repozitorij | Page 7 | Profil Klett

repozitorij

NBB2 Halloween

Materijal za obilježavanje Noći vještica u drugom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables). Materijal je izradila suradnica Silvija Mađarić.

NBB1 Halloween

Materijal za obilježavanje Noći vještica u prvom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables). Materijal je izradila suradnica Silvija Mađarić.

NBB4 Earth Day

Materijal za obilježavanje Dana planeta Zemlje u četvrtom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje i listića za učenike. Materijal je izradila suradnica Melita Majsec-Dragčević.

NBB3 Earth Day

Materijal za obilježavanje Dana planeta Zemlje u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje i listića za učenike. Materijal je izradila suradnica Melita Majsec-Dragčević.

NBB2 Earth Day

Materijal za obilježavanje Dana planeta Zemlje u drugom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje i listića za učenike. Materijal je izradila suradnica Melita Majsec-Dragčević.

NBB1 Earth Day

Materijal za obilježavanje Dana planeta Zemlje u prvom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje i listića za učenike. Materijal je izradila suradnica Melita Majsec-Dragčević.

Intangible Cultural Heritage

Materijal na temu nematerijalne kulturne baštine. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Vlatka Gabud Deronjić.

Acid Rain

Materijal na temu kiselih kiša. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Vlatka Gabud Deronjić.

NBB3 The Halloween Song

Materijal za obilježavanje Halloweena/Noći vještica u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od pjesmice i zadataka za razumijevanje vokabulara.