Razred izvan okvira - cjelovito učenje u razredu | Profil Klett

30. rujan 2016.

Razred izvan okvira - cjelovito učenje u razredu

Autor: Maja Križman Roškar

Najveća tajna modernog obrazovanja i jest u tome da se sve ono što se djeci daje, ne daje u obliku u kojem se odrasli time služe, nego u obliku u kojemu to djeca mogu prihvatiti i razumjeti.
Mead, 2003. 

Polazište za cjelovito učenje u razredu mogu biti istraživačke aktivnosti potaknute dječjom znatiželjom i interesima. Jedan od mnogih oblika takvog polazišta dio je okruženja u učionici kojeg zovemo Znatiželjno stablo. Ono je samo jedan od medija koji nam može pomoći u pokušaju davanja kvalitetnih odgovora na bezbrojna dječja pitanja, a ujedno nam osigurati da oblikujemo aktivnosti povezujući područja učenja, dječja iskustva i interese, preoblikujemo učionicu u poticajno okruženje za učenje. Djeci pruža mogućnost da postave pitanja na koja bi željeli saznati odgovor, sudjeluju u istraživačkim aktivnostima, koriste razne izvore znanja i kroz različite oblike rada, posebice suradničko učenje, aktivno sudjeluju u oblikovanju nastavnog procesa. Iz ovakvih se polazišta lako razvijaju različiti projekti u kojima učenici rado sudjeluju jer su inicirani njihovim interesima.

Kako nastaje sjena? Istraživanje u prirodnom kontekstu.

Potraga za odgovorom na ovo pitanje pokrenuta je u slobodnoj dječjoj igri. Igra je bila samoinicirana (promatranje svojih sjena, oblikovanje sjena prema nekom poznatom liku, životinji, predmetu, sjena udvoje, utroje…), nakon toga su dodavani novi elementi igri (ocrtavanje sjene, uguravanje u tuđu sjenu, smještanje u okvir sjene, skrivanje iza tuđe sjene, vidljivost i oštrina sjene, duljina i smjer sjene). Tijekom igre u međusobnoj komunikaciji učenici su prikupljali podatke, razvrstavali ih prema područjima interesa, objašnjavali te postavljali nova pitanja.

Razvoj aktivnosti kroz cjelovito učenje u učionici - integriranje područja učenja

Akrivnosti sa sjenama nastavljene su tijekom sljedećih nekoliko dana i u učionici. Od samoinicirane igre aktivnost se razvila u istraživačke aktivnosti potaknute prikupljenim podatcima i novim pitanjima koja su se nametnula tijekom igre. Uloga učitelja u ovome dijelu je da osigura poticajno okruženje za razvoj aktivnosti (različite materijale, izvore znanja, prostor za izvođenje akrivnosti, ali i da svojim pitanjima i komentarima usmjerava aktivnosti prema područjima učenja, potiče na povezivanje sadržaja i komunikaciju učenika). Važan je dio ovoga dijela aktivnosti i dokumentiranje (fotografiranje, vođenje zabilješki, planiranje razvoja aktivnosti). 

Dokumentiranje i praćenje procesa učenja obuhvaća:

 • praćenje odgojno-obrazovnih situacija
 • uočavanje interesa djece
 • planiranje aktivnosti
 • refleksiju učitelja (zajedničke refleksije učitelja)
 • samoprocjenu i samokritičnost učitelja (analiza odgojno-obrazovnih situacija, promišljanje i osmišljavanje usmjerenih aktivnosti)
 • samoprocjenu i samokritičnost učenika (rad na sebi, jačanje samopouzdanja, ispravljanje pogrešaka)
 • zajedničku analizu i vrednovanje (samovrednovanje) postignuća
Područja učenja obuhvaćena u višednevnoj aktivnosti

Nakon završene aktivnosti oblikovane na ovakav način benefiti za učenike višestruki su:

 • dijete uči u kontekstu koji je u okviru njegovih interesa
 • učenje na različite načine (razvoj 9 inteligencija prema Gardneru)
 • učenje rješavanjem problema
 • izbjegava se zapamćivanje monotonih informacija
 • razvijaju se prezentacijske vještine
 • potiče se suradničko učenje
 • motivacija za učenje je velika

Područja obuhvaćena u ovoj aktivnosti:

Hrvatski jezik - Stvaralačko pisanje (oblikovanje kraćeg sastavka); Imenice; Izvješćivanje o obavljenome zadatku; Slušanje i govorenje; Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom

Priroda i društvo - Snalaženje u prostoru (strane svijeta, snalaženje prema suncu); Dijelovi tijela

Likovna kultura - Volumeni i masa u prostoru; Građevine i tijela u prostoru; Kontrast svijetlo - tamno

Matematika - Ravne i zakrivljene crte; Odnosi među predmetima; Ravnina i likovi u ravnini

Tjelesna i zdravstvena kultura - Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti; Slobodna igra

 

Motiviran i zadovoljan učenik najvažniji je dio odgojno-obrazovnog procesa. Takav će učenik prihvatiti sve izazove učenja koji se pred njega stave ukoliko će polazišta za učenje biti u obliku kojim se oni služe. 

 

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

KAKO SMO CJELOVITO UČILI S NINOM I TINOM

Naše je druženje s radnom bilježnicom „Nina i Tino“ do sada većinom bilo parcijalno. U određenoj smo etapi sata iskoristili zanimljive zadatke pomoću kojih smo ponavljali i sistematizirali sadržaje, pripremali se za obradu novih sadržaja, obrađivali nove sadržaje ili provjeravali usvojeno na satima uvježbavanja i ponavljanja.

Neka prijave na kviz Nina i Tino počnu!

Uče li vaši učenici cjelovito u nastavi s radnim bilježnicama Nina i Tino? Prijavite ih da se okušaju u rješavanju problemskih zadataka, pronalazeći putove i strategije do rješenja. Svi učenici za svoj trud i rad tijekom školske godine, dobit će Nina i Tino diplomu i nagradu. Učitelj može prijaviti samo učenike koji u nastavi rade s radnom bilježnicom Nina i Tino bez obzira jesu li prvi, drugi, treći ili četvrti razred.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja