Kemija 8 | Profil Klett

Kemija 8

Povratak na pregled predmeta

Kemija 8

Back5. tjedan od 4. svibnja – 10. svibnjaNext

Kemija za osmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 8

digitalni obrazovni sadržaj za osmi razred osnovne škole za predmet Kemija

Prema uputama MZO-a za vrednovanje i ocjenjivanje učenika tijekom nastave na daljinu, predlaže se vrednovati po jedan složeniji rad do kraja nastavne godine (plakat, projekt, istraživanje i sl.) u kojima će učenici pokazati primjenu naučenoga. Cilj je svakoga istraživačkog rada simulacija znanstvenoga istraživanja jer se učenici na konkretnim primjerima uvode u jednostavnu znanstvenu metodologiju i organizaciju istraživanja te svladavaju pojedine tehnike i metode istraživanja. Uče postavljati istraživačka pitanja, predviđati ili postavljati hipoteze, samostalno opažati, razvrstavati, uspoređivati, statistički obrađivati podatke te zaključivati i vrednovati podatke. Tijekom obrade nastavnih tema u cjelini Biološki važne molekule predlažemo Vam istraživački rad Analiza kemijskog sastava i prehrambene vrijednosti namirnica u sendviču koji je u skladu sa trenutnim sadržajima koji se obrađuju u nastavi. Za samostalnu izvedbu učenika prilagođen je dio rada na stručnim izvorima, a rad se može jednostavno podijeliti s Vama putem TeamsaLoomena ili  nekog drugog programskog alata kojeg koristite za održavanje nastave na daljinu. Prema preporukama vrednovanja prirodoslovnih kompetencija i u skladu s rubrikama vrednovanja malog istraživačkog rada Škole za život, želimo Vam što uspješniju provedbu.

 

IZZI digitalni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje povezivanje opažanja makrosvijeta sa submikroskopskim svijetom atoma i molekula. Prikazujemo ih, opisujemo i procjenjujemo uz aktivno korištenje pisanje kemijskog simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služe interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.

Webinar