OŠ Rikarda Katalinića Jeretova, Opatija

28

Utjecaj biljaka na čistoću vode
Projekt se planira provesti na dodatnoj nastavi s ciljem demonstriranja i edukacije o važnosti biljnog pokrova kod erozije zemlje, te u konačnici na čistoću pitke vode i ekonomičnosti pročišćavanja vode za piće. Vrlo jednostavnim pokusom će se pokazati učenicima kako biljke sprečavaju eroziju tla te filtriraju oborinsku vodu, čime ujedno i smajnjuju potreban napor za pročišćavanje vode za piće.
Pokus će se sprovesti na način da će se trima plastičnim bocama uzdužno odrezati jedna strana, te će se zalijepiti na komad kartona kako bi stajale uspravno. U svaku bocu će se staviti jednaka količina zemlje. Jedna boca ce ostati samo sa zemljom, u drugu će se staviti suho lišće i grančice, a u treću će se posaditi trava. Na grlo svake boce stavit će se dno manje boce koje će služiti kao prihvat vode. Kada trava naraste, sve boce će se zaliti vodom, te će se pratiti čistoća vode iz svake boce. Iz boce gdje je samo zemlja, voda će biti smeđa te puna čestica zemlje. Iz boce sa lišćem i grančicama, voda će biti manje prljava, dok će voda iz boce s travom biti najmanje prljava, gotovo bistra.
Za ispitivanje vlažnosti tla ćemo koristiti microbit i set za ispitivanje vlage. Programirat ćemo microbit da pokazuje kada treba zalijevati zemlju odnosno kad je količina vlage u zemlji manja nego što je potrebna. Učenici će redovito kontrolirati stanje na microbitu i zalijevati zemlju po potrebi.
Ovaj postupak će se ponavljati jedanput tjedno čime će se pokazati i kako voda utječe na tlo ukoliko nema biljnog pokrivača. Naime, nakon nekog vremena, sva zemlja iz boce samo sa zemljom, bit će isprana.
Na ovaj način će učenicima biti vizualno prikazana važnost biljaka i zelenog pokrivača na eroziju tla i čistoću vode.
U svakom razrednom odjelu imat ćemo posađene dvije vrste bilja u dvije različite vrste zemlje.
4. a razred posadit će grah u zemlji crnici (učiteljica Ines Jurac)
4. b razred posadit će pšenicu u crnici (učiteljica Silvija Šimonović)
4. c razred posadit će grah u crvenici (učiteljica Dolores Mance)
4. d razred posadit će pšenicu u crvenici (učiteljica Bojana Lanča)
Radit će se vaza, koja će poslužiti projektu:

3. Sredstva za rad:
Materijal: - šperploča debljine 3 mm
Pribor i alat:
- pribor za tehničko crtanje
- Unimat (luk i pilica)
- akumulatorska bušilica
- brusni papir
- ljepilo za drvo (drvofix)
4. Postupak izrade
1. Priprema materijala i ocrtavanje
Na šperploči debljine 3 mm koristeći pribor za tehničko crtanje olovkom smo ocrtali pozicije prema tehničkom crtežu i ekonomično iskoristili materijal.
2. Rezanje materijala Napomena: - Pridržavati se mjera zaštite na radu
Izrezali smo ocrtane dijelove na šperploči koristeći Unimat (luk i pilicu).
Svaku poziciju smo dodatno obradili postupkom brušenja brusnim papirom.
3. Sastavljanje
Spajanje pozicija lijepljenjem u jednu cjelinu mora biti precizno i uredno. Prema uputama zalijepili smo izrezane dijelove ljepilom za drvo (drvofix) i sastavili sve elemente u konačnu cjelinu.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Projekt smo proveli tijekom mjeseca ožujka i  travnja na dodatnoj nastavi biologije i u dva četvrta razredna odjela. Koristili smo plastične boce, zemlju obogaćenu humusom, sjeme pšenice, graha i trave te pratili vlažnost zemlje pomoću Micro bita. Istraživali smo utječu li biljke na čistoću vode. 

Sve boce smo redovito zalijevati istom količinom vode. Kada je bilje naraslo počeli smo pratiti čistoću vode iz svake boce.

Na ovaj način učenici su zaključili da biljake i zeleni pokrivač izrazito utječu na čistoću vode, ali i na eroziju tla (odnošenje tla pod utjecajem vode).

 

Bojana Lanča
Romina Sabo