Osam vrijednosti istraživačkog učenja u STEM području | Profil Klett

19. svibanj 2020.

Osam vrijednosti istraživačkog učenja u STEM području

Autor: Uredništvo STEM područja

Profil Klett s pomoću udžbeničkih kompleta STEM predmeta razvija i podržava istraživačko učenje!

 

 

Učitelje i učenike sve se češće potiče na primjenu učenja temeljenog na istraživanju ili istraživačkog učenja, koje učenicima ne samo da omogućuje dublje razumijevanje predmeta koji uče nego im pomaže razvijati osnovna znanja radi njihove pripreme za visoko obrazovanje i ostvarivanje uspješne karijere. Ipak, istraživačko učenje relativno je novi pristup, zbog čega ističemo osam vrijednosti tog pristupa učenju te izdvajamo primjere eksperimenata u novim digitalnim obrazovnim sadržajima.

 

Radne bilježnice s priborom za istraživačku i kreativnu nastavu najbolji su izbor za vaše učenike!

 

Što je istraživačko učenje?

 

Istraživačko učenje odbacuje „bubanje“ napamet već utvrđenih činjenica. Umjesto toga, učenicima se prvo predstave pitanja ili niz pitanja na koja oni odgovaraju praktičnim istraživanjem. Sve se to temelji na primjerima i scenarijima iz stvarnoga svijeta u čijem su središtu praktične STEM vještine, poput istraživanja i rješavanja problema.
Istraživačko učenje pomaže učenicima da se uključe u napredniji oblik razmišljanja. S pomoću istraživačkog učenja naučit će analizirati i procjenjivati scenarije, pronalaziti rješenja i primjenjivati naučeno u novim situacijama. Nekoliko je značajki toga tipa učenja.

Značajke istraživačkog učenja

 

1. Uključuje napredniji oblik razmišljanja

Učenici mogu „nabubati“ napamet različite činjenice, no kako im to može pomoći da razriješe probleme i pronađu rješenja? Učenje temeljeno na istraživanju izgrađuje napredniji oblik sposobnosti mišljenja kroz praktično eksperimentiranje i prototipove koji zahtijevaju kreativno razmišljanje i rješavanje problema. Ovaj pristup stvara okružje u kojemu svaki učenik može ponuditi nešto vrijedno, duboko razmišljajući o pitanju kojim se bavi.

 

2. Zabavnije je

Djeca su prirodno znatiželjna i potičete li njihovu znatiželju, učenici će biti zaokupljeniji i motiviraniji jer se tako osobno povezuju s procesom učenja.

 

3. Snaži kognitivni razvoj učenika

Tijekom niza godina provedena su mnoga istraživanja u području dječje razvojne psihologije i kognitivnih sposobnosti djece u svakoj pojedinoj fazi. Iz tih smo studija doznali da istraživačko učenje osnažuje način na koji djeca stječu znanje i razumijevanje, dajući im opipljiva, stvarna iskustva koja im, s druge strane, omogućuju razvoj naprednijeg oblika mišljenja. Te se sposobnosti smatraju razvijenima kada učenici primjenjuju sadržaj za izradu, procjenu i analizu pitanja ili problema.

 

4. Potiče učenike da postavljaju pitanja

Istraživačko učenje može započeti i s naputcima učitelja, ali ono je mnogo više od toga. Naime, ono traži od učenika da se stalno pitaju „zašto“ dok povezuju svoje nalaze s ispitivanjem znanstvenih koncepata. Sposobnost postavljanja pravih pitanja u pravom kontekstu i vrednovanje odgovora važni su u bilo kojem području istraživanja te su ključni elementi u pripremljenosti za visoko obrazovanje i daljnju karijeru.

 

5. Izgrađuje se do potpunog ovladavanja

Istraživački proces za prirodoslovlje i inženjerstvo zahtijeva niz praktičnih sposobnosti koje se razvijaju tijekom vremena. Kada učenici redovito pristupaju tim procesima u razredu, razvijaju vještine s osjećajem za sve složenije znanstvene pojave. Do ovladavanja procesom dolazi kada su učenici osposobljeni iskoristiti svoje STEM istraživačke vještine za rad s pitanjem ili problemom u bilo kojem odgovarajućem kontekstu.

 

6. Njeguje kreativnost

Budući da je utemeljeno na istraživanju i pronalaženju, a ne na „bubanju“ činjenica, u istraživačkom učenju preostaje mnogo prostora za kreativnost u učenju. Učenici razvijaju samopouzdanje u vezi sa svojom kreativnošću jer istražuju pitanje ili problem koristeći se procesom koji su sami razvili. Pritom su sposobni napraviti sve moguće vrste poveznica koje bi vas mogle iznenaditi.

 

7. Dobro je ustrojeno

Učenje utemeljeno na istraživanju dobro je ustrojeno učenje s namjerom, s obzirom na to da učenici primjenjuju poznate im STEM prakse i slijede odgovarajuće znanstvene i inženjerske procese u vođenju svojih istraživanja.

 

8. Dopušta učiteljima da se usredotoče na angažiranost učenika

Napuštanjem nastavnih metoda usmjerenih na pamćenje u korist praktičnog pristupa i usredotočenosti na njega, sa svojim učenicima možete istražiti cjelokupna STEM područja kao pravi prirodoslovci i inženjeri. Učenici će tako nedvojbeno biti znatiželjniji, uključeniji i bolje pripremljeni za budućnost.

 

 

 

 

Primjeri IZZI istraživačkih radova

 

 

 

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja