Čitanje s razumijevanjem – 6 osnovnih strategija | Profil Klett

10. listopad 2016.

Čitanje s razumijevanjem – 6 osnovnih strategija

Autor: Ivona Ivanišević

Dobra vještina čitanja osnovni je preduvjet za svako učenje i usvajanje znanja iz svih područja i školskih predmeta. Koji su glavni preduvjeti za razvijanje uspješnog čitanja kod djece? Što olakšava razumijevanje pisanog teksta i kako možemo pomoći djeci pri usvajanju vještine čitanja? 

Svi znamo da je uspješno usvojena vještina čitanja nužan preduvjet za svako učenje i usvajanje znanja iz svih područja i školskih predmeta. Dobro je poznato da su glavni i osnovni preduvjeti za uspješno čitanje uredan jezično-govorni razvoj, sposobnost pamćenja i koncentracije te sposobnost auditivne i vizualne percepcije. Upravo se te sposobnosti počinju razvijati još u predškolskom uzrastu jer je čitanje vrlo kompleksna vještina koja zahtijeva usklađivanje raznih kognitivnih procesa.

Razumijevanje pisanog teksta

S obzirom da je cilj čitanja razumijevanje pisanog teksta, iznimno je važno razvijati te primarne sposobnosti kod djece kako bi učenje čitanja i pisanja bilo uspješno. Svako dijete, da bi moglo razumjeti napisani tekst, mora najprije moći prepoznavati riječi odnosno vidjeti slovo (grafem) te znati povezati upravo to slovo s određenim glasom (fonemom), a nakon toga spojiti sve glasove u riječima u smislenu cjelinu. Na taj se način djeca uče razumjeti napisanu riječ ili rečenicu.

Za uspješno čitanje različitih vrsta tekstova odnosno školskih materijala, postoji 6 osnovnih strategija koje olakšavaju razumijevanje i zapamćivanje pročitanog.

Prva i najvažnija strategija je ponovno čitanje istoga teksta. Što više puta pročitamo određeni tekst, bolje ćemo razumjeti sve njegove dijelove. Isto tako, ako o istoj temi pročitamo više različitih tekstova, proširit ćemo svoje znanje i razumijevanje određene teme.

Što već znamo o toj temi?

Vrlo korisna i pomalo zanemarena strategija čitanja je aktiviranje postojećeg znanja o određenoj temi o kojoj čitamo. Vrlo je važno pitati se što ja već znam o toj temi jer tako možemo vrlo kreativno povezati naše dosadašnje znanje i iskustvo s novim saznanjima. Čak i ako nam se isprva čini da baš ništa ne znamo o novoj temi, sigurno je da ćemo se uspjeti prisjetiti barem nekoliko stvari koje nas mogu asocirati ili motivirati za učenje, a time nam olakšati proces čitanja. Povezujući naša postojeća iskustva s novim saznanjima, usvajanje novih tema i informacija bit će puno lakši i jednostavniji proces.

Kako mogu na najbolji način prepričati tekst?

Treća važna strategija čitanja je prepričavanje teksta odnosno priče. Prepričavajući svojim riječima ono što smo pročitali, bolje ćemo razumjeti priču odnosno pisani tekst. Također, u procesu prepričavanja možemo se prisjetiti nekih detalja koje bismo u suprotnom zanemarili te istovremeno razjasniti neke nedoumice ili stvari koje možda i nismo razumjeli čitajući određeni tekst.

Ključne riječi i vizualizacija

U prepričavanju nam može pomoći strategija uočavanja ključnih riječi koje je dobro izdvojiti te vizualizacija. Kao strategija za razvijanje vještine čitanja, vizualizacija nam može biti iznimno korisna za zapamćivanje teksta odnosno priče. Postoje različite vrste vizualizacije – priču odnosno tekst možemo vizualizirati u slikama/crtežima ili pomoću grafičkih organizatora (stvarajući umne mape).

Postavljanje pitanja kao ključ za razumijevanje teksta

Posljednja, ali nikako manje važna strategija uspješnog čitanja je postavljanje pitanja. Ako postavljamo (sebi) pitanja dok čitamo tekst, bolje ćemo ga razumjeti i uspješnije savladati nove informacije. Također pitanja nam omogućavaju još bolje povezivanje s postojećim znanjem, ali mogu poslužiti i kao upute za daljnje učenje i čitanje novih tekstova o određenoj temi.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke
Zanima nas

Travanj u znaku knjige

Mjesec travanj nedvojbeno povezujemo s knjigom i čitanjem. Naime, 2. travnja obilježava se Međunarodni dan dječje knjige, 22. travnja obilježavamo Dan hrvatske knjige i na kraju Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se 23. travnja.

Dan rječnika

Ovaj je dan prigoda da se prisjetimo i prvoga tiskanog rječnika hrvatskoga jezika - Rječnika pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum — Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae) objavljenoga u Veneciji 1595. godine.  Njegov je autor  biskup, povjesničar, izumitelj i leksikograf Faust Vrančić.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Renata Gredelj, Marina Gabelica
udzbenik
Ivana Kirin, Marinko Uremović, (Daška Domljan)
udzbenik
Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika