Poučavanje pomoću grafičkih organizatora | Profil Klett
Grafički organizatori

Grafički organizatori

01. lipanj 2021.

Poučavanje pomoću grafičkih organizatora

avatar
Autor: Martina Glučina

Mnogi učenici lakše uče, organiziraju informacije i stvaraju nove sadržaje vizualnim putem – pomoću slika ili grafičkih prikaza. Grafički organizatori integriraju tekst i slike pa njihova upotreba može biti izuzetno učinkovita za poučavanje i učenje.

Grafički organizator je alat za poučavanje i učenje koji se koristi za organiziranje informacija i ideja na zanimljiv i lako razumljiv način. Naziva se i drugim imenima: pojmovna mapa, semantički organizator, umna mapa i sl. Integriranje teksta i slike pogodno je za prikazivanje veza između pojmova i činjenica. Zbog toga grafički organizator možemo koristiti u svim fazama učenja i poučavanja, a može služiti kao:

 • prikaz predznanja učenika
 • organizacija informacija tijekom učenja
 • sistematizacija informacija nakon učenja.

Grafički organizator mogu koristiti učenici svih uzrasta, neovisno o stilu učenja i svojim sposobnostima. Nudi mnogo načina za aktivno učenje jer učenici izrađuju vlastite vizualne prikaze informacija:

 • rastavljaju složene koncepte i ideje na manje, jednostavnije dijelove
 • razvijaju više kognitivne vještine pomoću analize, kategoriziranja i vrednovanja informacija (izdvajaju ključne informacije i stvaraju veze među njima)
 • povezuju predznanja s novim informacijama
 • razvijaju vještinu samostalnoga učenja.

Grafički organizator koristan je alat za formativno i sumativno vrednovanje. Uspoređujući rezultate učenika, učitelj može prilagoditi svoje poučavanje potrebama razreda (vrednovanje za učenje). Učenici vrednovanjem rada svojih vršnjaka ili vlastitoga napretka mogu prilagoditi učenje zadanim ciljevima (vrednovanje kao učenje). Nakon što učenici uvježbaju korištenje grafičkoga organizatora, njihov se rad može ocijeniti uz unaprijed pripremljene kriterije (vrednovanje naučenoga).

Vrste grafičkih organizatora

Postoji mnogo vrsta grafičkih organizatora koji se koriste u različite svrhe. Radi učinkovitosti učenicima uvijek treba objasniti zašto je odabran određeni grafički organizator, primjerice za predočavanje neke teme ili povezivanja pojmova. Također, upotreba grafičkih organizatora u nastavi treba biti usklađena s ciljem učenja, odnosno odgojno-obrazovnim ishodima. Svaki grafički organizator ima svoj vizualni izgled za organiziranje informacija. Vizualizacija je važna, ali veću pažnju treba usmjeriti prema procesu razmišljanja i povezivanja kojima je došlo do oblikovanja grafičkoga prikaza. U ovome radu prikazano je nekoliko vrsta grafičkih organizatora i prijedloga kako ih primijeniti u nastavi povijesti.

Ljestve
1. ljestve

Ljestve se mogu koristiti za rangiranje ideja i informacija te bilježenje niza faza ili koraka. Prilikom rada na novim sadržajima nastavnik može provjeriti predznanje učenika i zadati im da u paru upišu sve što znaju o nekoj temi. Učenici mogu dobiti zadatak da odrede točan redoslijed događaja, slijed povijesnih razdoblja, slijed povijesne priče i sl.

Primjer lanca događaja koji su prethodili ujedinjenju Njemačke
Primjer lanca događaja koji su prethodili ujedinjenju Njemačke
2. lanac za povezivanje događaja

Lanac za povezivanje pomaže učenicima da lakše upamte slijed događaja ili pri povezivanju većega broja informacija u logičan niz. Prilikom poučavanja novih sadržaja učenike se može podijeliti u manje skupine i zadati zadatak da istraže, izdvoje i prezentiraju informacije na temelju rada na tekstu ili nekoga drugog oblika istraživanja.

Primjer grafičkoga prikaza pada Asteka 1519. – 1521.
Primjer grafičkoga prikaza pada Asteka 1519. – 1521.
3. grafikon slijeda

Grafički prikaz slijeda događaja, pojava ili procesa služi učenicima za lakše upamćivanje informacija. Prilikom poučavanja novih sadržaja učenike se može podijeliti u parove, skupine ili zadati individualni zadatak da izdvoje informacije iz teksta i prikažu ih pravilnim redoslijedom.

Primjer strukturiranja obilježja romanike
Primjer strukturiranja obilježja romanike
4. mreža za definiranje pojmova

Mreža služi za strukturiranje ideja ili definiranje predmeta i pojmova. U središnji krug ili kvadrat upiše se glavni pojam, a u krugove ili kvadrate sa strane obilježja toga pojma. Učenici mogu izraditi grafički prikaz individualno, u paru ili skupini na temelju pročitanoga teksta ili nekoga drugog istraživačkog zadatka.

Primjer prikaza obilježja apsolutističke monarhije
Primjer prikaza obilježja apsolutističke monarhije
5. mapa „pauk“

Mapa „pauk“ koristi se za opisivanje središnje ideje pomoću triju ključnih pitanja: Što je središnja ideja? Koji su njezini glavni dijelovi? Koja su obilježja tih dijelova? Pomaže učenicima u razumijevanju odnosa među konceptima, glavnim idejama i pratećim detaljima. U „tijelo“ pauka smješta se glavna tema, a sa strane se nalaze „noge“ koje povezuju glavni pojam s detaljima. Učenici mogu samostalno izdvojiti informacije iz teksta i prikazati ih grafički. Ovakvim grafičkim prikazom može se ponoviti gradivo, a može se koristiti i prilikom vrednovanja.

Primjer hijerarhijskoga grafikona srednjovjekovne književnosti
Primjer hijerarhijskoga grafikona srednjovjekovne književnosti
6. hijerarhijski grafikon

Hijerarhijski grafikon vizualno predstavlja organizacijsku strukturu nekoga koncepta, ideje, procesa i sl. Glavna je svrha ovoga modela predstaviti hijerarhiju i odnose među pojmovima. Najviši je pojam nadređen drugima i nalazi se na vrhu strukture. Dobro napravljena organizacijska shema trebala bi biti jednostavna za tumačenje. Prikazi mogu biti okomiti i vertikalni. Učenicima se može zadati da naprave rodoslovlje neke vladarske obitelji, prikažu strukturu vlasti, umjetničko razdoblje i sl.

Primjer usporedbe apsolutističke i parlamentarne monarhije
Primjer usporedbe apsolutističke i parlamentarne monarhije
7. Vennov dijagram

Vennov dijagram pomaže učenicima prikazati sličnosti i razlike te odnose među konceptima, idejama, pojmovima i događajima pomoću krugova koji se preklapaju. Sličnosti se predstavljaju u preklapajućim dijelovima krugova, a razlike u dijelovima krugova koji se ne preklapaju. Kao i ostali grafički organizatori, pogodan je za sve faze učenja i poučavanja, bilo da se radi o individualnim zadatcima, radu u paru ili skupini.

usporedna tablica
8. usporedna tablica

Usporedna tablica jednostavan je način bilježenja sličnosti i razlika između dvije ili više kategorija, npr. razdoblja, ideja, država, povijesnih osoba i sl. Za usporedbu se zadaju određeni kriteriji prema kojima učenici traže informacije i sažimaju ih, a potom donose zaključke na temelju usporedbe tih podataka.

T-tablica
9. T-tablica

Grafički organizator u obliku dvostupačne tablice služi za usporedbu svojstava, primjerice sličnosti i razlika, prednosti i nedostataka i dr. Može se primijeniti pri čitanju teksta ili u raspravi. Navode se teze ZA ili PROTIV određene pojave, stava, načela i sl.

Primjer prikaza uzroka Grčko-perzijskih ratova pomoću lijevka
Primjer prikaza uzroka Grčko-perzijskih ratova pomoću lijevka
10. lijevak

Lijevak se koristi za formiranje zaključaka pri čemu učenici smanjuju količinu informacija i izdvajaju najvažnije. Učenicima se može zadati zadatak da istraže uzroke nekoga događaja. Uzroci se upisuju u lijevak, a na kantu se upisuje događaj.

