Kemija 3 | Profil Klett

Kemija 3

Povratak na pregled predmeta

Kemija 3

Back4. tjedan od 27. travnja – 3. svibnjaNext

Kemija za treći razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 3

digitalni obrazovni sadržaj za treći razred gimnazije za predmet Kemija

Prema uputama MZO-a za vrednovanje i ocjenjivanje učenika tijekom nastave na daljinu, predlaže se vrednovati po jedan složeniji rad do kraja nastavne godine (plakat, projekt, istraživanje i sl.) u kojima će učenici pokazati primjenu naučenoga. Cilj je svakoga istraživačkog rada simulacija znanstvenoga istraživanja jer se učenici na konkretnim primjerima uvode u jednostavnu znanstvenu metodologiju i organizaciju istraživanja te svladavaju pojedine tehnike i metode istraživanja. Uče postavljati istraživačka pitanja, predviđati ili postavljati hipoteze, samostalno opažati, razvrstavati, uspoređivati, statistički obrađivati podatke te zaključivati i vrednovati podatke. Tijekom obrade nastavne teme Ugljik predlažemo Vam istraživački rad Primjena izotopa u geologiji, arheologiji i medicini koji je u skladu sa trenutnim sadržajima koji se obrađuju u nastavi. Za samostalnu izvedbu učenika prilagođen je dio rada na stručnim izvorima, a rad se može jednostavno podijeliti s Vama putem TeamsaLoomena ili  nekog drugog programskog alata kojeg koristite za održavanje nastave na daljinu. Prema preporukama vrednovanja prirodoslovnih kompetencija i u skladu s rubrikama vrednovanja malog istraživačkog rada Škole za život, želimo Vam što uspješniju provedbu.

Obnovljivi izvori energije

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. travnja kao spomen na katastrofu u nuklearnoj elektrani u Černobilu koja se dogdila na ovaj datum. Želi se ukazati na nužnost istraživanja i primjene obnovljivih izvora – vjetra, Sunca, vode, biomase, bioplina, geotermalnih izvora i sl.