Kemija 7 | Profil Klett

Kemija 7

Povratak na pregled predmeta

Kemija 7

Back5. tjedan od 4. svibnja – 10. svibnjaNext

Kemija za sedmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet Kemija

Prema uputama MZO-a za vrednovanje i ocjenjivanje učenika tijekom nastave na daljinu, predlaže se vrednovati po jedan složeniji rad do kraja nastavne godine (plakat, projekt, istraživanje i sl.) u kojima će učenici pokazati primjenu naučenoga. Cilj je svakoga istraživačkog rada simulacija znanstvenoga istraživanja jer se učenici na konkretnim primjerima uvode u jednostavnu znanstvenu metodologiju i organizaciju istraživanja te svladavaju pojedine tehnike i metode istraživanja. Uče postavljati istraživačka pitanja, predviđati ili postavljati hipoteze, samostalno opažati, razvrstavati, uspoređivati, statistički obrađivati podatke te zaključivati i vrednovati podatke. Ovaj tjedan predlažemo Vam istraživački rad Utjecaj otpadne vode iz kućanstva na pekarski kvasac u skladu sa trenutnim sadržajima koji se obrađuju u nastavi. Za samostalnu izvedbu učenika potreban je mali utrošak vremena, a rad se može jednostavno podijeliti s Vama putem Teamsa, Loomena ili  nekog drugog programskog alata kojeg koristite za održavanje nastave na daljinu. Prema preporukama vrednovanja prirodoslovnih kompetencija i u skladu s rubrikama vrednovanja malog istraživačkog rada Škole za život, želimo Vam što uspješniju provedbu.

IZZI digitalni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje povezivanje opažanja makrosvijeta sa submikroskopskim svijetom atoma i molekula. Prikazujemo ih, opisujemo i procjenjujemo uz aktivno korištenje pisanje kemijskog simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služe interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.

Obnovljivi izvori energije

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. travnja kao spomen na katastrofu u nuklearnoj elektrani u Černobilu koja se dogdila na ovaj datum. Želi se ukazati na nužnost istraživanja i primjene obnovljivih izvora – vjetra, Sunca, vode, biomase, bioplina, geotermalnih izvora i sl.

Webinar