Šuma – učionica na otvorenom sa stotinu lica | Profil Klett

28. ožujak 2022.

Šuma – učionica na otvorenom sa stotinu lica

avatar
Autor:

TEKST NAPISALA: Jasmina Štefan

 

Mogu li se osnovna načela primjeniti u „učionici“ koju ima gotovo svako selo, veće naselje, a koje pruža okolica većih gradova? Odgovor je: može. Šuma je carstvo mogućnosti u kojoj svakako treba  učenicima omogućiti boravak, učenje i življenje s prirodom.

Osnovna metodička načela nastave temelje se na onome što učenici mogu doživjeti svojim osjetilima, što im je prirodno, blisko i poznato. Ako nastavu temeljimo na osnovama, uspjeh i  zadovoljstvo poučavanja i učenja bit će mjerljiv i temelj za daljnji razvoj učeničkih kompetencija. Mogu li se osnovna načela primjeniti u „učionici“ koju ima gotovo svako selo, veće naselje, a koje pruža okolica većih gradova? Odgovor je: može. Šuma je carstvo mogućnosti u kojoj svakako treba  učenicima omogućiti boravak, učenje i življenje s prirodom.

               Terenska nastava treba zauzeti bitno mjesto u izvođenju nastavnog procesa, a rad treba planirati svrhovito s naglaskom na detaljan plan aktivnosti kako bi se odlazak u šumu, na teren,  „isplatio“. Šuma je mjesto koje učenici mogu posjetiti u svim godišnjim dobima, na taj način promatrati ciklus promjena u prirodi, uočavajući detalje promjena, povezujući utjecaj klimatskih promjena i opće biološke raznolikosti. Šuma može djelovati kao motiv i poticaj za jezično stvaranje, stoga sjesti na panj, trupac, dodirivati, mirisati, pipati lišće, osluškivati zvukove, pjev ptica, na kraju i tišinu prostora može poslužiti kao izvrstan temelj za jezično izražavanje učenika, bilo usmeno ili pisano. Šuma može poslužiti i kao motiv za ponavljanje jezičnih sadržaja, kroz igru i kretanje učenici mogu ponavljati glagole, dodavati im imenice, pridjeve, nabrajati... sve sadržaje uočavaju u prostoru koji ih okružuje, a šuma pruža bogatstvo.

Satovi matematike također mogu biti ostvareni u šumi. Od ishoda prvog pa sve do četvrtog razreda, šuma nudi mogućnosti prebrojavanja, zbrajanja vrste stabala (one koje poznaju), procjenjivanja opsega stabala, visine stabala, mjerenja  i računanja.

Pjevanje na otvorenom dio je dječjeg života i opuštenosti zato je  u šumi pjesma  dobrodošla. Izvrstan zadatak i vježba slušanja jest raspoznavanje pjeva ptica.  Ako učenici ne razlikuju pjev ptica, ostale zvukove  koje uoče mogu svrstavati u ugodne, manje ugodne, glasne i tihe.

Predmeti, kao što su suhe grančice, mogu poslužiti za sviranje ritma. Spretniji učenici, a naravno i učitelji mogu učenicima pokazati kako su se naši pretci zabavljali sviranjem o listove drveća. Užitak muziciranja u šumi i sa šumom je velik.

               Kretanje i boravak u prirodi načelo je tjelesne i zdravstvene kulture. Kao što napominje prof. Rajović preskakanje prepreka, provlačenje, skakanje dio su vježbi potrebnih za kognitivni razvoj djeteta. Šuma pruža velike mogućnosti igre u prirodi. Samo se treba okrenuti oko sebe i učenici će sami uvidjeti mogućnosti koje nudi prostor u kojem se nalaze.

               Nastava u šumi najveći dio mogućnosti pruža za realizaciju tema i ishoda nastavnog predmeta Prirode i društva. Svi sadržaji koji zahtjevaju promatranje i uočavanje mogu se ostvariti u šumi. Nastava može trajati samo dio sata ili više od toga ovisno o lokaciji i sadržaju koji je planiran. Terenska nastava u šumu  može biti samo uvod u spoznavanje novih sadržaja  kao što su:  listopadno i vazdazeleno drveće, promjene u prirodi kroz godišnja doba, proljetnice, snalaženje u prostoru uz pomoć godova, mahovine, kompasa, do biljnog i životinjskog svijeta šume.

Učenike poučavamo da su šume pluća Zemlje, važne i inspirativne za naš život, zato je svaki nastavni sat u šumi dobitak i nezaboravno iskustvo za učenike.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vukovar za sjećanje, ponos i život

Svake se godine u studenom prisjećamo žrtve koju je grad Vukovar 1991. godine dao za cijelu domovinu. Tom prigodom učenicima nastojimo osvijestiti koliku je važnost ovaj grad imao u Domovinskom ratu te zašto svake godine cijela Hrvatska odaje počast Vukovaru i njegovim žrtvama.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Gordana Begović Ikica
udzbenik
Vesna Budinski, Suzana Delić, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege
udzbenik
Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika