repozitorij | Page 7 | Profil Klett

repozitorij

NBB4 Easter

Materijal za obilježavanje Uskrsa u četvrtom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Paula Perković. 

NBB3 Easter

Materijal za obilježavanje Uskrsa u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Paula Perković. 

NBB2 Easter

Materijal za obilježavanje Uskrsa u drugom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Paula Perković. 

NBB1 Easter

Materijal za obilježavanje Uskrsa u prvom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Paula Perković. 

In der Natur

Kako bi i učenici spoznali važnost odnosa prema prirodi, pripremili smo zanimljive interaktivne aktivnosti koje će ih približiti ovoj temi.

Spoj koji je pobio vitalističku teoriju

Novi pogled na kemiju organskih spojeva započeo je Wöhlerovom „slučajnom“ sintezom ureje 1828. godine. Dotad su je poznavali kao sastojak mokraće sisavaca, produkt zbrinjavanja vrlo otrovnog amonijaka nastalog razgradnjom lanaca aminokiselina koje čine proteine. Od Wöhlerova doba čovjek je sintetizirao mnoge spojeve identične prirodnim spojevima, npr. vitamin C, kao i mnoge organske spojeve kojih nema u živim bićima, a sama urea ostala je do današnjih dana jedna od temeljnih sirovina kemijske industrije.

NBB4 Saint Patrick's Day

Materijal za obilježavanje Dana svetog Patrika u četvrtom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Klaudina Mumić. 

NBB3 Saint Patrick's Day

Materijal za obilježavanje Dana svetog Patrika u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Klaudina Mumić.