Biologija 7 | Profil Klett

Biologija 7

Povratak na pregled predmeta

Biologija 7

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Biologija za 7. razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Biologija 7

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole

Prijenos tvari kroz tijelo biljaka

Kako saznati "ime i prezime" neke biljke?

Zamislite što bi se dogodilo da na našemu planetu jednoga dana nestane biljni svijet. Život jednostavno ne bi bio moguć jer biljke i drugi fotosintetski aktivni organizmi proizvode hranu i kisik za sve ostale organizme, pa tako i za čovjeka. Stoga je poznavanje i proučavanje biljnoga svijeta, poticanje ekološke svijesti te shvaćanje pojava u prirodi oko nas od presudne važnosti za današnje i buduće generacije.

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji- savjeti i primjeri
Vrednovanje je jedan od najvećih izazova i za učitelje i za učenike, a posebice kada se ono provodi na kraju školske godine. U Nastavi na daljinu nužno je pomoću odgovarajućih digitalnih alata pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća. 
Koji digitalni alat odabrati i kako ga što uspješnije koristit za vrednovanje i davanje povratnih informacija učenicima? Saznajte na webinaru koji će se održati 22.4.2020. 
Obavijest o prijavi na webinar je u pripremi.