7. TRAVNJA – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA | Profil Klett

06. travanj 2021.

7. TRAVNJA – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Autor: Uredništvo STEM područja

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.“
(Arthur Schopenhauer)

„Zdravlje je investicija i presudni resurs društva i pojedinca. Promicanju zdravlja valja težiti i ono se sve više mora promatrati kao inovativna suvremena strategija koja, osim što pruža zdravstvene koristi populaciji, zemlji donosi zdrave socijalne i gospodarske prihode.” – Ziglio

 

Zdravlje je stanje u kojemu se nalaze živa bića kad svi njihovi organi nesmetano rade i harmonično sudjeluju u održavanju njihove cjelovitosti i sposobnosti da produže život u potomstvu; poremećaj takva stanja dovodi do bolesti.

Na zdravlje utječu mnogobrojni čimbenici. Osim nasljeđa i bioloških čimbenika (dob, spol, građa), značajan utjecaj imaju okolišni, socijalni i ekonomski čimbenici: osobne i obiteljske prilike (obiteljska struktura i odnosi, odgoj i obrazovanje, zanimanje, materijalna sigurnost), način života (rizična ponašanja, prehrana, pušenje, alkohol, zloporaba droga, tjelesna aktivnost), mjesto življenja i rada (zdrav okoliš, kultura i sustav vrijednosti socijalne okoline, socijalna podrška) te zdravstvena zaštita.
 

„Doktor liječi, priroda ozdravi.” – Aristotel

Čovječanstvo svjesno važnosti očuvanja zdravlja, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) svake godine 7. travnja obilježava Svjetski dan zdravlja. Time se želi na globalnoj razini upozoriti na određene zdravstvene probleme i o njima osvijestiti društvenu zajednicu. Mnoge javne zdravstvene institucije povodom toga dana organiziraju različite akcije kojima ukazuju na korake koje treba poduzeti u sprečavanju oboljenja i očuvanju zdravlja.

Promicanje zdravlja predstavlja pokret koji ljudima omogućuje aktivno sudjelovanje u unapređenju svoga zdravlja.

Cilj je promicanja zdravlja omogućiti pojedincima i zajednicama povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje. Taj koncept zdravlja ističe pozitivne potencijale i sposobnosti i pojedinca i zajednice. U promicanju zdravlja neophodno je aktivno sudjelovanje svih bitnih društvenih sektora (unutar zdravstvenoga sustava i izvan njega), kreatora zdravstvene politike i samih građana, kojima je pravo na zdravlje zajamčeno Ustavom kao osnovno ljudsko pravo. Svjetska zdravstvena organizacija donijela je strategiju Zdravlje za sve u 21. stoljeću koja se temelji na socijalnim odrednicama zdravlja. Polazišta su joj promicanje zdravlja socijalnim i ekonomskim razvojem.

 

 

Referentni centar Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja pri Službi za promicanje zdravlja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo bavi se promicanjem i unapređenjem zdravlja te promicanjem zdravih stilova života stanovnika Republike Hrvatske. Služba kontinuirano prenosi potrebno znanje iz područja promicanja zdravlja,  njegovu praktičnu primjenu te potiče učinkovitu međusektorsku i interdisciplinarnu povezanost i usklađenost u praktičnome pristupu promicanja zdravlja. Različitim aktivnostima služba provodi zdravstvenu edukaciju te nastoji stvoriti poticajno okružje za pojedince i društvo da bi preuzeli odgovornost i veću razinu aktivnosti za tjelesno, mentalno te spolno i reproduktivno zdravlje.

Savjeti za zdravlje!

 

Krećite se, manje sjedite, pravilno dišite, pijte mnogo vode, zdravo jedite, u prehranu uvedite što više voća i povrća, volite svoje bližnje, usporite životni tempo, osigurajte si dovoljno sna, smanjite stres i brige, učinite svaki dan nešto pozitivno za sebe i druge oko sebe, vjerujte u sebe i nasmijte se.

Zdravlje je naše najvrjednije blago! Čuvajte ga!

članak priredila:
Iva Juršić Uravić, učiteljica biologije i kemije

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja