Slikam graditeljsku baštinu | Profil Klett

08. studeni 2017.

Slikam graditeljsku baštinu

Autor: Maja Trinajstić

 

Pripremila: Ivana Maradin, profesorica likovne kulture, OŠ „Grabrik“

Pozivamo sve učitelje likovne kulture i razredne nastave da se prijave na likovni natječaj Želim, stvaram, oblikujem od 1. do 8. razreda osnovne škole. Pogledajte video o tehnici akvarela i inspirirajte se za prvu temu natječaja: 1. Slikam graditeljsku baštinu.

Skulptura Support, Lorenzo Quinne, Canal grande, Biennale u Veneciji, 2017.
Skulptura Support, Lorenzo Quinne, Canal grande, Biennale u Veneciji, 2017.
Graditeljska kulturna baština

Talijanski umjetnik Lorenzo Quinne na ovogodišnjem Bijenalu u Veneciji svojom skulpturom Support u obličju divovskih ruku, koje podupiru povijesnu zgradu iz 14. stoljeća, Ca 'Sagredo na Canalu Grande želi ukazati na razmišljanje o očuvanju graditeljskih vrijednosti Venecije, gradu koji je jedan od najvećih dragulja kulturne baštine.

 

Svaki grad, mjesto i područje bogato je kulturnim i prirodnim dobrima. Kulturna baština nasljeđe je prošlih generacije te je ljudska potreba i obaveza očuvanja tih dobara za dobrobit nama i budućim generacijama. Materijalna kulturna baština uključuje građevine i povijesne lokalitete koji se smatraju vrijednim za očuvanje i sustavnu brigu o njima. Stručnjaci koji se bave njihovim očuvanjem su konzervatori, koji vode zaštitu i brigu o tim građevinama, kao i arhitekti, povjesničari umjetnosti, restauratori…

 

Naravno, svi građani moraju svojim djelovanjem pridonijeti očuvanju, ako nikako drugačije onda memorijom o njihovom postojanju, te znanjem o njihovoj vrijednosti i očuvanju. Naša zemlja posjeduje izuzetna ostvarenja ljudske djelatnosti koja su uvrštena i u popis UNESCO-ve svjetske baštine, organizacije koja potpomaže zaštitu te stručnu i materijalnu pomoć kulturnih dobara. Tako su na tom popisu: urbanistička cjelina povijesne jezgre Dubrovnika i Trogira, Dioklecijanova palača, katedrala Sv. Jakova u Šibeniku, Eufrazijeva bazilika u Poreču, kulturni krajolik - starogradsko polje na Hvaru, stećci - srednjovjekovni nadgrobni spomenici, kao i venecijanski obrambeni sustav 16. i 17. st. (obrambeni sustav Zadra i šibenska utvrda Sv. Nikole).

Sva ostala materijalna kulturna baština je mnogobrojna i neprocjenjiva, dio je naših prekrasnih gradova, mjesta i lokaliteta. Dio je i našega svakodnevnog života te jednako tako važna i dragocjena za naš kulturni identitet.

Radićeva ulica u karlovačkoj Zvijezdi - kombinirana tehnika (akvarel i tuš)
Radićeva ulica u karlovačkoj Zvijezdi - kombinirana tehnika (akvarel i tuš)
Graditeljska kulturna baština Hrvatske kao motiv

Tema likovnog natječaja Slikam graditeljsku baštinu ima cilj potaknuti učenike na promišljanje o našoj materijalnoj kulturnoj baštini, njezinom očuvanju te brizi o povijesnim spomenicima, gradovima, utvrdama, zgradama kako starije tako i novije povijesti.

Razgovarajmo zajednički o povijesnim vrijednostima našega grada, mjesta, sela u cjelini i njihovim detaljima.

