Aspekte Junior | Profil Klett

Aspekte Junior

Aspekte Junior

udžbenička serija za učenje njemačkog jezika za srednju školu

Aspekte junior B plus serija izdanje je renomirane izdavačke kuće Ernst Klett Sprachen.

 

Zašto Aspekte junior B plus?

 • namijenjen mladim učenicima na visokom stupnju znanja
 • namijenjen nastavku učenja njemačkog kao prvog stranog jezika, no prikladan i i za jake nastavljače njemačkog kao drugog jezika
 • potiče samostalni rad, kreativno i kritično razmišljanje
 • aktualne teme, opširni tekstovi zahtjevnog vokabulara
 • teme bogate sadržajima o kulturi, ljudima i organizacijama zemalja njemačkoga govornog područja
 • bogat videomaterijalima i popratnim zadatcima
 • utvrđuje i proširuje usvojeno gramatičko gradivo
 • brojne vježbe i zadatci
 • brojni video i audiomaterijali integrirani u sadržaj te dostupni preko Klett Augmented aplikacije
 • sustavno razrađen priručnik za nastavnike bogat dodatnim materijalima
 • dodatni materijali (online vježbe, ispiti po lekcijama, radni listovi, rješenja, Kahoot igre, materijal za umnožavanje, dodatni tekstovi, liste riječi) dostupni na www.klett-sprachen.de/ aspekte-junior

Udžbenički komplet

Udžbenik

Udžbenik se sastoji od tiskane inačice i digitalnog obrazovnog sadržaja. Harmoničnim izborom sadržaja i zadataka omogućuje kvalitetno korištenje učenicima različitog predznanja.

Vizija autorskog tima jest mnogobrojnim zadatcima, vježbama, dijalozima te slušnim i pisanim tekstovima potaknuti učenike na aktivno korištenje jezika te ih pripremiti za stvarnu, svakodnevnu komunikaciju u zemljama njemačkoga govornog područja. Udžbenik se ističe modernim te stručno i metodički oblikovanim tekstovima i aktivnostima, dodatnim sadržajima, strategijama učenja, projektima, diskusijama te zanimljivim i poticajnim temama kojima se razvijaju komunikacijske vještine, međukulturna osjetljivost i samostalnost u učenju.

Radna bilježnica

Radna bilježnica nadopunjuje nastavnu građu ponuđenu u udžbeniku i prati ga sadržajno, tematski i metodički. Vrste zadataka protežu se od najjednostavnijeg prepoznavanja, pridruživanja, sastavljanja lista riječi, nadopunjavanja dijelova rečenica i dijelova teksta pa sve do sastavljanja vlastitog duljeg teksta. Novi sadržaji u radnoj bilježnici omogućuju i nastavniku i učeniku da prema individualnim sposobnostima i interesima prošire opseg gradiva. Svako poglavlje završava rubrikom „Das kann ich“ namijenjenom samoosvještavanju i samoprocjeni naučenog. Poglavlje „Testtraining“ sadrži zadatke namijenjene uvježbavanju i provjeri svih četiriju vještina, tj. čitanja, slušanja, pisanja i govorenja.

Priručnik za nastavnike

U stvaranju priručnika uz udžbenik Ide@l 1 slijedili smo našu misiju da svakom nastavniku pružimo kvalitetne edukativne materijale, prije svega praktične i inovativne u nastavi, a također osiguramo i pouzdanu podršku u radu.

Metodički materijali za nastavnike

Metodički materijali uz udžbenik Ide@l 1

Preuzmi

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Inovativan i interaktivan digitalni obrazovni sadržaj donosi Vam mnoštvo materijala, mogućnost promjene dinamike nastavnih satova te novo ruho uobičajenim nastavnim metodama i oblicima rada. Digitalni sadržaj prati strukturu i odgojno-obrazovne ishode tiskane inačice udžbenika te predstavlja njegovu dopunu. Posebna je vrijednost autentičnih materijala koji su snimani s izvornim govornicima u Njemačkoj, zbog čega predstavljaju poticajno sredstvo kreativnog učenja. Ritam izmjene korištenja tiskane i digitalne inačice udžbenika ovisi o specifičnim potrebama procesa učenja i poučavanja.

Prolistaj

Praktičnost

 • bogat digitalni obrazovni sadržaj: audio i videomaterijal
 • međupredmetni projekti
 • međukulturna komunikacija
 • interaktivni zadatci dostupni na moj.izzi.hr

Sigurnost

 • priručnik
 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • dnevne priprave
 • tematsko planiranje
 • podrška putem e-maila i službe za korisnike

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi i radionice
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari i webinari s izvornim govornicima

Inspiracija

 • suvremene metode učenja 
 • originalno digitalno rješenje 
 • edukacijski projekti: Učimo IZ
Snježana Rodek, viša lektorica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

„(...) vrste zadataka protežu (se) od jednostavnih zadataka prepoznavanja i pridruživanja, ponavljanja prema zadanom predlošku, slušanja i čitanja tekstova primjerene duljine, do sastavljanja vlastitih usmenih i pismenih tekstova te provođenja manjih projekata koji rezultiraju prezentacijom rezultata vlastitih istraživanja na internetu ili u životu. Zahvaljujući zadatcima u obliku kvizova i zagonetki primjerena se pozornost pridaje učenju kroz igru. Kao posebnu vrijednost treba istaknuti mnoštvo kraćih proznih tekstova koji nastavniku ostavljaju dovoljno prostora za individualizirani izbor i obradu u skladu s konkretnim predznanjem učenika.“

Kako najbolje koristiti film u nastavi njemačkog jezika?

Mediji su sastavni dio našeg života i života naših učenika. Najljepše je učiti jezik na zanimljiv i pristupačan način. Korištenje filma kao nastavnog materijala ima jako puno prednosti: učenici će imati priliku vokabular učiti iz konteksta; naučiti puno o kulturi koja je utkana u radnju filma te vrlo rado će raspravljati o filmu te analizirati sam film ili likove.

Koje filmove odabrati?

 

Pročitaj

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Često postavljana pitanja