Šuma – učionica na otvorenom sa stotinu lica | Profil Klett

28. ožujak 2022.

Šuma – učionica na otvorenom sa stotinu lica

avatar
Autor:

TEKST NAPISALA: Jasmina Štefan

 

Mogu li se osnovna načela primjeniti u „učionici“ koju ima gotovo svako selo, veće naselje, a koje pruža okolica većih gradova? Odgovor je: može. Šuma je carstvo mogućnosti u kojoj svakako treba  učenicima omogućiti boravak, učenje i življenje s prirodom.

Osnovna metodička načela nastave temelje se na onome što učenici mogu doživjeti svojim osjetilima, što im je prirodno, blisko i poznato. Ako nastavu temeljimo na osnovama, uspjeh i  zadovoljstvo poučavanja i učenja bit će mjerljiv i temelj za daljnji razvoj učeničkih kompetencija. Mogu li se osnovna načela primjeniti u „učionici“ koju ima gotovo svako selo, veće naselje, a koje pruža okolica većih gradova? Odgovor je: može. Šuma je carstvo mogućnosti u kojoj svakako treba  učenicima omogućiti boravak, učenje i življenje s prirodom.

               Terenska nastava treba zauzeti bitno mjesto u izvođenju nastavnog procesa, a rad treba planirati svrhovito s naglaskom na detaljan plan aktivnosti kako bi se odlazak u šumu, na teren,  „isplatio“. Šuma je mjesto koje učenici mogu posjetiti u svim godišnjim dobima, na taj način promatrati ciklus promjena u prirodi, uočavajući detalje promjena, povezujući utjecaj klimatskih promjena i opće biološke raznolikosti. Šuma može djelovati kao motiv i poticaj za jezično stvaranje, stoga sjesti na panj, trupac, dodirivati, mirisati, pipati lišće, osluškivati zvukove, pjev ptica, na kraju i tišinu prostora može poslužiti kao izvrstan temelj za jezično izražavanje učenika, bilo usmeno ili pisano. Šuma može poslužiti i kao motiv za ponavljanje jezičnih sadržaja, kroz igru i kretanje učenici mogu ponavljati glagole, dodavati im imenice, pridjeve, nabrajati... sve sadržaje uočavaju u prostoru koji ih okružuje, a šuma pruža bogatstvo.

Satovi matematike također mogu biti ostvareni u šumi. Od ishoda prvog pa sve do četvrtog razreda, šuma nudi mogućnosti prebrojavanja, zbrajanja vrste stabala (one koje poznaju), procjenjivanja opsega stabala, visine stabala, mjerenja  i računanja.

Pjevanje na otvorenom dio je dječjeg života i opuštenosti zato je  u šumi pjesma  dobrodošla. Izvrstan zadatak i vježba slušanja jest raspoznavanje pjeva ptica.  Ako učenici ne razlikuju pjev ptica, ostale zvukove  koje uoče mogu svrstavati u ugodne, manje ugodne, glasne i tihe.

Predmeti, kao što su suhe grančice, mogu poslužiti za sviranje ritma. Spretniji učenici, a naravno i učitelji mogu učenicima pokazati kako su se naši pretci zabavljali sviranjem o listove drveća. Užitak muziciranja u šumi i sa šumom je velik.

               Kretanje i boravak u prirodi načelo je tjelesne i zdravstvene kulture. Kao što napominje prof. Rajović preskakanje prepreka, provlačenje, skakanje dio su vježbi potrebnih za kognitivni razvoj djeteta. Šuma pruža velike mogućnosti igre u prirodi. Samo se treba okrenuti oko sebe i učenici će sami uvidjeti mogućnosti koje nudi prostor u kojem se nalaze.

               Nastava u šumi najveći dio mogućnosti pruža za realizaciju tema i ishoda nastavnog predmeta Prirode i društva. Svi sadržaji koji zahtjevaju promatranje i uočavanje mogu se ostvariti u šumi. Nastava može trajati samo dio sata ili više od toga ovisno o lokaciji i sadržaju koji je planiran. Terenska nastava u šumu  može biti samo uvod u spoznavanje novih sadržaja  kao što su:  listopadno i vazdazeleno drveće, promjene u prirodi kroz godišnja doba, proljetnice, snalaženje u prostoru uz pomoć godova, mahovine, kompasa, do biljnog i životinjskog svijeta šume.

Učenike poučavamo da su šume pluća Zemlje, važne i inspirativne za naš život, zato je svaki nastavni sat u šumi dobitak i nezaboravno iskustvo za učenike.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Priroda i društvo u prirodi

Prema istraživanju koje sam provela s učenicima četvrtog razreda većina je učenika kao najbolji i najzanimljiviji nastavni predmet izabrala Prirodu i društvo. To je nastavni predmet na čiji se spomen većini učenika ozare lica jer svaki put donosi nove načine poučavanja i rada.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Giorgio Motta, Mirjana Klobučar
udzbenik
Sanda Marjanović
udzbenik
Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar