Kemija 2 | Profil Klett

Kemija 2

Povratak na pregled predmeta

Kemija 2

Back4. tjedan od 27. travnja – 3. svibnjaNext

Kemija za drugi razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 2

digitalni obrazovni sadržaj za drugi razred gimnazije za predmet Kemija

IZZI digitalni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje povezivanje opažanja makrosvijeta sa submikroskopskim svijetom atoma i molekula. Prikazujemo ih, opisujemo i procjenjujemo uz aktivno korištenje pisanje kemijskog simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služe interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.

Obnovljivi izvori energije

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. travnja kao spomen na katastrofu u nuklearnoj elektrani u Černobilu koja se dogdila na ovaj datum. Želi se ukazati na nužnost istraživanja i primjene obnovljivih izvora – vjetra, Sunca, vode, biomase, bioplina, geotermalnih izvora i sl.