Mediji i dijete – obitelj i škola | Profil Klett

15. lipanj 2023.

Mediji i dijete – obitelj i škola

avatar
Autor: Sanja Basta

Mediji su dio našeg svakodnevnog života i jedan od temeljnih izvora informacija i znanja. U prošlosti je pojam medija podrazumijevao radio, televiziju i film, a kasnije su 'dodani' kazalište, strip, računalna tehnologija, internet. Današnji život i ne možemo zamisliti bez medija i komunikacije putem medija.

Poučavanje o medijima uključuje i medijsku kulturu i medijsku pismenost. Medijska kultura je za učenika dio nastave koji će osvijestiti i potaknuti ga na razmišljanje o poruci koja putuje medijem (Majdenić, 2019.). Stoga učenicima treba omogućiti, na različite načine izražavanje dojmova, doživljaja, misli i osjećaja, te stvaranje i promišljanje na novi, originalan način. Medijska pismenost je jedna od ključnih kompetencija 21. stoljeća i zadatak obitelji i škole je zaštita djece od neželjenih medijskih poruka koje primaju putem televizije, radija, interneta, novina, časopisa, knjiga, plakata, videoigara, glazbe i drugih medija. Prema Kurikulumu Hrvatskoga jezika (2019.), predmetno područje Kultura i mediji obuhvaća odnos prema medijskim porukama, razumijevanje utjecaja medija i njihovih poruka na društvo i pojedinca; stvaranje medijskih poruka i njihovo odgovorno odašiljanje.

U svakom slučaju, i roditelji i učitelji imaju odgovoran zadatak – što više razgovarati s učenicima o medijskim sadržajima jer se tako razvija odgovornost učenika, njihovo kritičko mišljenje i vrednovanje. S učenicima treba razgovarati o medijima koje svakodnevno koriste, kako doživljavaju (i koliko razumiju) pojedine informacije i poruke iz medija, te kako one utječu na njihovo raspoloženje i osjećaje. Svoje dojmove i osjećaje poželjno je da učenici prikažu crtežom, slikom, govorom, pokretom, pjevanjem.

S roditeljima učenika 2. razreda provedena je anketa (https://www.medijskapismenost.hr/anketa/) na temu medija. Anketa je sadržavala 15 pitanja i roditelji su je ispunili tijekom travnja 2023. godine. U istraživanju je sudjelovalo 26 roditelja. U daljnjem tekstu bit će prikazani odgovori na nekoliko odabranih pitanja iz ankete.

Na pitanje „Koliko vremena dijete tijekom radnog dana provede uz ekrane (odnosi se na TV, računalo, mobitel...)?“ roditeljski odgovori su prikazani na grafikonu 1.

grafikon 1

Prema odgovorima roditelja, djeca najčešće gledaju crtane filmove (80%), a tek manji broj njih gleda emisije za djecu, glazbene emisije, dokumentarne emisije i sportske emisije.

Roditelji su zabrinuti oko utjecaja medija na dijete, osobito zbog nasilja u medijima, te utjecaju stereotipa na djetetovu sliku o sebi. Njihovi odgovori prikazani su u grafikonu 2.

grafikon 2

U grafikonu 3. prikazani su odgovori na pitanje - Koje vještine medijske pismenosti smatrate najvažnijima?

grafikon 3

Zadnja dva pitanja u anketi bila su pitanja otvorenog tipa, te su roditelji upisivali odgovore o utjecaju medija na obiteljski život (tablica 1) i napisali savjet djetetu (vezano uz temu ankete) – prikazano u Tablici 2.

Literatura:

Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_215.html

Majdenić, V. ( 2019) Mediji, tekst, kultura. Zagreb: Naklada Ljevak.

Dodatni izvori informacija o temi medija i medijske pismenosti:

https://www.medijskapismenost.hr/

https://www.unicef.org/croatia/medijska-pismenost

https://www.unicef.org/croatia/media/10676/file/Anketa_Mladi_i_mediji_-_infografika.pdf

https://djecamedija.org/

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Gordana Ivančić, Maja Jelić Roškar, Maja Križman Roškar
udzbenik
Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas
udzbenik
Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin