Erasmus+ KA1 – učiteljice OŠ Zmijavci na stručnom usavršavanju u Europi | Profil Klett

18. rujan 2018.

Erasmus+ KA1 – učiteljice OŠ Zmijavci na stručnom usavršavanju u Europi

avatar
Autor: Alma Šuto

Potaknuti pozitivnim iskustvima i povratnim informacijama učenika, roditelja i učitelja u tijeku i nakon uspješno završenog Erasmus + KA2 projekta, osmislili smo novi međunarodni projekt koji smo ovo ljeto započeli provoditi stručnim usavršavanjem u Bruxellesu i Dublinu. O kakvom se projektu i stručnim usavršavanjima radi piše učiteljica informatike i tehničke kulture Alma Šuto, koordinatorica Erasmus+ KA1 projekta škole.

 

Pripremila Alma Šuto, koordinatorica Erasmus+ KA1 projekta škole za OŠ Zmijavci

 

Ciljevi našeg Erasmus+ KA1 projekta PoUči su usavršavanje jezičnih kompetencija na engleskom jeziku, poboljšavanje IKT vještina, stjecanje znanja o načinu poučavanja u inozemstvu te poboljšavanje našeg kurikuluma. U projektu će se kroz mobilnosti učiti engleski jezik, usvojiti digitalne vještine za vođenje moderne nastave pritom koristeći nove alate i programe, posjetiti europske zemlje te kroz job shadowing i teaching assignment naučiti o njihovom obrazovnom sustavu i načinu organiziranja i vođenja nastave. Očekivani ishodi su napredovanje u jezičnim i IKT kompetencijama, osuvremenjivanje i oplemenjivanje nastave novim, dinamičnim metodama rada te bolji uspjeh učenika i zadovoljstvo učitelja, kao i motiviranost za daljnji rad i napredak. Škola će imati dugoročnu korist kroz poboljšani kurikulum i ugled, a promoviranjem europskih metoda internacionalizirat će se te poticati toleranciju, razumijevanje i poštivanje različitosti.  

Naše prve mobilnosti

Ovo ljeto u sklopu našeg Erasmus+ KA1 projekta PoUči ostvarene su tri od ukupno sedam planiranih mobilnosti učitelja financiranih iz fondova Europske unije. Naše prve tri mobilnosti odnose se na stručno usavršavanje, pa su naše tri učiteljice pohađale različite oblike stručnog usavršavanja. Učiteljica engleskog jezika Ivana Rako Vuksan sudjelovala je na stručnom usavršavanju Interactive ICT-based and web tools for an effective blended, flipped and cooperative learning u Bruxellesu, učiteljica talijanskog i francuskog jezika Matea Znaor sudjelovala je na stručnom usavršavanju Project and Competence Based Learning također u Bruxellesu, dok je koordinatorica projekta, učiteljica informatike i tehničke kulture Alma Šuto bila na stručnom usavršavanju CLIL: Content and Language Integrated Learning u Dublinu.

CLIL u Dublinu

Strukturirani seminar CLIL: Content and Language Integrated Learning (Integrirano učenje sadržaja i jezika) održavao se od 23. srpnja do 4. kolovoza 2018. godine u Dublinu. Seminar se održavao u Trinity College Dublin, koji je počeo s radom davne 1592. godine što je bilo posebno inspirativno okružje za profesionalno usavršavanje i novo profesionalno iskustvo, osobito zato što je i smještaj bio osiguran u kampusu koledža. Na pet različitih seminara prisustvovalo je oko 150 profesora i ravnatelja iz 13 europskih država. Seminar je započeo uvodnim predavanjem i predavanjem profesorice povijesti s Trinity Collegea o Irskoj tijekom povijesti, a nakon predstavljanja svih sudionika, svaka grupa je s jednim profesorom išla upoznati središte Dublina i obići znamenita mjesta u tom dijelu grada. Ostatak seminara i nije bio baš ležeran jer se svakodnevno intenzivno radilo po šest sati kroz sudjelovanje na predavanjima, radionicama, terenskim projektima i grupnim raspravama o ključnim konceptima i dobroj praksi u poučavanju i učenju unutar CLIL okruženja. Sve navedeno doprinijelo je poboljšanju komunikacijskih vještina na engleskom jeziku za održavanje nastave CLIL pristupom, razmjeni ideja i nastavnih materijala s profesorima iz škola iz mnogih europskih zemalja, te dogovor s kolegama za buduće sudjelovanje u europskim školskim partnerstvima i projektima. Sudjelovanje na ovakvim seminarima ne nosi samo profesionalno usavršavanje nego i posebno iskustvo upoznavanja strane zemlje, komunikacije na stranom jeziku, snalaženja u nepoznatom okruženju što je dodatna motivacija za rad i sudjelovanje u EU projektima.

