repozitorij | Page 8 | Profil Klett

repozitorij

Intangible Cultural Heritage

Materijal na temu nematerijalne kulturne baštine. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Vlatka Gabud Deronjić.

Acid Rain

Materijal na temu kiselih kiša. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Vlatka Gabud Deronjić.

NBB3 The Halloween Song

Materijal za obilježavanje Halloweena/Noći vještica u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od pjesmice i zadataka za razumijevanje vokabulara.

Voda

Da bi utvrdili kakvoću i moguću onečišćenost površinskih voda, znanstvenici veći broj godina sustavno mjere određene pokazatelje. Time dobivaju odgovor na pitanje za koju se svrhu voda može koristiti i je li onečišćena. Preged jednostavnih pokusa za ispitivanje svojstava vode preuzmite u ovom Repozitoriju.