Škola na daljinu - Likovna kultura | Profil Klett

Škola na daljinu - Likovna kultura

Likovna kultura - na daljinu, a tako IZZI

U okolnostima u kojima komuniciramo, održavamo nastavu i učimo na daljinu ne bismo trebali zapostaviti ni umjetničke predmete. Učiteljica Sanja Gjurčević iz OŠ Julija Klovića u Zagrebu i njena kolegica Ivana Švragulja iz OŠ Mate Lovraka, Petrinja, podijelile su s nama svoje pripreme za nastavne sate Likovne kulture upotpunjene IZZI sadržajima koje vam mogu biti od pomoći.