Udžbenik za prvi razred gimnazije i srednje strukovne škole- 1. svezak

autori:

Z. Šikić, R. Kalazić, S. Lukač, K. J. Penzar

 

Udžbenik Matematika 1 zanimljiv je spoj provjerene dugogodišnje tradicije i iskustva s novim obrazovnim zahtjevima:

 • pregledan je i jednostavan, s naglaskom na bitnim sadržajima
 • pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • zadržana je vizualna atraktivnost s mnoštvom grafova, slika i ilustracija koje su prilagođene zahtjevima današnjih učenika
 • bogatsvo slikovnih priloga povezuje nastavni sadržaj s iskustvima iz svakodnevnoga života te na na jedinstven način učenicima približava važnost matematike pri rješavanju svakodnevnih i aktualnih problema.
Prolistaj

Udžbenik za prvi razred gimnazije i srednje strukovne škole- 2. svezak

 

 

 

Nastavne teme:

1. svezak:

 • Vektori
 • Realni brojevi i njihova svojstva
 • Potencije s cjelobrojnim eksponentom
 • Algebarski izrazi
 • Linearne jednadžbe

 

2. svezak

 • Linearne nejednadžbe
 • Linearna funkcija
 • Sukladnost i sličnost
 • Trigonometrija pravokutnog trokuta
 • Podatci
Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

uz autore tiskanoga dijela udžbenika

autori su: V. Brelih, S. Jukić, I. Lukanović

 

 • Nude jedinstven pogled na matematiku u digitalnome svijetu.
 • Omogućuju ostvarivanje svih ishoda propisanih kurikulumom za Matematiku u 1. razredu.
 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga učenja na različitim vrstama izvora: Twig edukativni videozapisiinteraktivni zadatci, animacije.
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi omogućuju učeniku da  usustavi svoja znanja i vještine.
Prolistaj

Priručnik za učitelje 1. svezak

autori:

S, Lukač, R. Kalazić, K. J. Penzar, G. Knez

 

Priručnik sadržava mnoge dodatne materijale koji upotpunjuju udžbeničke komplete:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja
 • vrednovanje u nastavi matematike
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja
 • prijedloge tablica samoprocjene
 • prijedloge radnih listića
 • prijedloge potpuno razrađenih projektnih aktivnosti
 • prijedloge grupnoga rada
 • primjere formativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja za pomoć učenicima pri učenju

 

Izvrstan je oslonac u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum 105 sati
Preuzmi
Godišnji izvedbeni kurikulum 140 sati
Preuzmi
Godišnji izvedbeni kurikulum 175 sati
Preuzmi
Godišnji izvedbeni kurikulum 210 sati
Preuzmi
Vrednovanje - teorijski okvir
Preuzmi
Vrednovanje kao i za učenje
Preuzmi
Primjeri formativnog vrednovanja
Preuzmi
Primjeri sumativnog vrednovanja
Preuzmi
Prijedlog pripreme - Faktorizacija algebarskih izraza, obrnuta učionica
Preuzmi
Prijedlog pripreme - Modeliranje linearnim nejednadžbama
Preuzmi
Prijedlog pripreme - Rješavanje jednadžbi
Preuzmi
Prijedlog pripreme - Znanstveni zapis broja
Preuzmi

Učitelji

Tiskani i digitalni udžbenik zasebno čine potpunu cjelinu i sadrže dovoljan broj primjera, zadataka i zanimljivosti koje omogućuju kreativan pristup poučavanju, odabir najboljih metoda i alata, a sve kako bi učenike potaknuli na istraživački rad, kritičko mišljenje i donošenje valjanih odluka. Praktični dodatni materijali omogućuju raznovrsnost nastave i približavaju ljepotu matematike svim učenicima.

Učenici

Ljepota i važnost matematike je u njezinoj primjenjivosti u životnim situacijama pri rješavanju stvarnih problema. Naši udžbenici nude jedinstven matematički pogled na rješavanje različitih problema koji učenike potiču na istraživanje,  samostalan rad i donošenje zaključaka.

Roditelji

Udžbenički komplet omogućuje učenicima samostalnost u radu, spaja zabavu i učenje. U digitalnom udžbeniku, roditelji imaju mogućnost praćenja rada svojega djeteta i potpun uvid u njegov napredak.