Pitanja za učenike:

Što su to i koji su gradovi utvrde? Što su tvrđave, kašteli, burgovi, stari gradovi, dvorci, kurije? Što smatramo tradicijskim graditeljstvom? Koji su obrambeni lokaliteti tvoga grada ili mjesta? Gdje su u tvom gradu značajne povijesne crkve, katedrale, bazilike i u koje povijesno razdoblje pripadaju? Što su bedemi, bastioni, šančevi, fortifikacijske utvrde? Razgovarajmo o arhitektonskim elementima crkve poput rozete, portala (ulaza u crkvu ), crkvenog broda, kupole, stupova, lukova, arkada, apsida i apsidiola? Što su balustrade? Što su reljefi na fasadama zgrada, koje reljefe (niski, uleknuti, visoki) prepoznaješ na građevinama tvoga grada? Kako su popločene ulice tvoje najstarije gradske jezgre? Prepoznaješ građevinu starije i novije građe? Što je amfiteatar, slavoluk, kužni pil? Koji su važni trgovi tvoga grada, kako su oblikovani, postavljeni u odnosu na okolne ulice, te koja je funkcija gradskog trga?

 

Dodatna angažiranost u zadatku je pogledati u literaturi važne građevine mjesta, proučiti kako su nastale, kada su sagrađene, kada su obnovljene i kako su mijenjale svoj izgled tijekom povijesti jer neke su prilagođene današnjem načinu života, uklopljene i u modernu arhitekturu. Objekti kulturne baštine nemaju samo svrhu svoga postojanja i svoje povijesne vrijednosti već i svrhu služenju ljudima u današnjem vremenu, njihovim potrebama i svakodnevnom životu.

Graditeljska kulturna baština je dragocjena ako je autohtona te također prilagođena današnjem čovjeku.

Zdenac na Trgu bana Jelačiča u Karlovcu, detalj - gvaš
Zdenac na Trgu bana Jelačiča u Karlovcu, detalj - gvaš
Kako se motivirati za slikanje graditeljske kulturne baštine

Prošećite svojim gradom ili mjestom. Proučite koji su prostorni dijelovi vašega grada i ulice zanimljivi kao i građevine, crkve te utvrde. Možete ih slikati kao vedute iz određenih perspektiva, a možete se zadržati samo na detaljima slikajući ulaz u zgradu, prozorska okna, ogradu, terasu, dio zanimljivog pročelja, te način slaganja građevnih materijala na odabranoj  fasadi zgrade. Obratitie pozornost na teksturu pročelja crkvi i zgrada, na reljefe i štukature na njoj. Burgove, tvrđave također možete slikati u perspektivi, ali i njihove detalje (kružna kula, četvrtasta kula, ulazna vrata, otvore te unutarnje cjeline – stube, arkade, zidove, bunare).

Slikajte na licu mjesta poput starih slikarskih majstora promatrajući igru svjetlosti na njihovim pročeljima te skicirajte ili fotografirajte zanimljive detalje te ih poslije razradite bojom. Obgrlite pogledom sve zanimljive detalje i elemente, probajte ih zapamtiti i usaditi u svoju memoriju jer što više detalja upamtite to će vam građevina biti poput ispričane priče prošlih vremena.

Radićeva ulica u karlovačkoj Zvijezdi - akvarel
Radićeva ulica u karlovačkoj Zvijezdi - akvarel
Tehnika slikanja kulturne baštine

akvarel, gvaš kombinirana tehnika (akvarel i tuš)

Video o tehnici akvarela pogledajte ovdje.

 

Važne povijesne građevine kulturne baštine možete slikati tehnikom akvarela, gvaša ili kombiniranom tehnikom (akvarel i tuš i pero). Učenici od 1. do 4. razreda mogu umjesto tuša upotrijebiti i flomaster.

