Glazbena kultura 8 | Profil Klett

Glazbena kultura 8

Povratak na pregled predmeta

Glazbena kultura 8

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Glazbena kultura za osmi razred osnovne škole

Digitalni udžbenik 

Izazovi nastave glazbe na daljinu

U tako izazovnoj situaciji reagiramo različito: neki se ljute, neki se boje, neki rade pretjerano, dok su se drugi zablokirali i gotovo uopće ne rade… I sve su te reakcije prirodne, jer osim kognitivnog postoji još jedan aspekt ozračja u kojem smo se zatekli, a to je psihološki, koji se uvriježeno u našem društvu najviše zanemaruje. Stoga je vrijeme za promjenu, ne samo načina poučavanja već i za skrb o sebi i svom kako fizičkom, tako i psihičkom zdravlju.