OŠ Dubovac

23821

Istraživanje bi se provodilo u kraćem vremenskom razdoblju na atmosferskoj postaji GLOBE OŠ Dubovac na kojoj se inače jedanput mjesečno uzima uzorak zemlje i određuje vlažnost tla gravimetrijskom metodom.
Program za micro:bit sa senzorom izradit će učenici s profesoricom informatike i svakog dana u lokalno solarno podne mjeriti vlažnost tla. Istovremeno, uzimat će uzorak zemlje i gravimetrijski odrediti vlažnost. Nakon kraćeg vremenskog razdoblja, učenici će usporediti rezultate, te dokazati hipotezu da se razlika izmjerene vlažnosti tla digitalnim uređajem (micro:bitom sa senzorom vlažnosti tla) i gravimetrijskom metodom ne razlikuje se za više od 10%.

Iva Čavlović
Kristina Fratrović