Živi svijet 6 | Profil Klett

Živi svijet 6

Povratak na pregled predmeta

Živi svijet 6

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Priroda za 6. razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Živa bića kopnenih voda tekućica
Digitalni udžbenik 

Nastavna jedinica: 126- 128. stranica

Dovoljna je samo jedna riječ – Aquatika!

U društvu učitelja prirode, biologije i kemije iz prekrasne Slavonije, a uz vodstvo dr. sc. Gorana Jakšića, višega stručnog suradnika Aquatike, upoznali smo ovaj jedinstveni slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Aquatika predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

SVIJET 4 RIJEKE – istraživačko učenje u Aquatici

3. lipnja 2017. u Aquatici – prvom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj, održao se stručni izlet učitelja prirode, biologije i kemije.

Na stručnom izletu smo istražili ovaj jedinstven akvarij uz vodstvo dr. sc. Gorana Jakšića, višeg stručnog suradnika Aquatike.

U sklopu stručnog izleta sudionici su sudjelovali i u radionici: SVIJET 4 RIJEKE – istraživačko učenje u Aquatici, koju je za sudionike stručnog izleta pripremila dr. sc. Diana Garašić.

Neobična svojstva vode

Iako je sastavni dio našeg života, voda je vrlo neobična tvar. Prema dosadašnjim spoznajama, voda ima preko 80 neobičnih svojstava. Neka od njih znanstvenici još nisu uspjeli objasniti. U ovom ćemo se članku osvrnuti tek na tri svojstva vode.

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji- savjeti i primjeri
Vrednovanje je jedan od najvećih izazova i za učitelje i za učenike, a posebice kada se ono provodi na kraju školske godine. U Nastavi na daljinu nužno je pomoću odgovarajućih digitalnih alata pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća. 
Koji digitalni alat odabrati i kako ga što uspješnije koristit za vrednovanje i davanje povratnih informacija učenicima? Saznajte na webinaru koji će se održati 22.4.2020. 
Obavijest o prijavi na webinar je u pripremi.