Kemija 3 | Profil Klett

Kemija 3

Povratak na pregled predmeta

Kemija 3

Back5. tjedan od 4. svibnja – 10. svibnjaNext

Kemija za treći razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 3

digitalni obrazovni sadržaj za treći razred gimnazije za predmet Kemija

Webinar 

Konkretni primjeri vrednovanja aktivnosti i rada učenika u nastavi prirode, biologije i kemije

Različiti su pristupi u vrednovanju aktivnosti učenika tijekom nastavnoga procesa. Neovisno o pristupu, primarni je cilj jačanje kompetencija i vještina učenika potrebnih za buduće školovanje i uspješno savladavanje svakodnevnih izazova.  

Ostvarivanje zadanoga cilja temelji se na konstantnome praćenju aktivnosti učenika, uz izbjegavanje provjeravanja isključivo reproduktivnoga znanja.

 

U nastavnim predmetima Priroda, Biologija i Kemija, prema predmetnim kurikulumima, primjenjuju se dva elementa vrednovanja: