Slika, pokret, zvuk i riječ u nastavi | Profil Klett

24. rujan 2019.

Slika, pokret, zvuk i riječ u nastavi

avatar
Autor: Petra Ružić

Jedna od ovogodišnjih tema određenih kurikulumom Likovne kulture za peti razred jest Slika, pokret, zvuk i riječ. Široka je to, zanimljiva i vrlo inspirativna tematika koja istražuje odnose likovne/vizualne umjetnosti te suodnos umjetničkih područja likovno/vizualno, pokret/ples, glazba/književnost i film. Tema ne samo da je vrlo poticajna za učitelje likovne kulture u osmišljavanju načina kako približiti i obraditi navedena područja i pojmove, nego i učenicima pruža mogućnost promišljanja, uočavanja i viđenja svijeta na neki novi, do sad  neotkriveni način.

Kad sam se zapitala kako bih s učenicima odradila ovu temu iz kurikuluma Likovne kulture, nametnula mi se glazba kao snažan medij koji ujedinjuje sve navedene pojmove. Temu sam obradila u tri podteme - Boje zvuka, Nacrtaj mi priču i Ples instrumenata - te za svaku odvojila jedan dvosat, zajedno šest nastavnih sati. Zamislila sam da se tijekom dva školska sata s temom Boje zvuka bavimo odnosom glazbe i likovnosti, druga dva sata s temom Nacrtaj mi priču posvetit ćemo slušanju omiljenih pjesama, gledanju videospotova te smišljanju nove radnje za izabrani videospot kroz medij stripa, a zadnja dva sata s temom Ples instrumenata učenici će izrađivati GIF u kojem će animirati instrumente izrezane iz papira.

Boje zvuka

Počeli smo od aktivnosti za koje iz iskustva znam da će djeci biti zabavne: učenje kroz igru, česte izmjene te uključivanje fizičke aktivnosti. Podtemu Boje zvuka započinjem vježbom u kojoj potičem učenike da proizvedu vlastiti zvuk i povežu ga s jednom bojom kolažnoga papira, a potom da iz izabranoga kolaža izrežu neki oblik. Izrezane oblike magnetima pričvršćujemo na ploču, a učenici vrlo brzo uočavaju kako s obzirom na to da smo boji i obliku pridružili zvuk, cjelinu njihovih radova postavljenih na ploči možemo i otpjevati! Pritom se izmjenjuju u ulozi dirigenta pokazujući na ploči jedan po jedan oblik koji ostatak razreda treba otpjevati ili proizvesti odgovarajuće zvukove. Na istome primjeru promatraju i uče primarne, sekundarne i tercijarne boje.

Kako bi učenici što bolje shvatili povezivanje zvuka i boje, izdvojite nekoliko iznimnih radova, primjerice Mondrianovu sliku Broadway Boogie-Woogie uz slušanje istoimene glazbe,zatim video Normana McLarena Boogie Doodle, ne bi li učenici doživjeli kako animiranjem plohe u boji pratimo zvukove u vremenu.

 

Nadalje, uz skladbu izvođača The Boston Pops All About that Bass (možete je uz druge zanimljive skladbe naći u  IZZI Glazbeni krug 5 / U potrazi za glazbom/ Klasična glazba/ Klasična glazba danas  https://moj.izzi.hr/DOS/106/159.html) učenici trebaju prepoznati instrumente koje čuju, a potom svaki povezati s jednom bojom. Pritom trebaju razlučiti koji se instrumenti čuju više ili manje i zamisliti sliku u omjeru boja kao u skladbi. Ako imaju problem s povezivanjem zvuka i boje, mogu umjesto boja uz zvukove zamišljati prostor ili oblike u prostoru. Zadatak za svakog učenika jest da svoju omiljenu pjesmu predstavi u bojama koristeći se kolažnim papirom. Pjesmu slušaju preko slušalica, a na slici se trebaju vidjeti osnovne i izvedene boje. Savjetujem im da u prvome slušanju zatvore oči, u drugome skiciraju omiljenu pjesmu, a u trećemu počnu izrađivati svoj uradak.

Nacrtaj mi priču

Za realizaciju teme Nacrtaj mi priču učenike podijelimo u skupine po troje do petero. Kad sam u praksi isprobala ovu pripremu, primijetila sam da je učenicima zanimljivo razgovarati o glazbi koju vole slušati  i svaka je skupina dogovorom izabrala jednu pjesmu te smo ih zajedno poslušali. Izabrali su Believer Imagine Dragonsa, pjesme iz albuma Abbey road The Beatlesa, Ocean eyes Billie Eilish i Bohemian Rhapsody grupe Queen. Videospotovi tih pjesama mogu se pogledati preko projektora ili ih svaka skupina može pratiti preko tableta stišanoga zvuka. Cilj je vidjeti kako su profesionalci koji se bave osmišljavanjem i snimanjem videospotova pratili pjesmu slikom u pokretu, a učenicima se napomene da slijede i pokušaju zapamtiti radnju jer će njihov zadatak biti vezan upravo uz to. Cilj je pripreme objasniti povezanost stripa i filma, potaknuti učenike da izraze svoje ideje unutar kadra crtežom i uz pomoć digitalne tehnologije, a pritom svladavaju pojmove crte po toku, kadar, plan, rakurs, kompozicija. Nakon gledanja učenici u skupinama razgovaraju što im se u videospotovima sviđa ili ne sviđa te kako bi oni napravili videospot za pjesmu koju su odabrali. Skiciraju na papir radnju kroz šest kadrova i onda svaki učenik iz skupine crta jedan kadar stripa na polovici papira iz mape crnim flomasterom. Ako ostane vremena, učenici mogu glumiti radnju videospota kako su zamislili.

