Sunce je od nastanka Zemlje do danas osnovni izvor energije.

Svi se organizmi koriste Sunčevom energijom za odvijanje svojih životnih procesa: i oni koji su živjeli davno u prošlosti i današnji živući organizmi. Bez nje ništa ne bi bilo moguće. Sunce je obnovljiv i čist izvor energije, stoga ugradnjom solarnih panela na krovove izravno pozitivno utječemo na okoliš. Prednosti su solarne energije sljedeće: samoobnovljiva je, autonomna (neovisna), bez održavanja, velika pouzdanost, izravna pretvorba Sunčeva zračenja u električnu energiju omogućuje dobivanje obnovljivih, ekološki čistih i pouzdanih izvora energije, ima široko područje primjene.

Hrvatska ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije, ali se još uvijek nedovoljno njima koristi.

Za Hrvatsku je nužno oslanjanja na domaće resurse i smanjenje ovisnosti o uvozu, a to uključuje i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije koja stalno i snažno raste.

 

Ključni izazovi opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj:

  • nedovoljna domaća proizvodnja, posebno iz obnovljivih izvora
  • ovisnost o uvozu
  • nedovoljna energetska učinkovitost
  • velike emisije stakleničkih plinova iz energetike

 

Primjeri dobre prakse o korištenju obnovljivim izvorima energije zasad se pojavljuju većinom kod poduzetnika, ali vjerujemo da će taj trend, kao dugoročan, održiv i isplativ prepoznati i građani.

 

Republika Hrvatska kao članica Europske unije obvezala se na prihvaćanje europskoga klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem direktive Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20 %, promatrano na razini EU-a.

 

članak priredila:
Iva Juršić Uravić, učiteljica biologije i kemije

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

23. ožujka – Svjetski meteorološki dan

Svjetski dan meteorologije obilježava se 23. ožujka jer je na taj dan 1950. god. službeno osnovana Svjetska meteorološka organizacija (WMO), međuvladina organizacija i specijalizirana agencija Organizacije ujedinjenih naroda koja okuplja 185 članica. Hrvatska je od osnutka WMO-a surađivala s tom organizacijom, a nakon stjecanja samostalnosti i sama se u studenome 1992. god. učlanila u WMO. 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja