OŠ Braće Radić, Pakrac

120

Mjerit ćemo vrijednosti temperature i vlage na dva staništa, školski arboretum i livada u blizini škole. Dobiveni rezultati će nam koristiti kao usporedba životnih uvjeta i dokaz različitosti životnih uvjeta ova dva staništa.

Daliborka Duchač
Manuela Papić