Dan ujedinjenja Njemačke - projektni dan | Profil Klett

09. listopad 2019.

Dan ujedinjenja Njemačke - projektni dan

Autor: Marija Galović

Iz domene Međukulturnost kurikuluma njemačkog jezika, ove sam godine za temu razrednog projekta odabrala njemački državni praznik Tag der Deutschen Einheit (Dan ujedinjenja Njemačke) koji se obilježava od 1990. godine, četiri dana prije hrvatskog Dana neovisnosti. S obzirom na složenost teme projekt je predviđen za osme razrede, a iako se u Povijesti obrađuje tek na kraju godine, u tekstu pogledajte kako smo se snašli i uspješno obavili zadatak.

 

Zahtjevan projektni zadatak

S obzirom na navedene razloge i zahtjevnost teme, odlučila sam se za nekonvencionalan pristup. Učenici su, naime, dobili zadatak da razdoblje njemačke povijesti potrebno za razumijevanje ovih sadržaja najprije prouče na materinskom jeziku koristeći informacije dostupne na internetu, u enciklopediji i udžbeniku povijesti po kojem rade. 

Ovdje donosim poveznicu koja mi se nakon prikupljenih informacija čini najrelevantnijom:

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44490

Na poveznici je puno zanimljivih sadržaja vezanih uz Njemačku, no za potrebe ovog projekta dovoljno je koncentrirati se na podnaslov Njemačka nakon 1945. godine.

Nakon upoznavanja povijesnih događaja slijedi rad na tekstu o istim povijesnim događajima, no ovoga puta je tekst na njemačkom jeziku. Od svih ponuđenih na internetu biram onaj koji mi se čini najpregledniji: http://www.geschichte-lexikon.de/deutschland-ab-1945.php

Svejedno, sam rad na tekstu učenicima je bio izuzetno zahtijevan, no puno je pomoglo već samo poznavanje povijesnog  sadržaja.

Istraživanja nepoznatih pojmova, sažimanje bitnog i cjelokupan istraživački rad rezultirao je prilozima koje smo stavili na školski pano. 

Za potrebe sažimanja i razumijevanja onog što učimo izradila sam i preglednu prezentaciju u prilogu.

Ishodi međupredmetnih tema

Ovim projektom je međupredmetna korelacija najviše ostvarena na relaciji Njemački jezik – Povijest, no dotakli smo se i korelacije s Geografijom i Hrvatskim jezikom, te Likovnom kulturom prilikom uređivanja školskog panoa.

Jedan od zgodnih načina ostvarivanja međupredmetnih tema je i zadatak da učenici istraže sličnosti i razlike između ovog njemačkog državnog praznika i hrvatskog praznika Dana neovisnosti koji se obilježava tek nekoliko dana kasnije.

 

Što se tiče ishoda međupredmetnih tema, ostvareni su ishodi sljedećih tema:

a) uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (traženje i usustavljivanja informacija pomoću digitalne tehnologije)

b) osobni i socijalni razvoj (razvijanje suradnje prilikom timskog rada, razvijanje komunikacijskih kompetencija)

c) građanski odgoj i obrazovanje (pravilno odlučivanje, poštivanje mišljenja drugih, pridržavanje pravila)

d) učiti kako učiti (upravljanje informacijama, traženje i usustavljivanje istih, samostalnost u radu)

e) održivi razvoj (usvajanje solidarnosti i empatije prema drugim ljudima, drugačijem načinu razmišljanja, usvajanje povijesnih zakonitosti i donošenje zaključaka iz istih).

 

Na kraju bi još predložila nekoliko, uz ovu temu relevantnih i zanimljivih video snimaka koji se mogu pogledati u razredu:

1. Govor Güntera Schabowskog u kojem je 9.11.1989. na konferenciji za novinare najavio otvaranje granice prema Zapadu, te uvođenje, nakon 28-godišnje zabrane, ponovnog  slobodnog  prijelaza građana iz DDR-a u BRD: https://www.youtube.com/watch?v=kZiAxgYY75Y

2. Reportaže njemačke televiziji o padu Berlinskog zida s svjedočanstvima izvornih govornika:

a) kraća verzija: https://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E

b) dulja verzija: https://www.youtube.com/watch?v=rMFSy1Dg8WM

c) reportaža o identičnom događaju s napomenom prilagođeno djeci novinarske kuće Spiegel: https://www.youtube.com/watch?v=9tqEyhkyzr8

3. Reportaže njemačke televizije o Danu ujedinjenja Njemačke, odnosno događajima od 3. listopada 1990. godine:

a) kratka verzija: https://www.youtube.com/watch?v=G6tuFpfTTK0

b) prilog iz dnevnih televizijskih vijesti od 3. listopada 1990. godine: https://www.youtube.com/watch?v=IiOEAumyrRo

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Jocelyne Maccarini, Florian Bullot, Aurelie Dechalotte
udzbenik
Sanja Ivančić, Andrea Thess, Suzana Sklepić-Šarić
udzbenik
Gordana Barišić Lazar, Romana Perečinec