Međunarodnim projektima ususret europskoj školi budućnosti | Profil Klett

02. kolovoz 2018.

Međunarodnim projektima ususret europskoj školi budućnosti

Autor: Maja Trinajstić

Učiteljica njemačkoga i engleskog jezika Ksenija Todorović prenosi svoja iskustva suradnje u međunarodnim projektima u kojima je sudjelovala sa svojim učenicima u OŠ Retkovec, Zagreb

 

 

Kako ste počeli sudjelovati u međunarodnim projektima?

Prvo sam u Republici Austriji bila na stručnom usavršavanju o istraživačkom radu u sklopu Comenius programa. Nakon povratka uključila sam se u sklopu izvannastavne aktivnosti međunarodni projekti u realizaciju međunarodnih eTwinning projekata, koju od tada provodim s učenicima u našoj školi.

Vrata naše suvremeno opremljene škole otvorena su svima, također i našim europskim kolegama koji su u sklopu MEET projekta željeli razmijeniti svoja iskustva s nama te su 2014. godine posjetili našu školu, snimili film i tako upoznali dio našeg rada. Projekt MEET (Meeting European Educational Techniques), u kojem je naša škola predstavljala Republiku Hrvatsku, temelji se na ideji da će škola budućnosti biti europski orijentirana. Stoga je potrebno stvoriti mrežu motiviranih učitelja diljem Europe koji će sudjelovati u raznim projektima te upoznati različite metode i pristupe poučavanja u raznim europskim školama.

Što Vas posebno motivira u međunarodnim suradnjama?

U Projekt MEET uključila sam se jer sam kao profesorica engleskog i njemačkog jezika svoj rad i rad naše škole željela obogatiti inovativnim pristupima poučavanja u europskom kontekstu te razmijeniti iskustva s europskim kolegama. Želja mi je također bila da se kroz ovaj projekt pokaže dio rada naše škole koja već u mnogim aspektima pokazuje tendenciju rada na europskoj razini posebice u području inkluzije učenika s posebnim potrebama, uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije i provođenju raznovrsnih aktivnosti izvan redovitog školskog programa.

Projekt se sastojao u ostvarivanju suradnje nekoliko škola iz različitih europskih zemalja kako bi se u tim školama proučila tri glavna aspekta rada: opremljenost škole informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te načini uporabe tehnologije u edukativne svrhe, inkluzija učenika s posebnim potrebama u redoviti školski program te načini provođenja slobodnog vremena i aktivnosti koje se provode nakon redovitog programa u školi. S ciljem upoznavanja i razvijanja različitih nastavnih pristupa i metoda kolege iz Francuske su u okviru ovog projekta posjetili našu školu i tijekom jednog tjedna snimali film. Nakon obilaska svih europskih škola uključenih u projekt snimili su zajednički dokumentarni film koji služi odgojno-obrazovnim djelatnicima diljem Europe u edukativne svrhe. Za ovaj projekt dodijeljena nam je oznaka kvalitete za izvrstan rad i uključenost naše škole u projekt.

Projekt za Europski dan jezika, OŠ Retkovec
Projekt za Europski dan jezika, OŠ Retkovec
U kojem su projektu učenici najviše koristili svoja jezična znanja?

U sklopu projekta European Day of Languages učenici su se dopisivali na engleskom i njemačkom jeziku sa prijateljima iz različitih europskih škola. Na taj način su uz izradu razglednica predstavili svoj grad, državu, kulturu, a ujedno su upoznali i ostale europske gradove i države. Pri tome su vježbali pismenu uporabu engleskog i njemačkog jezika u cilju uspostavljanja komunikacije sa svojim vršnjacima iz ostalih europskih zemalja. Po završetku projekta izradili su plakate sa razglednicima i brojnim novim riječima koje su naučili na različitim europskim jezicima.

U kojim ste još eTwinning projektima sudjelovali s Vašim učenicima protekle školske godine?

Healthy lifestyle – U ovom projektu učenici su imali priliku upoznati i predstaviti različite načine života koji doprinose očuvanju zdravlja. Budući da je jedan od bitnih čimbenika očuvanja zdravlja zdrava i uravnotežena prehrana, učenici su u sklopu ovog projekta prevodili recepte sa engleskog i na engleski jezik te su na osnovu njih pripremali obroke zdrave hrane. Nakon toga pripremili su izložbu i degustaciju zdrave hrane u školi. Kroz aktivnosti ovog projekta učenici su postali svjesniji važnosti zdrave prehrane i sporta za očuvanje zdravlja. Predstavili su svoj zdrav način života, zdrave prehrambene navike te ih uspoređivali sa ostalim sudionicima projekta. Ovaj projekt mogao se u mnogim segmentima povezati sa zdravstvenim odgojem koji inače provodimo na satu razredne zajednice.

Bringing generations together – Projekt koji promiče toleranciju među pripadnicima različitih generacija i kultura. Svrha projekta je da učenici bolje upoznaju stariju generaciju te na taj način olakšaju komunikaciju sa starijima i smanje brojne konflikte u koje dolaze s njima. Cilj istraživanja koje su provodili u ovom projektu je da uvide da su ljudi unatoč osobnim i kulturnim razlikama ipak slični i da je tolerancijom moguće uspostaviti uspješnu komunikaciju sa svima. U ovom zanimljivom i nadasve korisnom projektu učenici su imali priliku upoznati razloge zbog kojih dolazi do konflikata i poteškoća u komunikaciji među pripadnicima različitih generacija. Također su imali priliku sa svojim prijateljima putem eTwinning portala doći do zajedničkih rješenja kako najlakše premostiti i savladati sukobe među generacijama te olakšati kvalitetnu komunikaciju među pripadnicima različitih generacija.

