Najveći i najmanji udžbenici Povijesti | Profil Klett
Udžbenici Vremeplov

Gdje vi listate nove udžbenike Povijesti? Pošaljite nam fotografiju.

07. svibanj 2021.

Najveći i najmanji udžbenici Povijesti

Autor: Miljenko Hajdarovic

Odobrenjem za korištenje udžbenika Vremeplov 8 i Zašto je povijest važna? 4 zatvoren je još jedan uzbudljiv ciklus izrade udžbenika Povijesti. Velike promjene u poučavanju Povijesti zacrtane novim predmetnim kurikulumom shvatili smo kao izazov i priliku za nove iskorake.

Iskorak udžbeničkih serija

Udžbenici Povijesti u Hrvatskoj doživjeli su najveće iskorake u prvome desetljeću 21. stoljeća. Premda se o faktografskoj preopterećenosti u domaćoj stručnoj javnosti diskutiralo i pisalo već prije šezdesetak godina, u udžbenicima se vrlo skromno išlo prema promjenama. Dugo se najviše pozornosti posvećivalo činjeničnome znanju što se osjetilo na osnovnome tekstu u kojemu su se redali događaji, imena i godine. Tako je i poučavanje Povijesti postalo lijepa priča u kojoj je učitelj mogao iskazati pripovjedalačke sposobnosti, često uz anegdotalne povijesne zanimljivosti. Od vremena HNOS-a počelo se malo više pažnje posvećivati razvoju osnovnih povjesničarskih vještina uz naglašavanje multiperspektivnosti i kritičkoga mišljenja. No to su bili tek sramežljivi iskoraci koji nisu bili praćeni sustavom natjecanja za učenike ili pitanjima na državnoj maturi.

Novi predmetni kurikulum Povijesti uz poneke je nedorečenosti u prvi plan ipak pokušao gurnuti svojevrsnu promjenu paradigme poučavanja Povijesti. Premda je činjenično znanje, naravno, i dalje važno i prisutno, značajna je pozornost usmjerena na proceduralno i konceptualno znanje. U kurikulumu su jasno definirani tehnički koncepti koji bi trebali pojačati mentorski rad učitelja pri umjeravanju učenika na rad s izvorima prilagođenima uzrastu.

Uredništvo i autori izdavačke kuće Profil Klett odlučili su nove udžbenike Povijesti pisati od nule – bez kopiranja sadržaja i materijala prethodnih izdanja. Naravno, kod nekih izvora to nije moguće ukoliko se radi o jedinstvenim materijalima. Novi koncept iziskivao je prilagodbu zahtjevima novoga kurikuluma, ali i prilagodbu današnjim učenicima i suvremenim metodama i sredstvima poučavanja. Svaki je udžbenik učenicima nov, a mi smo se potrudili da naši udžbenici budu novi i zanimljivi i učiteljima.

Naj za kraj

Udžbenik Vremeplov 8 najopsežnije je izdanje koje smo dosad pripremili. Na prvi pogled vidljiva je poveća količina listova i već smo čuli prve komentare o preko 300 stranica. O čemu se zapravo radi na tako velikom broju stranica? Gledajući samo obvezne teme, raspisali smo ih na 291 stranicu. Možda trenutno jesmo najdeblji na tržištu, ali smo sigurni da imamo udžbenik s najmanje faktografije u najmanje osnovnoga teksta. Među tim stranicama nalazi se 147 pisanih izvora, 426 slikovnih izvora, 35 povijesnih karata i 16 infografika. Brojni izvori pojavljuju se po prvi put u hrvatskim udžbenicima Povijesti. Ti su materijali za rad praćeni odgovarajućim didaktičkim aparatom – pitanjima i zadatcima različitih razina prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji. Ostavili smo mogućnost da poneko pitanje i nema konačan točan odgovor, već služi razvoju povijesnoga mišljenja. Osnovni nam je cilj učiteljima omogućiti da za svoje učenike, prilagođeno njihovim interesima i mogućnostima, prilagode poučavanje (količinu i vrstu izvora) kako im najviše odgovara. Sličan je koncept primijenjen i u udžbeniku Zašto je povijest važna? 4. Učenici koji će biti u prilici koristiti naše udžbenike, odradili su već trogodišnju prilagodbu novim načinima poučavanja Povijesti pa im prilagodba neće biti preteška.

Slikovni izvori iz udžbenika - žene u aktivnim ulogama
Slikovni izvori iz udžbenika - žene u aktivnim ulogama
Novi pristupi i teme

Dugi niz godina kroz medije se provlačilo pitanje koliko i što zapravo učenici uče o Domovinskome ratu. Promjenama u kurikulumu ta je tema dobila značajno mjesto, premda je podjelom na domene razlomljena na tri teme. Tako u prvoj temi pratimo raspad socijalističkih režima u Europi i Jugoslaviji, u drugoj pratimo razvoj ratnih događaja, a u trećoj smo temi posvećeni ljudskim i materijalnim stradanjima. Uz povjesničarske tekstove odabrali smo sjećanja sudionika i svjedoka događaja. Izdavačka kuća Profil Klett je temi Domovinskoga rata po obimu materijala u tiskanim i digitalnim izdanjima posvetila najviše pažnje na tržištu novih udžbenika

