OŠ Antunovac | Profil Klett

OŠ Antunovac

149

U našoj školi OŠ “Antunovac“ projekt je osmišljen kao suradnja učenika razredne i predmetne nastave.
Učenici 3. razreda će sa svojom učiteljicom izraditi posude za uzgoj biljaka ( od prirodnih i recikliranih materijala).
Učenici 5. razred će s učiteljicom Prirode posijati biljke koje će zalijevati sami i pomoću sustava za navodnjavanje s micro bitom, te uspoređivati njihov rast i razvoj.
Učenici 6. razreda će s učiteljicom Informatike programirati micro bit za navodnjavanje.
Učenici razredne nastave će tjedno pratiti razvoj biljaka i napraviti strip od svojih crteža.
Učenici 5. razreda će voditi dnevnik klijanja i razvoja biljke ( fotografirati jednom tjedno), a učenici 6. razreda će od fotografija i crteža izraditi film i objaviti na web stranici škole.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

PROJEKT  ŽELIM STABLO-ZALIJEVANJE BILJKE POMOĆU Micro:bit-a

PROJEKT OSMISLILE UČITELJICE OŠ „ANTUNOVAC“

Redni broj etape

Etapa

Provedba projekta (opis rada)

1.

prosinac 2017.

 • odabir razreda i učenika koji će sudjelovati u pojektu
 • učenicima se daju jasne upute što će se raditi u projektu

 

Učiteljice Maja Čagalj - učiteljica razredne nastave, Ankica Varvodić - učiteljica Informatike, Anja Ćupurdija - pripravnica  i Natali Milaković - učiteljica Prirode razrađuju detalje projekta.

Učenici šestoga razreda će na nastavi Informatike s učiteljicom programirati Micro:bit za zalijevanje biljki graha koje ćena nastavi prirode posijati učenici 5.b razreda. Učiteljica Maja Čagalj će s učenicima 3.a razreda od recikliranih materijala ( stare posude za biljke donirao je učitelj geografije)  izraditi posude za uzgoj biljaka. Pratit će rast biljaka, izraditi crteže o napredovanju biljaka sa bilješkama i uvjetima koji su trebali za rast i razvoj biljke.

Učenici 5.b razreda s učiteljicom prirode će u dvije posude posijati sjemenke graha. Jednu posudu će zalijevati ručno, učenici koji su redari, a drugu pomoću Micro:bita. Pratit će razvoj biljaka u obje posude i uspoređivati njihovo napredovanje. Postavit će hipotezu i provjeriti ju kroz rast biljaka. Posude s biljkama poslužit će i kao izvor znanja i materijala za nastavne teme o biljci cvjetnjači - dijelovi biljke cvjetnjače, mikroskopska građa korijena i korijenovih dlačica, građa lista i puči. Svoja saznanja prikazat će na razrednom panou uz koji će ponavljati gradivo o biljkama cvjetnjačama.

2.  

siječanj-  travanj 2018.

 • učenici postavljaju pitanja vezana uz provedbu projekta

Učenici 5.b razreda s učiteljicom postavljaju pitanja vezana uz klijanje i rast biljke.

 • Hoće li biti razlike između biljaka koje sami zalijevamo i onih koje zalijeva Micro:bit?
 • Koje će biljke prije proklijati?
 • Kako ćemo znati da je Micro:bit zalio biljke?
 • Što ako nam ne izraste ni jedna biljka koju zalijeva Micro:bit?
 • Ako imaju istu količinu svjetlosti i temperaturu koje će biljke ranije isklijati?
 • Kako ćemo znati koliko treba zaliti biljke?
 • Kako Micro:bit odredi koliko treba zaliti biljke?

 

3.

Siječanj 2018.

 • postavljanje hipoteze

Hipoteza: Biljke koje zalijeva Micro:bit izrast će brže jer imaju ujednačenije uvjete - količinu vode, nego biljke koje zalijevamo ručno. Ako su ostali uvjeti: vrsta tla, svjetlost, toplina i unutarnji uvjeti klijanja jednaki.

4.

Siječanj 2018.

 • vremenik provedbe projekta po etapama i potreban materijal
 1. 3. a razred s učiteljicom izrađuje posude za uzgoj biljaka
 2. 6. razred s učiteljicom na nastavi informatike programira Micro:bit.

 

Koraci:

 

1. Proučiti set za zalijevanje biljaka.

2. Pravilno spojiti set za zalijevanje biljaka.

3. Pravilno spojiti set za zalijevanje biljaka na microbit.

4. Spojiti microbit na računalo.

5. Otvoriti program za slaganje blokova (pisanje koda).

6. Isprogramirati željene akcije.

7. Prebaciti gotov kod na microbit.

8. Provjeriti funkcionalnost

 

5.b razred na nastavi prirode nabubrele sjemenke graha sije u posude,  postavlja hipotezu i pravi bilješke o razvoju biljaka uspoređujući biljke u obje posude.

5.

Veljača- travanj 2018.

 • praćenje razvoja biljaka, fotografiranje, pravljenje bilješki
 1. 3.a u svojim posudicama prati razvoj biljaka, crtaju i bilježe zapažanja
 2. 5.b pozorno prati razvoj biljaka, uspoređuje njihov napredak. Učiteljica informatike baždari Micro:bit za optimalno zalijevanje.
 3. 5.b uz naša klijališta uči dijelove biljke cvjetnjače i njihovu građu (korijen, list), proces klijanja, faze razvoja biljke i procese koji ju održavaju na životu: osmoza, kapilarnost, transpiracija i fotosinteza.

6.

Travanj 2018.

 • obrada dobivenih podataka, donošenje zaključka
 1. Na nastavi informatike učenici izrađuju film u programu Movie Maker.
 2. Na nastavi prirode 5.b izrađuje pano o biljci cvjetnjači i donose zaključak.
 3. Zaključak: biljke u oba klijališta su podjednako napredovale - razvile korijen, listove, cvijet. Na žalost našu hipotezu da će biljke zalijevane Micro:bitom izraste brže zbog ujednačenih uvjeta - vlage nismo dokazali. Zaključili smo da je u početku, dok se ne programira i baždari Micro:bit, bilo lakše zalijevati ručno. Kada je Micro:bit proradio, zaključili smo da je lakše zalijevati pomoću Micro:bita, pogotovo tijekom proljetnih praznika kada nismo na nastavi.

 

Prednosti zalijevanja Micro:bitom:

 1. Biljke su ujednačenije zalijevane
 2. Ne moramo voditi računa o vlažnosti zemlje u posudama i ne brinemo jesmo li zalili klijalište
 3. Kada nismo u školi biljke su zalivene

Nedostaci:

 1. Potrebno je vrijeme za programiranje, isprobavanje i baždarenje Micro:bita (dugačka priprema)
 2. Ponekad nam je nedostajao dodir s tlom, biljkama i vodom i briga o biljkama
 3. Baterije Micro:bita učestalo su se praznile i bilo je potrebno često ih mijenjati

7.

Travanj 2018.

 • podnošenje izvješća u Movie Makeru i slikovne mape  3.razreda

Učenici trećeg razreda s učiteljicom Majom Čagalj prikupili su crteže i bilješke i uvezali ih u mapu.

Učenici 5.b razreda s učiteljicom prirode izveli su zaključke i pripremili izvješće.

Učenici šestog razreda s učiteljicom Ankicom Varvodić i Anjom Ćupurdijom (učiteljica na stručnom osposobljavanju) su na nastavi informatike od fotografija i naših bilješki napravili film o našem projektu.

 

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Maja Čagalj
Natali Milaković