Generation schnelle Kommunikation - Projekt u kojem su za komunikaciju na eTwinning portalu učenici koristili njemački jezik. U ovom projektu učenici naše škole koji su izabrali njemački jezik kao izborni predmet imali su priliku vježbati uporabu njemačkog jezika i poboljšati svoje jezične kompetencije na ovom stranom jeziku. Kroz različite projektne aktivnosti mogli su upoznati različite načine komunikacije na koje mladi komuniciraju u različitim europskim zemljama te uočiti brojne razlike u komunikaciji u različitim kulturama. Tako su mogli zaključiti da neke kulturološke navike koje su u nekim kulturama uobičajene i pristojne u drugim kulturama djeluju krajnje nepristojno i neprihvatljivo. Uočavanje različitih obrazaca ponašanja u raznim kulturama olakšava im bolje upoznati i prihvatiti različite kulture. Tako se lakše prevladava „kulturološki šok“ koji se često javlja pri prvim susretima sa predstavnicima različitih kultura, odnosno na putovanjima u različite nepoznate zemlje i neistražene kulture.

How do you celebrate holidays in your country – Projekt u kojem su učenici upoznali i predstavili načine proslave različitih praznika u svojoj zemlji, a ujedno naučili kako se slave brojni praznici ostalih europskih država.

Theatre at early time and now in your country – u ovom projektu učenici kroz različite prezentacije imali priliku upoznati način rada u kazalištu u prošlosti i usporediti ga sa današnjim načinom rada kazališta. Za sljedeću školsku godinu planirali smo obilazak kazališta u Zagrebu uz radionice na kojima bi se učenici što bolje upoznali sa načinom rada u kazalištu, izradom kostima i sl. tijekom ove školske godine učenici su sudjelovali u dramatizaciji predstava na engleskom jeziku: „The shoemaker and the elves“ i „The wizard of Oz“ od kojih su prvu izveli u kostimima pred roditeljima, a za drugu predstavu planiraju izraditi kostime sljedeće školske godine te ju također izvesti pred roditeljima na priredbi. Kroz uloge na engleskom jeziku učenici se oslobađaju pri usmenoj komunikaciji na stranom jeziku te ga na taj način lakše savladavaju. Stoga je dramatizacija bitan čimbenik za uspješno savladavanje stranih jezika te su projekti ovakve vrste izuzetno zanimljivi i nadasve korisni za učenike.

Koja je uloga razrednih, posebno međunarodnih projekata u nastavnoj praksi stranih jezika?

Radeći kao profesorica engleskog i njemačkog jezika tijekom svog dugogodišnjeg rada sudjelovala sam u različitim projektima i na brojnim stručnim usavršavanjima u zemlji i inozemstvu od kojih me se posebno dojmila međunarodna konferencija Intercultural education u organizaciji Vijeća Europe 2008. godine. Od tada u svoju nastavu poučavanja stranih jezika nastojim u što većoj mjeri uklopiti elemente kulture i međukulturalnog obrazovanja te poticati učenike na prihvaćanje različitosti i međukulturalni dijalog.

 

Radeći na projektima, učenici trebaju shvatiti da nas različite kulture i jezici ne razdvajaju već nam služe kao most koji nas povezuje u zajedničkoj izgradnji kvalitetnijeg demokratskog društva.

 

Osim što međunarodni eTwinning projekti na učenike djeluju izrazito motivirajuće, oni također imaju brojne druge prednosti koje učenicima olakšavaju rad u školi odnosno savladavanje stranih jezika.

 

Učenici proširuju vidike o različitim kulturama, osnažuju svoje komunikacijske vještine, razvijaju logičko razmišljanje i spremnost za timski rad te postaju kompetentniji pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Stoga i dalje sa svojim učenicima želim razvijati inovativne pristupe rada i poučavanja koristeći najbolje primjere iz prakse u europskom kontekstu. Međunarodni eTwinning projekti, osim razvijanja komunikacijskih i jezičnih kompetencija na stranom jeziku doprinose promicanju tolerancije, razvijanju kritičkog mišljenja te aktivnog građanstva, doprinose upoznavanju europske kulture, ali i promicanju kulture, prirodnih ljepota i turizma Republike Hrvatske.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Fasching

 

"Bolje ruže u ponedjeljak, nego pepeo u srijedu“, izreka je koja nam želi posvijestiti da je vrijeme maškara na vrhuncu i da bismo ga trebali što bolje iskoristiti. Dani su to kada svatko može postati ono što oduvijek želi, makar i na jedan dan. Da biste ovo vrijeme što ljepše proslavili na satovima stranih jezika, posebno Njemačkoga, nudimo vam nekoliko savjeta i ideja.

 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija)
udzbenik
Gordana Bariši Lazar, Sanja Ivanči
udzbenik
Helena Gustović Ljubić, Martina Jeren, Nina Rezo, Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer