LIKOVNA KULTURA | Profil Klett

LIKOVNA KULTURA

Povratak na pregled predmeta

LIKOVNA KULTURA

Back4. tjedan od 27. travnja – 3. svibnjaNext

Tema: Simetrija i asimetrija plošnih oblika u kompoziciji

Podtema: Simetrija i asimetrija plošnih oblika u kompoziciji