 

Ples instrumenata

U zadnjem dvosatu radi se podtema Ples instrumenata kojoj je cilj učenicima objasniti ritam i omjere veličina likova, koje će oni izraziti na svojemu likovnom radu i animirati njegove dijelove digitalnom tehnologijom - tehnikom izrade GIF-a, računalnoga grafičkog formata za razmjenu slika. Željela sam učenicima pokazati kako se pokret može izraziti u slikarstvu, na filmu i animiranome filmu. Sat započinje igrom koja uključuje pokret. Učenici se slobodno kreću ili plešu po razredu dok glazba svira. Na moj poticaj jedan učenik/učenica zadaje neki pokret i polako ga ostali počinju ponavljati sve dok ga baš svi učenici u razredu ne preuzmu. Zatim neki drugi učenik promijeni pokret i oni koji to prvi primijete počnu ga slijediti. Tek nakon što svi učenici preuzmu i taj pokret, netko u ples smije unijeti novi. Vježba je dobra za opuštanje i koheziju grupe. Potom se učenici dijele u parove i tabletima ili mobitelima fotografiraju jedni druge u pokretu. Jedan se učenik kontinuirano kreće, a drugi ga fotografira. Ovom vježbom ponavljamo pojmove s prethodnoga sata: kadar, rakurs, kompozicija. Učenici razgovaraju i predlažu različite ideje o tome kako se može prikazati pokret. Dok učenici predlažu, učitelj na ploči zapisuje sve ideje bez obzira na to koliko se činile neobične.

Zatim se promatra futurističko djelo Marcela Duchampa Akt silazi niz stepenice, u kojemu je prikazan pokret, te potom i fotografija plesnoga pokreta s dugom ekspozicijom Gjona Milija. Pogledajte i proučite (digitalni IZZI Opažam, oblikujem/ Digitalna tehnologija/Računalni programi i mobilne aplikacije, https://moj.izzi.hr/DOS/1740/1876.html). Na tim primjerima iz tiskanoga udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja učenici istražuju što sve treba napraviti kako bi nastao animirani film; pronaći će upute kako izraditi svoju stop-frame animaciju, kako izraditi svoj GIF. Namjera ovoga sata je pokrenuti 2D oblike (instrumente) na 2D podlozi uz pomoć digitalne tehnologije. Kao podlogu izrađenim instrumentima učenici mogu iskoristiti svoje radove oblikovane na prvome dvosatu ove teme kada su kolažom prikazali svoj doživljaj glazbe. Instrument izrezan iz kolažnoga papira stavljaju na podlogu te ga fotografiraju. Zatim instrument pomiču u drugi položaj te ga ponovo fotografiraju. Od dviju dobivenih fotografija rade GIF. Učitelj može u programu Movie maker objediniti sve radove u zajednički video koji se gleda na kraju sata.

 

 

Predloženim aktivnostima željela sam učenike uključiti, uvući u kreativni proces, kako bi sami osjetili čaroliju stvaranja. Osobno smatram vrijednim i potrebnim da učenici sami promišljaju, razgovaraju, čuju jedni druge te da njihove stvarne interese uklopimo u nastavne sadržaje i dopustimo da na satu likovne kulture budu vjerni sebi. Učenici odlično reagiraju na teme koje su im bliske i zabavne i stoga je povezivanje glazbe s likovnim izrazom odličan način da se izraze. Tada upoznaju jedni druge razgovarajući o glazbi koju slušaju i istodobno razvijaju glazbeni i likovni ukus. Osim toga, razvijaju vještine koje likovna kultura oduvijek njeguje - motoriku, samopouzdanje, socijalne vještine, komunikaciju, estetsku komponentu. Škola za život tako i učiteljima i učenicima omogućava ugodno provedeno vrijeme u nastavi te u konačnici stvara sretnije ljude.

Kurikularna tema Slika, pokret, zvuk i riječ - ishodi

Ishodi (priprema 1.): uspoređuje likovne kompozicije glazbenih djela Vasilija Kandinskog i Pieta Mondriana (LK C.5.2.), koristi se osnovnim (primarnim), izvedenim (sekundarnim) i tercijarnim bojama iz kruga boja kako bi izrazio svoj doživljaj glazbe (LK A.5.1.), demonstrira fine motoričke vještine u tehnici kolaža (LK A.5.2.), opisuje svoj likovni rad i radove drugih učenika te upućuje na zanimljiva rješenja ili moguća poboljšanja (LK B.5.2.). i primjenjuje različite planove, rakurse i kompozicije koristeći se digitalnim fotoaparatom (LK A.5.3.)

Ishodi (priprema 2.): uspoređuje načine prikazivanja priče u stripu i storyboardu (LK C.5.2), osmišljava radnju videospota svoje omiljene pjesme i prikazuje ju stripom (LK A.5.1.), vrednuje ostvarenost likovnih pojmova (omjeri veličina likova, crte po toku, kadar, plan, rakurs, kompozicija) u svojim i tuđim crtežima i fotografijama (LK B.5.2.).

Ishodi (priprema 3.): izražava točne omjere predmeta na plohi (LK A.5.1.), demonstrira fine motoričke vještine tehnikom kolaža ( LK A.5.2. ), uspoređuje način na koji ljudsko tijelo u pokretu prikazuju slikar Marcel Duchamp i fotograf Gjon Mili (LK C.5.2.), prikazuje pokret na plohi animacijom u računalnom formatu GIF (LK A.5.3.) i opisuje svoj likovni rad i radove drugih učenika te upućuje na zanimljiva rješenja ili moguća poboljšanja. (LK B.5.2.).

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Martina Kosec, Jurana Mihalić Linarić, Dijana Nazor
udzbenik
Martina Kosec, Romana Nikolić, Petra Ružić