Project and Competence Based Learning u Bruxellesu

Strukturirani seminar Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools održavao se od 17. do 21. srpnja 2018. godine u Bruxellesu. Seminar je pohađalo devet učitelja iz Španjolske, Portugala i Hrvatske.

Sve je počelo uvodnim predavanjem o samom pojmu PBL (Project Based Learning - Problemska nastava), koji se temelji na iznošenju problemskog zadatka te poticanju učenika da sami dođu do rješenja zadatka. Uslijedila su predstavljanja svih nazočnih, radionice, rasprave i dijeljenja međusobnih iskustava. Temeljne su odrednice PBL-a postavljanje ključnog pitanja („driving question”) kojim se postavlja krajnji cilj i rezultat projekta, koji potom učenici istražuju tako da ne mogu pronaći odgovor na internetu već to iziskuje učenikov angažman i kritičko razmišljanje. Prilikom ovakvog načina rada u kojem je učitelj samo vodič, a učenici aktivni sudionici nastavnog procesa učitelj treba napraviti temeljitu pripremu i planiranje projekta te postaviti jasne ishode. Jako je važno vrjednovanje, ne samo na kraju, već tijekom cijelog projekta.

Seminar je zaključen u veselom tonu, podjelom certifikata i brojnim novim prijateljstvima i mogućnostima za suradnju na budućim projektima.

Interactive ICT-based and web tools for an effective blended, flipped and cooperative learning u Bruxellesu

Kao i Project and Competence Based Learning, i ovaj se seminar provodio od 17. do 21. srpnja 2018. godine u Bruxellesu, i to u organizaciji iste škole. Poučavanju je prisustvovalo 14 učitelja različitih profila (učitelja materinjih i stranih jezika, matematike, geografije, razredne nastave) zaposlenih u osnovnim i srednjim školama ili školama za odrasle u raznim europskim zemljama (Hrvatska, Italija, Španjolska, Portugal, Njemačka). Svima je motiv bio isti - naučiti koristiti digitalne sadržaje i web alate u nastavi.

Tijekom seminara predstavljeni su i pojašnjeni brojni alati i platforme koje omogućavaju učenicima zanimljiviji pristup nastavi te približavanje učenja, tj. nastave svakodnevnom životu. Svaki od njih može se koristiti u raznim fazama sata, od motivacije do ponavljanja i vrjednovanja, ali i kao podsjetnik ili priprema za naredni sat. Nadalje, uporabom ovih alata otvaramo mogućnost stvaranja modernih tipova nastave, npr. problemske nastave ili obrnute učionice jer su digitalni sadržaju lako dostupni, lako i brzo se dijele u vremenu i prostoru. Tijekom seminara polaznici su stvarali svoje materijale koristeći obrađenih alate te tako osigurali nastavni materijal koji će moći koristiti nakon povratka u učionicu. Neki od obrađenih alata su Edmodo, WeSchool, Padlet, TedEd, EdPuzzle, Book Creator, Quizlet, Scratch, Canva.

Posljednji dan organiziran je kulturološki obilazak centra Bruxellesa i druženje s kolegama, a nova saznanja i motivacija za rad će doprinijeti stvaranju ugodnije i produktivnije učionice.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke
Zanima nas

Chartres en lumières – osvijetlimo budućnost

Nakon dvije godine kvalitetnog provođenja, projekt Full STEAM Ahead uspješno je završen posjetom francuskom gradiću Chartresu. Učitelje i učenike iz Portugala, Irske, Italije i Hrvatske ugostili su francuski prijatelji iz Erasmus+ projekta, škola Collège Edouard Herriot.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja