OŠ Dubovac | Profil Klett

OŠ Dubovac

585

Istraživanje bi se provodilo u kraćem vremenskom razdoblju na atmosferskoj postaji GLOBE OŠ Dubovac na kojoj se inače jedanput mjesečno uzima uzorak zemlje i određuje vlažnost tla gravimetrijskom metodom.
Program za micro:bit sa senzorom izradit će učenici s profesoricom informatike i svakog dana u lokalno solarno podne mjeriti vlažnost tla. Istovremeno, uzimat će uzorak zemlje i gravimetrijski odrediti vlažnost. Nakon kraćeg vremenskog razdoblja, učenici će usporediti rezultate, te dokazati hipotezu da se razlika izmjerene vlažnosti tla digitalnim uređajem (micro:bitom sa senzorom vlažnosti tla) i gravimetrijskom metodom ne razlikuje se za više od 10%.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

U našoj školi su se provodila paralelno četiri projekta, svaki vođen od jedne učiteljice, a koordiniran od učiteljice iz informatike. Učenici razredne nastave su posadili grah i pratili njegov razvoj, posadili su jorgovan, te naučili što je potrebno biljci da bi rasla i razvijala se. Učenici predmetne nastave su ispitali koliko je digitalna metoda precizna, u usporedbi s gravimetrijskom metodom.

Iva Čavlović
Kristina Fratrović