Primjer prikaza teorija o podrijetlu Hrvata
Primjer prikaza teorija o podrijetlu Hrvata
11. umna mapa

Umna ili mentalna mapa pruža pregled ideja i ključnih sadržaja te veza među pojedinim dijelovima. Svrha toga strukturiranog prikaza organizacija je znanja zbog lakšega razumijevanja i pamćenja gradiva. Središnji pojam može biti naziv teme/nastavne jedinice, a pojedine „grane“ predstavljaju informacije grupirane po određenome kriteriju. Zbog preglednosti bolje je da svaka „grana“ bude obojana drugom bojom.

Primjer jednostavne riblje kosti
Primjer jednostavne riblje kosti
12. riblja kost

Grafički organizator u obliku riblje kosti vizualno organizira podatke o događajima, promjenama, uzročno-posljedičnim vezama i sl. Glava predstavlja događaj, posljedicu ili problem. Jednostavni prikaz ima nekoliko traženih kategorija u obliku većih kostiju. Složeniji prikaz može sadržavati veće kosti koje, primjerice, predstavljaju određenu kategoriju uzroka (političke, društvene, kulturne, gospodarske i sl.) i manje kosti koje predstavljaju uzroke unutar kategorije. Ovakav prikaz pomaže u sažimanju složenih informacija i njihovu povezivanju na razumljiv način.

Primjer kategorizacije uzroka pomoću riblje kosti
Primjer kategorizacije uzroka pomoću riblje kosti
Digitalni alati za kreiranje grafičkih organizatora

U kreiranju grafičkih organizatora mogu pomoći brojni besplatni ili djelomično besplatni softverski programi koji korisnicima nude različite vrste i oblike grafičkih prikaza informacija. U nastavku je popis nekoliko mrežnih mjesta.

 

Literatura
 1. Amstrong, Sara. Brunskill, Pamela. Informacijska pismenost: Kako razlikovati činjenice od zabluda. Zagreb: Naklada Kosinj, 2020.
 2. Cox, Jannele. What is a Graphic Organizer and How to Use it Effectively. Teach Hub. 16. 9. 2020. https://www.teachhub.com/classroom-management/2020/09/what-is-a-graphic-organizer-and-how-to-use-it-effectively/ (Pristup: 4. 6. 2021.)
 3. Gonzales, Jeniffer. The Great and Powerful Graphic Organizer. Cult of padagogy. 22. 10. 2017. https://www.cultofpedagogy.com/graphic-organizer/ (Pristup: 4. 6. 2021.)
 4. Graphic Organisers. Teaching English. British Council. https://www.teachingenglish.org.uk/article/graphic-organisers (Pristup: 4. 6. 2021.)
 5. Tacaíochta, Seirbhís. Leibhéal, Dara. Using Graphic Organisers in Teaching and Learning. https://pdst.ie/sites/default/files/GraphicOrganiserFinal.pdf (Pristup: 4. 6. 2021.)
 6. The Ultimate List of Graphic Organizers for Teachers and Students. https://creately.com/blog/diagrams/types-of-graphic-organizers/ (Pristup: 4. 6. 2021.)
 7. Wise, Mark. Cooper, Carol. Increasing the Value of Graphic Organizers. Edutopia, 22. 1. 2019. https://www.edutopia.org/article/increasing-value-graphic-organizers (Pristup: 4. 6. 2021.)

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Uz obljetnicu rođenja Martina Luthera Kinga Jr.

Poznati borac za prava afroameričkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama rođen je na današnji dan 15. siječnja 1929. godine. Rođen je kao Michael Luther King Jr., ali je promijenio ime u Martin. Njegov djed i otac bili su pastori Baptističke crkve Ebenezer u Atlanti, a i sam Martin Luther King  do smrti je služio kao kopastor. U vrijeme kada je pohađao školu segregacija (odvajanje po rasnim, etničkim ili drugim karakteristikama) bila je u punom jeku.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Miljenko Hajdarović, Vedran Ristić, Nikica Torbica
udzbenik
Snježana Koren
udzbenik
Manuela Kujundžić, Anita Gambiraža Knez