Prošlo 20. stoljeće prepuno je važnih događaja i procesa koji su uvelike utjecali na današnji svijet. Učenike na samome početku udžbenika poučavamo da o najnovijoj povijesti postoje različita tumačenja i perspektive pa su neke teme osjetljive i kontroverzne. Mi im pristupamo s velikom pažnjom i izvorima koji omogućuju multiperspektivnost i razvoj kritičkoga mišljenja. Brojne teme povezali smo s očekivanjima međupredmetnih tema s naglaskom na građanskome odgoju i obrazovanju. Istraživanja su pokazala da su žene u udžbenicima Povijesti slabo zastupljene i često u pasivnim i sekundarnim ulogama. Mi kroz naša izdanja kontinuirano ističemo ulogu žena u povijesti, a u ovogodišnjim udžbenicima, koji pokrivaju 20. stoljeće, to je i dodatno naglašeno – ipak je 20. stoljeće razdoblje najveće emancipacije žena i kod nas su žene osvojile naslovnicu.

Naslovnica može pažnju usmjeriti na dodatni zadatak koji smo si postavili pri oblikovanju udžbenika – smanjiti dominaciju političke povijesti koliko je god to moguće u okvirima predmetnoga kurikuluma. Na mnogim stranicama naših izdanja ističemo društvenu povijest i ističemo slučajeve pojedinaca koji su se našli u složenim događajima. Oni nisu spomenuti kako bi njihova imena postala dio faktografskoga znanja ili pitanje na natjecanju, već kako bi ukazala na osobni izbor pojedinca, na osobnu sudbinu.

Raznovrsnost i bogatstvo zadataka u radnoj bilježnici
Raznovrsnost i bogatstvo zadataka u radnoj bilježnici
Drugi obrazovni materijali uz naše udžbenike Povijesti

Redovni udžbenik Vremeplov 8 u stopu prati i radni udžbenik za učenike s poteškoćama pri učenju. Pruža isto korisničko iskustvo kao i redovna verzija udžbenika, ali je sadržajno i jezično prilagođen. Potrudili smo se gradivo razdvojiti na male smislene cjeline uz koje su odmah postavljena pitanja i zadatci. Za učenike s poteškoćama pripremamo i dodatne radne listiće za tematsko ponavljanje koji će od jeseni biti dostupni našim korisnicima.

Radna bilježnica Vremeplov 8 služi za ponavljanje gradiva, ali i za dodatni razvoj vještina. Uz nove pisane i slikovne izvore u radnoj bilježnici je 16 slijepih i tematskih povijesnih karata.

Veliki broj autora i digitalnih sadržaja
Veliki broj autora i digitalnih sadržaja
IZZI digitalni ponos

Projekt izrade digitalnih obrazovnih sadržaja u nova udžbenička izdanja prerastao je sva naša početna planiranja i očekivanja. U autorskoj ekipi koja kontinuirano raste sudjeluje već 35 učiteljica i učitelja iz cijele Hrvatske. Oni svoje praktično iskustvo s puno pažnje i ljubavi prema povijesti pretaču u sadržaje koji će poučavanju Povijesti dati dodatnu dimenziju. Mnogi od preko 215 digitalnih obrazovnih sadržaja potpuno su nove i originalne kreacije uz potporu IZZI digitalnoga alata. Pisani i slikovni izvori, grafikoni, interaktivni i multimedijski elementi poslužit će kao nastavno sredstvo u dijelu sata, kao materijal za grupni rad, oblikovanje izborne teme ili za samostalno istraživanje učenika. Jedinice sadrže kvizove za provjeru naučenoga, a svaka tema završava digitalnom provjerom znanja. Učenici mogu provjeravati svoj uspjeh alatom za vrednovanje, a podatke o radu učenika mogu vrednovati njihovi učitelji. Što učenici uče i kakav im je uspjeh u kvizovima i provjerama, mogu vidjeti i roditelji/staratelji učenika.

Kakvo je vaše mišljenje?

Tiskani primjerci udžbenika upravo putuju do svih učitelja i učiteljica povijesti u Hrvatskoj. Mogu se prolistati i online na ovim poveznicama:

Digitalni obrazovni sadržaji su u izradi i trenutno ih je manji dio vidljiv. No struktura sadržaja je također dostupna online na ovoj poveznici.

Vaše nam je mišljenje važno stoga se javite uredniku na miljenko.hajdarovic@profil-klett.hr ili u našoj Facebook grupi.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vremeplov 5 - novi pristup poučavanju povijesti

Novi Vremeplov 5

Uz Vas smo i ove školske godine kako bismo zajedno oblikovali interaktivne obrazovne pristupe i načine zabavnoga, zanimljivog poučavanja te istražili inkluzivna rješenja u poučavanju povijesti. Novi komplet Vremeplova za poučavanje povijesti sadrži udžbenik, radnu bilježnicu i digitalne obrazovne sadržaje.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Snježana Koren
udzbenik
Bulat, Labor, Šašić
udzbenik
Duša Šarunić, Darko Benčić
udzbenik
Tina Matanić, Toni Rajković