Živi svijet 6 | Profil Klett

Živi svijet 6

Povratak na pregled predmeta

Živi svijet 6

Back5. tjedan od 4. svibnja – 10. svibnjaNext

Priroda za 6. razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Živi svijet 6

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za šesti razred osnovne škole

Koristi od mora i kopenih voda; Onečišćenje mora i voda na kopnu
Digitalni udžbenik 

Jedinice:

Korist od mora i kopnenih voda (od 147. do 149. stranice)

Onečišćenje i zaštita mora i voda na kopnu (od 150. do 152. str.)

Webinar 

Konkretni primjeri vrednovanja aktivnosti i rada učenika u nastavi prirode, biologije i kemije

Različiti su pristupi u vrednovanju aktivnosti učenika tijekom nastavnoga procesa. Neovisno o pristupu, primarni je cilj jačanje kompetencija i vještina učenika potrebnih za buduće školovanje i uspješno savladavanje svakodnevnih izazova.  

Ostvarivanje zadanoga cilja temelji se na konstantnome praćenju aktivnosti učenika, uz izbjegavanje provjeravanja isključivo reproduktivnoga znanja.

 

U nastavnim predmetima Priroda, Biologija i Kemija, prema predmetnim kurikulumima, primjenjuju se dva elementa vrednovanja: