Kemija 7 | Profil Klett

Kemija 7

Povratak na pregled predmeta

Kemija 7

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za sedmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet Kemija

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja Kemije u sedmome razredu različita, a sada i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja.

Izdvajamo:

Ponavljanje 5 obuhvaća nastavne teme: Građa atoma; Kemijski elementi i simboli kemijskih elemenata; Izotopi; Periodni sustav elemenata.

Ponavljanje 6 obuhvaća nastavne teme: Kako su građene elementarne tvari; Kako su građeni kemijski spojevi; Valencije, kemijske formule i imenovanje kemijskih spojeva.

Ponavljanje 7 obuhvaća nastavne teme: Tvari se mijenjaju; Jednadžba kemijske reakcije; Vrste kemijskih reakcija; Energija u kemijskim reakcijama.

Ostvarenost OOI možete ispitati i primjenom predloženih kvizova u alatu Kahoot! koji će u vašu virtualnu učionicu svakako unijeti elemente igre i natjecanja. Učenici u ograničenome vremenu (najčešće 20 sekundi) trebaju proučiti pitanje i odabrati točan odgovor. Na kraju odigranoga kviza Kahoot generira statistiku koju možete preuzeti u obliku Excel tablice, što omogućuje dodatnu analizu. Tako jednostavno možete vrednovati najuspješnije učenike te dobiti uvid u pitanja s kojima su učenici imali najviše teškoća. Trebate uzeti u obzir kako je za primjenu kviza u Kahootu! nužno da učenici imaju na raspolaganju mobilne telefone, tablete ili računala s pristupom internetu.