Iz škole o školi; Njemački jezik

Valentinovo uz međupredmetne teme u Njemačkom jeziku

 

Međupredmetne teme jedan su od načina za ostvarivanje međusobnog povezivanja područja i tema različitih nastavnih predmeta. One su jednako tako i poveznica sa svakodnevnim životom, pa u nastavu, tako i Njemačkoga jezika, unose holistički pristup, fleksibilnost rada i životnost, čime se potiče motivacija učenika. Kako to izgleda na primjeru udžbenika Maximal 2, provjerite u tekstu.