Nina i Tino: nova obrazovna rješenja za nove promjene | Profil Klett

Nina i Tino novi udžbenici i radne bilježnice

04. rujan 2018.

Nina i Tino: nova obrazovna rješenja za nove promjene

Autor: Maja Križman Roškar

Upoznali ste naše mudre sove Ninu i Tina koje su vas godinama pratile i motivirale u cjelovitom učenju od 1. do 4. razreda putem radnih bilježnica. Povezivale su sva područja učenja, poticale znatiželju i aktivno, budno učenje rješavanjem problemskih zadataka. Doprinosile su razvoju vještina i stavova te pokazale kako se stečeno znanje primjenjuje u svakodnevnom životu.

Novi udžbenici i radne bilježnice iz hrvatskog jezika i matematike za 1. razred OŠ, temeljeni na cjelovitom pristupu učenju, povezuju nastavne sadržaje te potiču učenike i učitelje na održavanje dinamičnije i zanimljive nastave koja vodi do cjelovitoga učeničkog promišljanja.

Hrvatski i matematika na Nina i Tino način

Kurikularni pristup učenju bio je polazište za formiranje novih kreativnih timova tiskanih i digitalnih izdanja predvođenih iskusnom urednicom i učiteljicom razredne nastave Majom Križman Roškar. U autorskom timu hrvatskog jezika su  Saša Veronek Germadnik i Miroslava Vekić, a tim autorica matematike čine Alenka Boras Mandić, Lana Lončar i Radmila Pešut. Tim za digitalni sadržaj, uz navedene autorice, čine i Željka Zagorac, Tea Pavičić Zajec, Nataša Makovac, Ariana Piškulić Marianović, Jasminka Pizzittola, Lidija Prpić, Miroslava Vekić, Jelena Sikirica i Maja Lončarić.

 

S dosadašnjim stečenim iskustvom, naše mudre sove krenule su na ovo IZZI putovanje i osmislile nove udžbeničke serije iz hrvatskog jezika i matematike usmjerene na djetetovu urođenu potrebu da svijet vidi kao cjelinu. Kroz IZZI korake promiču cjelovito učenje koje je interaktivno, zanimljivo, zabavno i inkluzivno za svakog učenika, isto tako za učitelje i roditelje.

 

Učenje istraživanjem.

Integracija različitih područja učenja.

Upotreba suvremenih pristupa učenju.

Razvijanje pozitivnog stava prema učenju.

Nova obrazovna rješenja za nove promjene

Koncept udžbenika temeljen je na aktivnom sudjelovanju učenika u procesu učenja, obuhvaća njegove istraživačke aktivnosti, prikupljanje podataka i njihovo korištenje, povezivanje, procjenjivanje i zaključivanje. Drugim riječima na pristupu za koji smo sigurni da razvija i ostvaruje učenikov pun potencijal jer razvija najviše razine učenja, priprema ga i ojačava za kvalitetno i funkcionalno cjeloživotno učenje.

 

Novi tiskani udžbenici i radne bilježnice pripremljeni su:

  • prema postojećim kurikulumima
  • ostvaruju se ishodi svih domena
  • integriraju se ishodi ostalih predmetnih i međupredmetnih područja.

Digitalni udžbenik se s lakoćom primjenjuje u nastavnim situacijama i različito se može kombinirati u etapama nastavnog sata

U novim serijama iz hrvatskog i matematike uči se na drugačiji - Nina i Tino način

Novi Nina i Tino udžbenici i radne bilježnice iz hrvatskog jezika i matematike promiču učenje na drugačiji način. Prateći program i preporuke kurikuluma, učenicima se sadržaj približava kroz njima poznate, svakodnevne situacije. U njima rješavaju određene zadatke i probleme, a sada ih osvještavaju i povezuju u nastavnoj cjelini. Nadograđuju svoja znanja, sadržajno i kvalitetno uče.

Sadržaj nije nikad izvan djetetova iskustva, stoga Nino i Tina samo pomažu u pronalaženju i osvještavanju znanja koje učenik već posjeduje. Na prvi pogled novo gradivo, nov problem, postaje zanimljiv i lako rješiv izazov.

KAKO?

  • Povezuje sadržaje.
  • Olakšava učenje i čini ga zabavnijim tijekom cijele školske godine.
  • Omogućuje različite strategije rješavanja problema unutar zadataka.
  • Motivira, ohrabruje, stvara potrebu za komunikacijom i samoprocjenom.
  • Olakšava provjeru i samovrednovanje.
  • Potiče znatiželju, istraživački duh i pozitivan stav prema učenju.
IZZI koracima kroz Nina i Tino materijale

Udžbenici Nina i Tino potiču učenike da  promatraju, uočavaju, otkrivaju i povezuju postojeća znanja s novim spoznajama.

Kroz zabavne i duhovite slike, mozgalice, kvizove, rebuse slažući i uspoređujući podatke u tablicama i grafičkim prikazima učenici se otvaraju i putuju cjelovito, a ugodno i zabavno kroz gradivo.

Nina i Tino udžbenici hrvatskog jezika i matematike, inicijalno razvijeni kroz koncept mješovitog učenja, implementacijom IZZI digitalnih materijala poprimaju sasvim novu dimenziju.

Pogledajte webinar i saznajte kako kombinirati tiskano i digitalno izdanje kako biste na najbolji i najučinkovitiji način postigli zadane ishode.

U Metodičkom kutku na ovoj poveznici naći ćete prijedloge priprema i planova za nastavne sate hrvatskoga jezika i matematike.

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Ekologija, turizam, ekološki turizam

Uz rastući utjecaj medija na naše potrošačke potrebe, ubrzani ritam života i napredak tehnologije, postupno gubimo dodir s okolišem i prirodom. Uoči Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja promišljamo o zamki zvanoj hiperturizam. Kao izrazito turistička zemlja koja, nažalost, sve više ovisi o bogatoj turističkoj, a sve manje o bogatoj poljoprivrednoj žetvi, Hrvatska može postati ekološki osjetljiva.Što možemo učiniti?

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Darko Cindrić, Sanja Polak
udzbenik
Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov

Komentari

Slika korisnika Jelena Puskaric

Sviđaju mi se knjige Nina i Tino. Sve je po novom pravopisu.
Slika korisnika Jelena Puskaric

Sviđaju mi se knjige Nina i Tino. Sve je po novom pravopisu.