KOLUMNA

Hans Christian Andersen i ja

Jednom davno, a bijaše to na samom početku mjeseca travnja, kada svijet počinje bujati zelenilom, a proljeće provirivati kroz pupove procvalih maca, forzicija i grmova brusnica, rođen je u Onenseu, na otoku Fyneu u Danskoj, jedan dječak.