1. Upute za učenike:

Akvarel je tradicionalna slikarska tehnika miješanja pigmenta boja s vodom. Tonovi boje su svjetliji ako je pigment razrijeđen s više vode, pa slikarska tekstura tako postaje prozračna i lazurna. Slikarsku teksturu akvarelom možeš dobiti tako da na mokru podlogu nanosiš pigment boje, nanoseći je u mrljama, manjim ili većim potezima, ne razmišljajući o strogim rubovima. Dopusti da se boje slobodno razlijevaju po površini papira, međusobno se miješajući i stvarajući tako zanimljive, pa i usputne tonove. Za dobivanje valera slobodno pomiješaš pigmente susjednih boja, npr. žute i crvene, crvene i ljubičaste, žute i zelene, zelene i plave, tako ćeš uz svjetline dobiti i različite valere boja ( narančasto žutu, crveno ljubičast, žutozelenu, zeleno plavu). Slobodno stvaraš tonsku modelaciju mrljama, potezima, plohama nanoseći boju na boju dobivši tako više tonova boja. Poneke dijelove slike slobodno ostaviš neobojane jer akvarel je slikarska tehnika gdje bjelina papira daje slici veću prozračnost te snažniji karakter slike. Boju možeš nanositi i na suhu podlogu papira, takozvano slikanje akvarelom suho na suho. Poneki umjetnici kombiniraju tehniku tuša i akvarela. Takva tehnika se zove kombinirana tehnika. Motive graditeljske kulturne baštine prvo možeš prikazati u tušu kombinirajući pero i kist stvarajući sve vrste linija po karakteru, te mnogobrojne crtačke teksture. Tada akvarelom nanosiš plohe boja. Slobodno se neki dijelovi tuša mogu spojiti s pigmentom boje, dobivajući tako tamnije tonove te mekše i razlivene linije. Također možeš prvo motiv oslikati akvarelom, pa poneke elemente odabranog motiva iscrtati tušem. Gvaš je slikarska tehnika miješanje akvarelnog pigmenta s bijelom bojom tempere. Tako dobivamo poteze, plohe i mrlje nježnijih tonova boja, slikarska tekstura je pastozna, te se gubi akvarelna lazurna prozračnost.

 

2. Ključni likovni pojmovi:

crtačka tekstura, slikarska tekstura, tekstura, faktura grafička modelacija, tonska modelacija, koloristička modulacija, prostorno djelovanje boje, ton, valer, linije po karakteru, obrisne linije, svjetlo-tamni kontrast, toplo-hladni kontrast, komplementarni kontrast, horizontalna kompozicija, vertikalna kompozicija, linearna perspektiva

 

3. Ključni arhitektonski i graditeljski pojmovi:

tradicijsko graditeljstvo, kurije, vile, dvorci, tvrđava, kaštel, burg, utvrda, stari grad, gradina, sakralni objekti, crkva, katedrala, bazilika, fortifikacijska utvrda, kule, ziđe, bedem, šanac, bastion, kužni pil, palača, amfiteatar, slavoluk, arkade, kapitel, friz, stup, stub, svod, kupola, luk, brod, apsida, portal, rozeta, puna plastika, rozeta, pleter, reljef, ornament, štukatura, trg, klaustar, veduta, urbanistička cjelina, kulturni krajolik

Neka umjetničke interpretacije učenika također sudjeluju u očuvanju naše baštine i građenju našeg okoliša.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Maškare

Radovi učenika petog i šestog razreda OŠ Petra Kanavelića, Korčula, mentor Abel Brčić, prof. likovne kulture

Poklade su vrijeme prije korizme u kojem se priređuju karnevalske svečanosti. U tom se vremenu priređuju maškarani i kostimirani plesovi, povorke maškara, rade se maske i kostimi. Ovisno u kojem dijelu Hrvatske nazivi su od krnoval, pokladi, pust, fašnik, maškare ili karnevo. Vođeni mentorom likovne kulture Abelom Brčićem ove su godine učenici petih i šestih razreda OŠ Petra Kanavelića u Korčuli radili temu maske u kombiniranoj tehnici.

Započnite s umjetnošću

Umjesto da pruže odmor od učenja, satovi umjetnosti omogućuju učenicima prostor koji im je potreban da obrade i iskoriste ideje iz svih područja. Kritička analiza umjetnosti iz nekog razdoblja, primjerice, može poduprijeti lekciju iz povijesti. Analiziranje likovne umjetnosti i arhitekture može biti iskorišteno za ilustraciju matematičkih koncepata, poput Fibonaccijeva niza ili simetrije.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik, Martina Kolar Billege
udzbenik
Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov