(Potencijalno) darovito dijete u razredu | Profil Klett

12. lipanj 2023.

(Potencijalno) darovito dijete u razredu

avatar
Autor: Sanja Basta

Puno je definicija, različitih mišljenja i odgovora na to što je 'darovitost'. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicimima (2022.) navode da su kod darovitog djeteta/učenika utvrđene iznadprosječne opće intelektualne sposobnosti i/ili specifične sposobnosti, visok stupanj kreativnosti i motivacije te dosljedno postizanje izrazito iznadprosječnih postignuća i/ili uradaka u jednom ili više područja.

 

Prema Cvetković Lay i Sekulić Majurec (2008), darovita djeca određene zadatke rješavaju brže, bolje, točnije, drugačije i pritom postižu izvanredne rezultate u odnosu na drugu djecu. Što su uspješniji u rješavanju/izvršavanju zadataka, njihova slika o samome sebi je pozitivnija i raste njihovo samopouzdanje.

Identifikaciju provodi tim za darovite, a njegov obavezan član je psiholog koji ujedno provodi i edukaciju učitelja i predmetnih nastavnika. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicimima (2022.) ističu da je zadaća tima za darovite „planiranje, organiziranje, identificiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje sustavnog rada s darovitom djecom i učenicima te suradnja s roditeljima/skrbnicima darovite djece i učenika“.  Identifikacija darovite djece i učenika složen je postupak koji se kontinuirano provodi kako bi se prepoznale i zadovoljile odgojno-obrazovne potrebe darovitih, odnosno poticali njihovi visoki potencijali odgovarajućom podrškom u odgojno-obrazovnome sustavu.

S obzirom da je identifikacija darovitih zahtjevan proces, učitelje je potrebno dodatno educirati i uputiti u kvalitetan rad s darovitim učenicima. Literatura i zakonski okvir predlažu sustavnu podršku darovitim učenicima kroz dodatne zadatke, pomaganje slabijima, dodatnu nastavu, izvannanstavne ili izvanškolske aktivnosti, kroz sudjelovanja u natjecanjima ili radu u centrima izvrsnosti. Iako rad s darovitim učenicima u Hrvatskoj još uvijek nije zakonski potpuno jasno definiran, učitelji shvaćaju da im je dužnost i obveza prilagoditi metode i oblike rada, osmisliti sadržaje koji će pomoći razvoju potencijalno darovitih učenika. Izmjena pristupa učenju prikladna je za sve učenike, a posebno za one darovite jer različiti pristupi u većoj mjeri potiču inicijativnost, samostalnost, kreativnost i cjeloviti razvoj (Duvnjak, Cvetković-Lay, 2017.).

Primjeri zadataka i igara

Potencijalno daroviti učenici vole zadatke u obliku zagonetki, logičkih pitalica i asocijacija, vole trikove i zadatke koji imaju više rješenja i koji potiču kreativno mišljenje, u kojima treba nešto istražiti i prikupiti podatke koje će prikazati ostalim učenicima.

Među takvim zadacima mogu biti sljedeći zadaci:

 • riješeni matematički zadaci u kojima učenik treba pronaći grešku ili koji sadrže šifrirane poruke
 • zadaci s različitim, kreativnim rješenjima: Čemu ti sve može poslužiti olovka? (neobične upotrebe oobičnih predmeta)
  Nabroji što više predmeta i prometnih sredstava koji imaju kotače.
 • Pročitati i glasovno analizirati rečenicu „Lidija lovi lepršave leptire.“ – uočiti da svaka riječ počinje istim slovom/glasom, te smišljanje rečenice u kojoj svaka riječ započinje istim glasom (rečenica treba imati smisla).
 • Pisanje akrostiha na zadanu riječ.
 • Kod vježbanja i ponavljanja tablice množenja, tj. višekratnika brojeva moguće je primijeniti igru u kojoj je potrebno slušati druge učenike i pritom biti koncentriran, primjerice: učenici stoje u krugu, broje redom od 1 i kada dođu do višekratnika zadanog broja jednom pljesnu. Primjerice, kod uvježbavanja višekratnika broja 5: 1, 2, 3, 4, (pljes), 6, 7, 8, 9, (pljes)...
 • Rastavi riječ MATEMATIKA na slogove i od slogova sastavi nove riječi.
 • Promijeni završetak bajke Djevojčica sa šibicama – što bi se dogodilo da su djevojčicu pozvali u obližnju kuću ili odveli u dom za nezbrinutu djecu?
 • Napiši brojevni izraz: sa 4 devetke – rezultat treba biti 100; s 5 trojki – rezultat treba biti 5. Koje sve rezultate možeš dobiti računanjem s 5 trojki?
 • U obitelji Petrić je 7 sestara i svaka sestra ima jednog brata. Ako brojiš gospodina Petrića, koliko je muškaraca u toj obitelji?
 • Sara je od bake i djeda dobila džeparac i krenula u trgovinu. U prvoj trgovini je kupila majicu i potrošila trećinu novaca. U sljedećoj trgovini je kupila čarape i potrošila petinu novaca. U trećoj trgovini je potrošila četvrtinu novaca kada je kupila traku za kosu. Ostalo joj je 6 eura. Koliko novaca je Sara imala u novčaniku prije nego što je krenula u kupnju?
  Napiši cijenu svakog predmeta koji je kupila Sara.
 • Žaba skače jednako dugim skokovima: 3 skoka prema cilju, 1 natrag i tako ponovno. Koliko najmanje skokova treba da bi od početnoga položaja bila udaljena 7 skokova?
 • Napiši sve dvoznamenkaste brojeve koji se mogu napisati koristeći znamenke 3, 4 i 9. Koliko ima tih brojeva?
 • Odredi još tri broja koji nastavljaju započeti niz brojeva 1, 4, 8, 13…
 • Izrada umnih mapa.
 • Budi izumitelj - osmisli svoj stroj koji će biti koristan i pomoći riješiti neki problem.
 • organizirane razne aktivnosti poput koncerta u čašama
 • igre s prirodninama ili izrada nekog predmeta od prirodnina
 • projektni zadaci prema osobnim interesima djeteta ili uz sadržaj učenja (proširivanje)
 • izrada plakata ili postera prema istraživačkom zadatku.

Rad s darovitom djecom u nastavi je izazovan jer oni mogu i žele više, a dužnost nas učitelja je kreirati okruženje koje im to omogućava. U radu s darovitim učenicima učitelj treba biti mentor, poticati samostalni rad učenika i usmjeravati ga u rješavanju zadataka.

 

LITERATURA:

Cvetković – Lay, J. i Sekulić Majurec, A. (2008). Darovito je, što ću s njim? Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea

Duvnjak, K. i Cvetković-Lay, J. (2017) Priručnik za rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi – Mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju http://udruga.bioteka.hr/wp-content/uploads/2018/01/Panda-Priru%C4%8Dnik_final.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Ivanka Kordić, Minja Kolak
udzbenik
Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege
udzbenik
Barišić-Lazar Gordana