Svjetski dan očuvanja energije | Profil Klett

03. ožujak 2021.

Svjetski dan očuvanja energije

Autor: Uredništvo STEM područja

„Ako želite razumjeti svemir, razmišljajte o energiji, frekvenciji i vibraciji.“

Nikola Tesla

Svjetskim danom očuvanja energije želi se potaknuti shvaćanje i rješavanje problema neučinkovitoga korištenja energijom, a obilježava se 5. ožujka na dan kad je donesena odluka o rješavanju energetske krize i pronalaženju mogućih rješenja. Energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije. Energetski savjesno ponašanje bitan je alat u borbi protiv klimatskih promjena i poticanju razvoja održivih društava. Učinkovito korištenje energijom u interesu je Republike Hrvatske i dio je naše energetske politike.

 

Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je u fizici (znak E) veličina koja opisuje sposobnost nekoga tijela ili sustava da obavi neki rad; veličina koja karakterizira gibanje, mirovanje ili položaj tijela, tekućine, čestice ili sustava čestica, ukupna količinska mjera gibanja i međudjelovanja svih oblika tvari te veličina za opis čestica polja koje prenose prirodne sile i međudjelovanja čestica.

 

Energija se u prirodi, tehnici i industriji pojavljuje u različitim oblicima, koji se pretvaraju jedan u drugi po zakonu očuvanja energije: ona se ne može potrošiti niti stvoriti, već samo promijeniti svoj oblik. 

Važnu ulogu za otkrivanje zakona energije imali su neuspješni pokušaji da se proizvede perpetuum mobile odnosno stroj koji bi radio bez vanjskog izvora energije. Zanimljivi prijedlozi za proizvodnju perpetuum mobila javljaju se u 13. stoljeću kada su se počeli proizvoditi rotacijski strojevi.

Danas znamo da je nemoguće napraviti stroj koji bi stvarao koristan rad bez utroška nekog oblika energije, zato što bi to bilo u suprotnosti sa zakonima termodinamike. Premda su sve ideje „izumitelja“ perpetuum mobilea u praktičnom smislu bile beskorisne, ipak su kroz razrješavanje prividnih paradoksa i traženja odgovora na pitanje zašto takav stroj ipak ne djeluje, pomogle da shvatimo osnovne zakone fizike, među njima i zakon očuvanja energije.

 

Zakon očuvanja energije jest fizikalni zakon prema kojemu je u zatvorenome fizikalnom sustavu zbroj svih oblika energije (mehaničke, toplinske, električne, magnetske itd.) konstantan. Drugim riječima, u zatvorenome sustavu jedan oblik energije može prelaziti u druge oblike a da se pritom energija niti stvara niti poništava. Promjena ukupne energije izoliranoga sustava jednaka je nuli. Konačnu formulaciju zakona očuvanja energije dobio je Albert Einstein (1905.):

Ako tijelo predaje energiju u obliku zračenja, masa mu se umanjuje za E/c².

To je slavna formula E = mc² za ekvivalenciju mase i energije, u kojoj je c brzina svjetlosti u vakuumu.

 

U prirodnofilozofskome smislu, energija zajedno s tvari daje pojam materije. Istraživanjima primjene energije u svakodnevnome životu, energetskim izvorima i utjecajima uporabe energije na okoliš bavi se energetika.
 

Sunce je od nastanka Zemlje do danas osnovni izvor energije. Sunčevom se energijom svi organizmi koriste za odvijanje svojih životnih procesa: i oni koji su živjeli davno u prošlosti i današnji živući organizmi. Bez nje ništa ne bi bilo moguće. Od Sunca dobivamo dva oblika energije: svjetlosnu i toplinsku.

Dvije su vrste izvora energije: obnovljivi i neobnovljivi.

Ugljen, naftu i prirodni plin ubrajamo u neobnovljive izvore energije. Nazivamo ih fosilna goriva jer su nastali od fosila. Fosili su ostatci izumrlih organizama. U neobnovljive izvore energije ubrajamo i nuklearnu ili atomsku energiju. Nakon uporabe nuklearno je gorivo izuzetno radioaktivno i potrebno ga je skladištiti nekoliko desetaka godina (najradioaktivnije i više stotina godina) u sigurnim betonskim bazenima ili podzemnim bunkerima.

 

Obnovljivi su izvori energije oni koji se neprestano obnavljaju prirodnim procesima. To su Sunčeva energija, energija vjetra, energija vode, energija biomase, geotermalna energija i biodizel. Prednost je njihova korištenja mnogo manji štetni utjecaj na okoliš u odnosu na fosilna goriva. Njihovom se uporabom u okoliš ne ispuštaju opasni i štetni plinovi. Zbog spoznaje da će se zalihe neobnovljivih izvora energije iscrpiti, sve se više razvijaju tehnologije dobivanja energije od obnovljivih izvora kao što su voda, vjetar i biomasa.

 

Republika Hrvatska se, kao članica Europske unije, obvezala na prihvaćanje europskoga klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem direktive Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20 %, promatrano na razini EU-a.

 

članak priredila:
Iva Juršić Uravić, učiteljica biologije i kemije

 

Dodatni materijali:

 

IZZI digitalni obrazovni sadržaji:

 

U galeriji pročitajte sadržaj rubrike Info +.

Galerija: 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Matematička priča s istragom

U našoj školi se svake godine povodom Maškara održava ples pod maskama. I ove godine svi su se potrudili što bolje maskirati, našlo se tu raznih kupovnih maski, ali i onih, meni najdražih,  originalnih, vlastite izrade. Učenici, a i učitelji,  su se zamaskirali tako da je bilo teško razaznati tko je tko.  Vesela glazba je podizala raspoloženje, plesalo se, smijalo i uživalo. Ravnatelj je, kao i svake godine, pripremio hrpu slatkiša koje na kraju podijeli zaigranim mališanima.

Ljetna škola matematike

U V. gimnaziji ove je godine održana 9. ljetna škola matematike. Nakon nekoliko tema iz područja nacrtne geometrije i robotike, profesorice Milena Čulav Markičević i Ivana Martinić odlučile su produbiti financijsku pismenost učenika osnovnih i srednjih škola. Bitno je razvijati svijest mladih ljudi o štednji i razvoju dugoročnih financijskih planova kako bi jednog dana postali financijski zrele i odgovorne osobe.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja