Živi svijet 3 | Profil Klett

Živi svijet 3

Povratak na pregled predmeta

Živi svijet 3

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Biologija za 3. razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Živi svijet 3

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za 3. razred gimnazije

Živčani i osjetilni sustav
Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji- savjeti i primjeri
Vrednovanje je jedan od najvećih izazova i za nastavnike i za učenike, a posebice kada se provodi na kraju školske godine. U Nastavi na daljinu poželjno je pomoću odgovarajućih digitalnih alata pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća. 
Koji digitalni alat odabrati i kako ga što uspješnije koristit za vrednovanje i davanje povratnih informacija učenicima? Saznajte na webinaru koji će se održati 22.4.2020.   
Obavijest o prijavi na webinar je u pripremi.