Kemija 7 | Profil Klett

Kemija 7

Povratak na pregled predmeta

Kemija 7

Back3. tjedan od 20. travnja – 26. travnjaNext

Kemija za sedmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet Kemija

IZZI digitalni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje povezivanje opažanja makrosvijeta sa submikroskopskim svijetom atoma i molekula. Prikazujemo ih, opisujemo i procjenjujemo uz aktivno korištenje i pisanje kemijskog simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima. Pozivamo vas da se uvjerite u to, a potom prihvatite izazov, provjerite svoje znanje pisanja jednadžbi kemijskih reakcija!  IZZI digitalni sadržaj udžbenika Kemija 7; Jednadžba kemijske reakcije .

 

Izdvajamo neke prijedloge aktivnosti u ovome tjednu:

istraživački zadatak Utjecaj ljudske civilizacije na Zemljinu atmosferu koji vam može biti prijedlog aktivnosti za vrednovanje učenika.

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služe interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.

Klimatske promjene: Budimo zreli, slušajmo znanstvenike!

Globalni pokret za borbu protiv klimatskih promjena opominje da je došlo vrijeme da se upozorenja znanstvenika ozbiljno shvate jer je u pitanju budućnost planeta. Pripremili smo za vas simulaciju efekta staklenika kako bismo osvijestili ozbiljnost klimatske krize. Provjerite u tekstu kako joj se samo zajedno možemo oduprijeti.

Slavoljub Penkala – život ispunjen otkrićima

Pisanje ispita nikada ne prođe bez stresa, a pogotovo kada ga moramo pisati kemijskom olovkom. Greške se događaju i najboljima, ali kako ih ispraviti? Učiteljica Lidija Žišković otkriva nam velikana - inovatora, izumitelja Eduarda Slavoljuba Penkalu, rođenog 20.travnja 1871., a uz odličan članak predlaže i odlične ideje za nastavu Kemije, pa makar i na daljinu!

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji – savjeti i primjeri

Vrednovanje je jedan od najvećih izazova kako za učitelje, tako i za učenike, a osobito kada se provodi na kraju školske godine. U nastavi na daljinu poželjno je pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća primjenjujući odgovarajuće digitalne alate.

Naravno da ne postoji „jedan alat“, kao ni jedan oblik, odnosno način, ali je zapravo najvažnije da se proces vrednovanja temelji na međusobnome povjerenju i uvažavanju glavnih dionika odgojno-obrazovnoga procesa, a to su učitelj i učenik.

Tijek webinara: