Kako obilježiti Dan Europe i europski tjedan - projektni dan | Profil Klett

07. svibanj 2019.

Kako obilježiti Dan Europe i europski tjedan - projektni dan

Autor: Marija Galović

Tjedan u svibnju koji se veže uz 9. svibnja – Dan Europe svake godine u nastavi Njemačkog jezika posvećen je sadržajima vezanim uz Europu i Europsku uniju. Naša kolumnisitica Marija Galović  obilježila je taj dan zajedničkim projektom sa svojim učenicima, a potražite i 'europski' radni listić u prilogu. 

Mnoštvo je tema koje sam već proteklih godina radila sa svojim učenicima; od povijesti i geografije Europe, razlozima nastanka i glavnim obilježjima Europske unije, samom datumu obilježavanja Dana Europe. Ovdje se nalazi link na moj prošlogodišnji članak u sklopu kojeg se nalazi nekoliko radnih listića s prigodnim zadacima: https://www.profil-klett.hr/dan-europe

Ove sam godine odabrala dva ishoda, ovisno o razini znanja s kojom učenici raspolažu, pa su tako učenici početnih godina učenja imali pred sobom zadatak upoznati nazive zemalja članica Europske unije i njihove zastave. Koristila sam gotove materijale koje su izrađeni u suradnji s Vijećem Europe čiji link donosim ovdje: https://www.consilium.europa.eu , a zastave zemalje Europske unije i predlošci za bojanje mogu se naći na sljedećem linku: https://www.consilium.europa.eu/media/29888/qc0116256hrc.pdf

Također postoji vrlo zgodna slikovnica-bojanka za upoznavanje glavnih gradova članica zemalja Euroske unije koja se može koristiti u digitalnom obliku, a postoji i pdf verzija prilagođena za printanje:

https://www.consilium.europa.eu/media/29991/qc0414546hr2m.pdf

Produkt našeg rada i istraživanja predstavili smo u holu naše škole na velikom i vizualno vrlo zanimljivom panou: vlakić koji se sastoji od lokomotive i 28 vagona. Lokomotiva je naravno Europska unija, a svaki vagon „vozi“ zastavu i naziv jedne od 28 zemalja članica.

Za učenike četvrte i pete godine učenja Njemačkog jezika (sedmi i osmi razredi) odabrala sam ove godine legendu o nastanku imena Europa koja priča o prelijepoj feničkoj princezi Europi i grčkom bogu Zeusu koji se zaljubio u nju te po njoj nazvao kontinent na koji su zajedno doputovali.

Kod određenog broja učenika naišla sam već u samom uvodu u temu na pozitivnu reakciju prepoznavanja legende, jer su već prije gledali animirani film s ovom temom.

Ja sam za obradu legende koristila kratku (trajanje oko tri minute) digitalnu animaciju na njemačkom jeziku koju možete pronaći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=2xwac7wolBs

Ostatak sata sastojao se od rada na tekstu. Radni listić sam pripremila i prilagodila uz pomoć sadržaja pronađenih na stranici Infonetz – das Kindernetz (https://www.kindernetz.de/infonetz/politik/europa/stier/-/id=43808/nid=43808/did=43802/3lp920/index.html ) , a možete ga pronaći u nastavku teksta.

Nadam se da će vam neke od ovih ideja poslužiti kao inspiracija prilikom obilježavanja Dana Europe i u vašoj nastavi.

O autorici kolumne Mariji Galović

 

Činjenice kako ću cijeli život ostati u školi, bila sam svjesna čim sam krenula u prvi razred Osnovne škole Klinča Sela pored Jastrebarskog. Bila je to ljubav na prvi pogled! Naravno, cijeli ostatak moga školovanja odvijao se u tom pravcu.

Završila sam VII. (opću) gimnaziju u Zagrebu te svoje školovanje nastavila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu birajući vrlo rijetku studijsku kombinaciju: germanistiku i povijest.

Nakon diplome 2002. godine stekla sam zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti i povijesti.

U školi radim preko petnaestak godina, trenutno u statusu profesorice mentorice Njemačkog jezika. Imala sam tu sreću te sam tijekom svog radnog staža predavala oba predmeta koja sam studirala.

Neprocjenjivo pedagoško iskustvo s druge strane katedre zahvaljujem i svojim dječacima uz koje puno učim i ponovno proživljavam radosti đačkog života.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Ishodi učenja stranih jezika u Školi za život u odnosu na Europski referentni okvir za jezike

 

Strani jezik je predmet koji intenzivno prati europske i svjetske trendove, ne samo svojim sadržajem, nego se i metodama rada oslanja na najnovija dostignuća u nastavi drugih zemalja. Ponekad i sami autori tih udžbenika dolaze iz zemlje u kojoj je taj jezik materinji, pa već i koncepcijom nastavnih materijala u njih implementiraju najnovija dostignuća metodike i didaktike, a posebno glotodidaktike.

Čitajmo s razumijevanjem na materinskom i stranom jeziku

Na početku nove školske godine učitelje, učenike, a i roditelje čekaju novi izazovi. Učiteljica njemačkoga jezika Marija Galović za sve vas pripremila je seriju tekstova o vještini čitanja koja je nužna za sve predmete, usvaja se tijekom cijeloga života, a na nastavi materinskoga i stranih jezika na njoj je poseban naglasak i obuhvaćena je kurikulima tih predmeta.

 

Pjesmom ususret božićnim blagdanima

 

U ovo predblagdansko vrijeme nije nikakav problem uklopiti blagdane sv. Nikole, običaje adventa, te na kraju božićne običaje u nastavu njemačkog jezika. No s godinama izrade plakata, pisanje pisama sv. Nikoli, odnosno Nikolausu, maleni igrokazi na tu temu i slično postanu djeci uobičajena tema. Zato se ove godine raspjevajte sa svojim učenicima na njemačkom jeziku, a motivaciju potražite u tekstu i radnim listićima.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Paul Rusch, Helen Schmitz
udzbenik
Barišić-Lazar Gordana
udzbenik
Gordana Barišić Lazar, Romana Perečinec