repozitorij | Page 5 | Profil Klett

repozitorij

Sonata, usporedba skladbi, 2. aktivnost

GLAZBENI SUSRETI 4, 15. sat, Simfonija, 2. aktivnost: PDF Vennovog dijagrama s dva preklapajuća kruga za usporedbu skladbi: 

  1. Dmitrij Šostakovič: Sonata za violončelo i glasovir u d-molu, op. 40, 4. stavak: Allegro 
  2. Paul Creston: Sonata za alt-saksofon i klavir, op. 19, 2. stavak: With tranquility

 

Simfonija, usporedba skladbi, 3. aktivnost

GLAZBENI SUSRETI 4, 13, i 14. sat, Simfonija, 3. aktivnost: PDF Vennovog dijagrama s dva preklapajuća kruga za usporedbu skladbi: Arnold Schönberg: Komorna simfonija u Es-duru, op. 9 i Béla Bartók: Glazba za žičana glazbala, udaraljke i čelestu, 4. stavak: Allegro molto, prema smjernicama i pitanjima na stranicama 93 - 94 te 96 - 97 udžbenika.

PRIMJER DOBRE PRAKSE: New Building Blocks 1 - izrada slikovnice

Izrada razredne slikovnice - primjer dobre prakse

UČITELJICA: Suzana Mihelčić

ŠKOLA: Osnovna škola Vinica

RAZRED: 1. RAZRED

VRIJEME POTREBNO ZA OBRADU SADRŽAJA: 1-2 sata

TEMA: ENGLESKI JEZIK I JA, ŠKOLA I JA, DOBRO JUTRO, BOJE, ŽIVOTINJE, IGRAČKE, DJEČJA KNJIŽEVNOST

LEKCIJA: MY BUILDING BLOCKS 1

ISHODI: A. 1.6. preslikava slova engleske abecede prema predlošku (posebice q, w, x i y), A.1.7. preslikava ključne riječi kako bi razvio grafomotoriku

C.1.2. 

- usmjerava pažnju na određeni zadatak i rješava ga

New Building Blocks 1: In the classroom

Primjer prilagodbe metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama

UČITELJICA: Suzana Mihelčić

ŠKOLA: Osnovna škola Vinica

RAZRED: 1. RAZRED

VRIJEME POTREBNO ZA OBRADU SADRŽAJA: 1-3 sata

TEMA: ŠKOLA I JA

LEKCIJA: IN THE CLASSROOM

ISHODI: A. 1.1. povezuje izgovorene rijči ili zvučni zapis riječi sa slikovnim predmetima

A. 1.3. ponavlja izgovor riječi i nekoliko riječi u nizu prema slušnom modelu

A. 1.4. izgovara učestale riječi na temelju slikvnog i slušnoj poticaja

New Building Blocks 1: My schoolbag

Primjer prilagodbe metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama

 

UČITELJICA: Suzana Mihelčić

ŠKOLA: Osnovna škola Vinica

 

RAZRED: 1. RAZRED

TEMA: ŠKOLA I JA

LEKCIJA: MY SCHOOLBAG

VRIJEME POTREBNO ZA OBRADU SADRŽAJA: 1-3 sata

ISHODI: A. 1.1. povezuje izgovorene rijči ili zvučni zapis riječi sa slikovnim  

                          predmetima