Biologija 1 | Profil Klett

Biologija 1

Povratak na pregled predmeta

Biologija 1

Back3. tjedan od 20. travnja – 26. travnjaNext

Biologija za 1. razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Biologija 1

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji – savjeti i primjeri

Vrednovanje je jedan od najvećih izazova kako za učitelje, tako i za učenike, a osobito kada se provodi na kraju školske godine. U nastavi na daljinu poželjno je pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća primjenjujući odgovarajuće digitalne alate.

Naravno da ne postoji „jedan alat“, kao ni jedan oblik, odnosno način, ali je zapravo najvažnije da se proces vrednovanja temelji na međusobnome povjerenju i uvažavanju glavnih dionika odgojno-obrazovnoga procesa, a to su učitelj i učenik.

Tijek webinara: