Likovna kultura | Profil Klett

Likovna kultura

Povratak na pregled predmeta

Likovna kultura

Back3. tjedan od 20. travnja – 26. travnjaNext

Tema: SLIKA, POKRET, ZVUK I RIJEČ

Podtema: Boje zvuka

izzi digitalni sadržaji 
Opažam, oblikujem 5

digitalni obrazovni sadržaji za peti razred osnovne škole za nastavni predmet Likovna kultura

Slika, pokret, zvuk i riječ u nastavi

Kad sam se zapitala kako bih s učenicima odradila ovu temu iz kurikuluma Likovne kulture, nametnula mi se glazba kao snažan medij koji ujedinjuje sve navedene pojmove. Temu sam obradila u tri podteme - Boje zvuka, Nacrtaj mi priču i Ples instrumenata - te za svaku odvojila jedan dvosat, zajedno šest nastavnih sati.