Živi svijet 2 | Profil Klett

Živi svijet 2

Povratak na pregled predmeta

Živi svijet 2

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Biologija za 2. razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za 2. razred gimnazije

Ribe, vodozemci i gmazovi

Dovoljna je samo jedna riječ – Aquatika!

U društvu učitelja prirode, biologije i kemije iz prekrasne Slavonije, a uz vodstvo dr. sc. Gorana Jakšića, višega stručnog suradnika Aquatike, upoznali smo ovaj jedinstveni slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Aquatika predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji- savjeti i primjeri
Vrednovanje je jedan od najvećih izazova i za nastavnike i za učenike, a posebice kada se provodi na kraju školske godine. U Nastavi na daljinu poželjno je pomoću odgovarajućih digitalnih alata pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća. 
Koji digitalni alat odabrati i kako ga što uspješnije koristit za vrednovanje i davanje povratnih informacija učenicima? Saznajte na webinaru koji će se održati 22.4.2020.   

Obavijest o prijavi na webinar je u pripremi.